GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Územní plán nový - PŘÍPRAVA

V září jsme Vám předložili výsledek 6-ti měsíčního průzkumu území a územně analytických podkladů zpracovatelem nového územního plánu. V dokumentaci byly vyhodnoceny vždy 3 možné varianty dalšího vývoje (= zachování stávajícího stavu, + posílení posuzovaného jevu, - oslabení) a zpracovatelem navrženo pro obec nejvhodnější řešení (barva semaforu - červená, oranžová, zelená).

Na základě veřejné diskuse, která se uskutečnila 30. 9. 2020 a dalších podnětů, které jsme dosud obdrželi, byla zpracována další verze  - viz přiložen soubory.

Hlavní změny, ke kterým došlo, jsou následující:

A/ textová část

- grafická adjustace obrázků

- kap. 6.5.3 - doplněna poznámka k vodní nádrži koupaliště

- doplnění zmínky k obchodní cestě  - formanská cesta (kap. 7.1.1.3)

- kap. 8 - doplněny obrázky a schémata str. 175, 176, 191, 192

- kap. 8.3.3.1 charakteristické obrazy krajiny - doplněny str. 184 - 186

- kap. 8.4 - doplněna provazba na kap. 10.1. Vodní hospodářství

- kap. 9 - doplněny obrázky a schémata str. 199, 200, 211, 212, 219, 220

- kap. 10 - doplněny obrázky a schémata str. 227, 228

- kap.12.4. - doplněny problémy D3.09, D3.10, D1.13

- kap 12.7 a 12.8. - doplněny S17-S24, Z09

- kap. 13 - upřesnění schémat jednotlivých témat k řešení v návrhu ÚP dle společných diskuzí a konzultací - zejména grafická úprava se souvisejícím upřesněním textu (nedochází ke změně smyslu)

B/ grafická část

- vypuštění účelové komunikace kolem zámeckého areálu,

- úpravu vodovodního řadu přes pozemek parc. č. 53/169 a úpravu dešťové kanalizace na pozemku parc..č. 53/22

- doplnění problémů do výkresu 06 (viz textová část, kap. 12.7 a 12.8)

 

Územní plán nový - PŘÍPRAVA

Název Typ
UPZdiby-ZUP;TC pdf pdf
UPZdiby-PaR;TC pdf pdf
UPZdiby-PaR;GC;01-sidlo pdf pdf
UPZdiby-PaR;GC;02-krajina pdf pdf
UPZdiby-PaR;GC;03-DI pdf pdf
UPZdiby-PaR;GC;04-TI pdf pdf
UPZdiby-PaR;GC;05-zamery pdf pdf
UPZdiby-PaR;GC;06-problemy pdf pdf
UPZdiby-PaR;GC;07-kompozice pdf pdf
Prezentace pro veřejnou debatu 30. 9. 2020 pdf pdf

Patička stránky