GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Řeší § 25 -  Zvláštní užívání, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

 

Toto řešení se týká komunikací a pozemků ve vlastnictví obce Zdiby

 

O vyhrazené parkovací místo pro osoby se sníženou možností pohybu a orientace může na území obce Zdiby požádat buď ten, kdo chce místo využívat, případně jeho zákonný zástupce (osoba blízká). Vzor žádosti (Žádost o povolení VPM pro invalidu) je v přílohách níže.

V přílohách je k dispozici také další žádost o případné povolení změny.

Obecní úřad Zdiby, jako místně příslušný silniční správní úřad a Policie ČR (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát, Mladoboleslavská 38, 190 17 Praha 9 – Vinoř) posoudí žádost z dopravního hlediska a rozhodnou o výsledku. Na povolení parkovacího místa není právní nárok.

Po projednání na obecním úřadě musíte uzavřít nájemní smlouvu s obcí Zdiby.
Teprve po předložení nájemní smlouvy uzavřené s obcí Zdiby bude žádost vyřízena podle správního řádu do 30 dnů.

Celý proces obvykle trvá 2–3 měsíce.

Co je nutné přiložit k žádosti

 • občanský průkaz;
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P;
 • průkaz pro označení vozidla O7;
 • velký technický průkaz vozidla;
 • malý technický průkaz vozidla;
 • řidičský průkaz;
 • souhlas Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - východ, Dopravní inspektorát. (v případě podélného stání na komunikaci);
 • návrh umístění parkovacího místa (plánek).

V případě zastoupení:

 • zákonný zástupce – rodný list zdravotně postiženého dítěte,
 • opatrovník – listinu opatrovníka nebo rozhodnutí o ustanovení opatrovníka, zástupce - soudem schválené zastoupení členem domácnosti,
 • zmocněnec za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu - notářsky ověřenou plnou moc.

Pro posouzení žádosti může být navíc dodatečně požadováno:

 • u osob podléhajících schválení lékařem doklad o lékařské prohlídce;
 • kopie rozhodnutí sociálního odboru o přiznání mimořádných výhod II. či III. stupně.

Vyhrazené parkovací místo - invalida

Název Typ
Žádost o povolení VPM pro invalidu doc doc
Žádost o povolení změny (vyhrazené parkovací místo) doc doc

Patička stránky