GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Věcná břemena

Občané, kteří chtějí realizovat jakékoliv přípojky (vody, kanalizace, plynu) ke svým nemovitostem s jejich uložením do pozemku v majetku obce Zdiby musí podat na obecní úřad ve Zdibech:

Žádost o zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemku ve vlastnictví obce Zdiby.

V žádosti je potřeba popsat v čem bude věcné břemeno spočívat (např. věcné břemeno zřízení, provozování, údržby a opravy inženýrské sítě), jaká bude jeho délka, případně plocha, jaký je název stavby, přesné označení projektové dokumentace a projektanta a kontaktní údaje žadatele. K žádosti je třeba připojit předvyplněnou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dále snímek katastrální mapy se zákresem budoucího věcného břemene (uložených sítí apod.).

Přílohy smluv:

  • ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - snímek katastrální mapy se zákresem věcného břemene
  • ke Smlouvě o zřízení věcného břemene - geometrický plán se zaměřením věcného břemene

Žádost s potřebnými údaji bude zpracována a následně v podobě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a po realizaci v podobě Smlouvy o zřízení věcného břemene předložena k projednání na radě obce Zdiby a následně zastupitelstvu obce Zdiby. 

Tento postup se týká všech přípojek vedených v obecních pozemcích.

 

Věcná břemena

Název Typ
Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku obce docx docx
Ceník - věcná břemena doc doc
Pasport komunikací textová část doc doc
Pasport komunikací 2013 pdf pdf
Směrnice č.1 doc doc

Patička stránky