GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Zdibský zpravodaj

Vydává Obecní úřad Zdiby. Vychází jako občasník, nákladem 1 700 ks.

Radou obce byla zvolena pětičlenná Redakční rada obecního zpravodaje.

Členové redakční rady: Mgr. Magdalena Česneková, Ing. Bc. Jitka Homolová PhD. Eva Zemanová, Bc. Ondřej Březina

Vedoucí redaktorka: Eva Macháčková

Své náměty a příspěvky týkající se zpravodaje zasílejte na e-mail: redakceZZ@obeczdiby.cz.

Pokud máte zájem ve Zdibském zpravodaji inzerovat, kontaktujte p. Janu Hyklovou, tel.: 284 890 760, jana.hyklova@obeczdiby.cz . Počet stran inzerce je regulován, je třeba domluvit, do kterého vydání zpravodaje bude příslušný inzerát zařazen.

Každý občan obce Zdiby by měl nalézt Zdibský zpravodaj ve své schránce. Pokud by tomu tak nebylo, napiště si o zpravodaj na podatelna@obeczdiby.cz
 

Patička stránky