GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021

 

Termín konání: v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin

                            a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin

 

Volební místnost: učebna ZŠ Zdiby, U Školy 48, Zdiby - Veltěž

 

Hlasovací lístky:

Volič obdrží hlasovací lístky nejpozději 5. října. Pokud se tak nestane, může si je vyžádat ve volební místnosti.

 

Voličský průkaz:

Chce-li občan volit mimo trvalé bydliště, musí na svůj či na zastupitelský úřad doručit žádost o voličský průkaz písemně do 1. říjnanebo osobně do 6. října do 16.00 hodin. Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky voliče.

Vzor žádosti o voličský průkaz naleznete níže v připojených dokumentech.

Obecní úřady začnou voličské průkazy vydávat 23. září 2021.

 

Voliči v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 mohou využít zvláštní způsoby hlasování:

  • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres - seznam stanovišť naleznete ZDE. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin. 

  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin. 

  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin. 

 

Veškeré související informace naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.

Potřebné informace můžete také nalézt v 11ti videích připravených Ministerstvem vnitra ČR - ZDE.

 

Volby

Název Typ
Žádost o vydání voličského průkazu docx docx

Patička stránky