GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Věcná břemena

Občané, kteří chtějí realizovat jakékoliv přípojky (vody, kanalizace, plynu) ke svým nemovitostem s jejich uložením do pozemku v majetku obce Zdiby musí podat na obecní úřad ve Zdibech:

Žádost o zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemku ve vlastnictví obce Zdiby.

V žádosti je potřeba popsat v čem bude věcné břemeno spočívat (např. věcné břemeno zřízení, provozování, údržby a opravy inženýrské sítě), jaká bude jeho délka, případně plocha, jaký je název stavby, přesné označení projektové dokumentace a projektanta a kontaktní údaje žadatele. K žádosti je třeba připojit předvyplněnou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dále snímek katastrální mapy se zákresem budoucího věcného břemene (uložených sítí apod.).

Přílohy smluv:

  • ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - snímek katastrální mapy se zákresem věcného břemene
  • ke Smlouvě o zřízení věcného břemene - geometrický plán se zaměřením věcného břemene

Žádost s potřebnými údaji bude zpracována a následně v podobě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a po realizaci v podobě Smlouvy o zřízení věcného břemene předložena k projednání na radě obce Zdiby a následně zastupitelstvu obce Zdiby. 

Tento postup se týká všech přípojek vedených v obecních pozemcích.

 

Věcná břemena

Název Typ
VZOR SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ Pozemková služebnost - JEN Inženýrské sítě (bez zřízení vstupu a vjezdu na pozemek) docx docx
VZOR SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ Pozemková služebnost - Inženýrské sítě + zřízení vstupu a vjezdu na pozemek docx docx
VZOR PŘÍLOHA 1 SOSB Smlouva o pozemkové služebnosti - JEN Inženýrské sítě (bez zřízení vstupu a vjezdu na pozemek docx docx
VZOR PŘÍLOHA 1 SOSB Smlouva o pozemkové služebnosti - Inženýrské sítě + vstup a vjezd na pozemek docx docx
Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku obce docx docx
Ceník jednorázovýh úhrad za zřízení věcného břemena doc doc
Pasport komunikací textová část doc doc
Pasport komunikací 2013 pdf pdf
Směrnice č.1 doc doc

Patička stránky