GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU 2022

2. kolo voleb do senátu:

V pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8:00 do 14:00 hodin se bude konat druhé kolo senátních voleb. Do druhého kola se probojovaly:

 • Brzobohatá Andrea MBA za ANO
 • Smotlachová Jarmila Ing. za ODS

 

Volby do obecního zastupitelstva - Výsledky

Název Přepočtené % platných hlasů  Příjmení, jméno, tituly
OBČANSKÁ INICIATIVA ZDIBY 45,66%  Slavíková Eva JUDr.
     Wagnerová Lucie Mgr. MBA
     Chalupský Jaromír Mgr. Ph.D.
     Španielová Hana RNDr. Ph.D.
     Homolová Jitka Ing. Bc. Ph.D.
     Mareš Richard
     Smolík Ivan Ing.
Sd.fotbal–Zdiby,Veltěž,Přemyšlení 24,63%  Tvrdý Jan
     Wachtl Luděk
     Straka David
     Rejhonová Veronika
MY ŽIJEME PRO ZDIBY 11,54%  Kolářová Kateřina Ing.
     Tondr Tomáš
OBEC PRO VŠECHNY GENERACE 8,97%  Krejcar Jakub Ing.
SPOLEČNĚ PRO ZDIBY s ODS 9,18%  Baier Milan PhDr.

 

Zdroj ČSÚ

 

Společně s volbami do obecního zastupitelstva budou letos probíhat také volby Senátu.

Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

Veškeré související informace naleznete níže a podorbně také na webu Ministerstva vnitra ČR.

Jmenné seznamy kandidátů můžete nalézt pro zastupitelstvo ZDE pro senát ZDE na stránkách ČSÚ

Vyhrazené plochy pro vylepení volebních plakátů naleznete ZDE.

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Termín konání: v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin

                            a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin

Volební místnost: ZŠ Zdiby - U Školy 48, Zdiby - Veltěž

 

Kolik zastupitelů bude voleno

Ve volebním období 2022 – 2026 bude v naší obci volen stejný počet zastupitelů, jako tomu bylo v tomto období, tj. 15.

 

Hlasovací lístky

Volič obdrží hlasovací lístky nejpozději 20. září. Pokud se tak nestane, může si je vyžádat ve volební místnosti.

Kdo může volit

 • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
 • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

 

Voličský průkaz

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává. Komunální volby jej neumožňují.

 

Způsob hlasování

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
 1. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tj. v případě obce Zdiby 15 kandidátů.
 1. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

 Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

 

VOLBY DO SENÁTU

Termín konání: 

1. kolo senátních voleb:

v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin

v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin

2. kolo senátních voleb:

v pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 1. října 2022 od 8:00 do 14:00 hodin

 

Kdo může volit

 • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let ,
 • ve 2. kole pak občan ČR, který nejpozději 1. října 2022 dovrší 18 let.

 

Hlasovací lístky

Volič obdrží hlasovací lístky nejpozději 20. září. Pokud se tak nestane, může si je vyžádat ve volební místnosti.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

 

Voličský průkaz

Pro volby do zastupitelstev obcí lze požádat o vydání voličského průkazu. Více informací je uvedeno ZDE.

 

 

Patička stránky