GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Věcná břemena

Občané, kteří chtějí realizovat jakékoliv přípojky (vody, kanalizace, plynu) ke svým nemovitostem s jejich uložením do pozemku v majetku obce Zdiby, musí podat na obecní úřad ve Zdibech:

Žádost o zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemku ve vlastnictví obce Zdiby.

Formulář žádosti viz níže.

V žádosti je potřeba popsat v čem bude věcné břemeno spočívat (např. věcné břemeno zřízení, provozování, údržby a opravy inženýrské sítě), jaká bude jeho délka, případně plocha, jaký je název stavby, přesné označení projektové dokumentace a projektanta a kontaktní údaje žadatele.

K žádosti je třeba připojit

  • před realizací akce snímek katastrální mapy se zákresem věcného břemene (uložených sítí apod.) – následně bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (tj. před realizací)
  • po realizaci akce geometrický plán se zaměřením věcného břemene – následně bude uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene  

UPOZORNĚNÍ - MINIMÁLNÍ ROZSAH VĚCNÉHO BŘEMENE JE NÁSLEDUJÍCÍ:

kanalizace - minimálně 1,5 m na obě strany od osy kanalizace

vodovod - miniláně 1,5 m na obě strany od osy vodovodu

kabely ČEZ, CETIN, veřejné osvětlení - minimálně 30 cm na obě strany od osy kabeláže

Žádost s potřebnými údaji bude zpracována a následně v podobě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene/ Smlouvy o zřízení věcného břemene předložena k projednání na radě obce Zdiby.

Tento postup se mimo jiné týká všech přípojek vedených v obecních pozemcích.

 

 

 

Věcná břemena

Název Typ
Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku obce docx docx
Ceník - věcná břemena doc doc

Patička stránky