GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Obec Zdiby – Pořízení nového Územního plánu Zdib“.

Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 30. 9. 2019 do 12:00 hod. Podrobnosti v přiloženém "Oznámení o zahájení řízení pro zadání veřejné zakázky - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ PODMÍNKY" 

Řízení pro zadání VZ na výběr pořizovatele a zpracovatele nového ÚP bylo ukončeno bez výběru dodavatele.

VZ - Pořízení nového Územního plá

Název Typ
Pořízení nového ÚP Zadávací podmínky pdf pdf

Patička stránky