GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Usnesení ze zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva obce - rok 2019

Název Typ
62_5_2019 - Usnesení ZO - Odkup kanalizačního řadu v ulici Za Stodolou pdf pdf
61_5_2019 - Usnesení ZO - OZV o stanovení systému - odpady. pdf pdf
60_5_2015 - Usnesení ZO - K pořízení změny č. 2 ÚP Zdib. pdf pdf
59_5_2019 - Usnesení ZO - Pověření velitele OP pdf pdf
58_5_2019 - Usnesení ZO - Vyhláška o zhodnocení pozemku (kanalizace pdf pdf
57_5_2019 - Usnesení ZO - Poplatkové vyhlášky pdf pdf
56_5_2019 - Usnesení ZO - Prodej obecního poz. p.č. 105_62 pdf pdf
55_5_2019 - Usnesení ZO - Prodej obecního poz. p.č. 105_63 pdf pdf
54_5_2019 - Usnesení ZO - Odkup pozemku p.č.80_128 a 80_129 pdf pdf
53_5_2019 - Usnesení ZO - Nabídka na odkoupení poz.p.č.106_113. pdf pdf
52_5_2019 - Usnesení ZO - Záměr prodeje části obecního poz.č.491_10 pdf pdf
51_5_2019 - Usnesení ZO - Záměr prodeje obecního poz. č 473_2 pdf pdf
50_5_2019 - Usnesení ZO - Rozpočet obce r.2020 pdf pdf
49_5_2019 - Usnesení ZO - Rozpočtové opatření č.4 pdf pdf
48_4_2019 - Usnesení ZO - Výběr nabídky na dodávku cisternové stříkačky pdf pdf
47_3_2019 - Usnesení ZO - K revokaci usnesení ZO č. 9_1_2019 pdf pdf
46_3_2019 - Usnesení ZO - K revokaci usnesení ZO č. 5_6_2018 pdf pdf
45_3_2019 - Usnesení ZO - Delegace zástupce obce na VH VKM pdf pdf
44_3_2019 - Usnesení ZO - Úprava zásad pro výstavbu v obci Zdiby pdf pdf
43_3_2019 - Usnesení ZO - Rozpočtové opatření č. 3 pdf pdf
42_3_2019 - Usnesení ZO - K přijetí dotace SčK - Infrastrukturní fond pdf pdf
41_3_2019 - Usnesení ZO - Souhlas s převodem poz. 455, k.ú. Zdiby do vl. obce pdf pdf
40_3_2019 - Usnesení ZO - K bezúplatnému nabytí nem. majetku pdf pdf
39_3_2019 - Usnesení ZO - K přidělení názvu ulice nově vzniklé komunikace pdf pdf
38_3_2019 - Usnesení ZO - Nabídka prodeje pozemku 83/6, k.ú. Přemyšlení pdf pdf
37_3_2019 - Usneseni ZO - K rozhodnutí o investici do dalšího rozvoje kanalizační sítě v obci pdf pdf
36_3_2019 - Usneseni ZO - K uzavření dodatku č. 2 a 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2017 pdf pdf
35_2_2019 - Usnesení ZO - Přistoupení obce Zdiby do svazu obcí VKM pdf pdf
34_2_2019 - Usnesení ZO - K žádosti TJ Sokol Veltěž pdf pdf
33_2_2019 - Usnesení ZO - Přistoupení obce Zdiby do Sdružení obcí Koridor D8 pdf pdf
32_2_2019 - Usnesení ZO - Prodej pozemku 53_12 Zdiby pdf pdf
31_2_2019 - Usnesení ZO - Prodej pozemku 240_1 Zdiby pdf pdf
30_2_2019 - Usnesení ZO - Prodej pozemku 114_3 Brnky pdf pdf
29_2_2019 - Usnesení ZO - Záměr prodeje pozemku 105_63 Přemyšlení pdf pdf
28_2_2019 - Usnesení ZO - Záměr prodeje pozemku 105_62 Přemyšlení pdf pdf
27_2_2019 - Usnesení ZO - Schválení ZD pro CAS pdf pdf
26_2_2019 - Usnesení ZO - K přijetí dotace SčK pdf pdf
25_2_2019 - Usnesení ZO - Ke_střednědobému_výhledu_rozpočtu_obce_Zdiby_pro_r_2020_2021 pdf pdf
24_2_2019 - Usneseni ZO - Ke schválení Zavěrečného účtu obce Zdiby za r. 2018 pdf pdf
23_2_2019 - Usneseni ZO - Ke schválení Účetní závěrky obce Zdiby za r. 2018 pdf pdf
22_2_2019 - Usneseni ZO - Pověření RO - Delegace pravomocí ZO pdf pdf
21_2_2019 - Usneseni_ZO - Ke schválení úprav závazných rozpočtových ukazatelů pdf pdf
20_2_2019 - Usnesení ZO - Rozpočtové opatření č. 2 pdf pdf
19_2_2019 - Usnesení ZO - K vyhodnocení dotazníkového šetření pdf pdf
18_2_2019 - Usneseni ZO - Schválení dod. ke sml. o úvěru pdf pdf
17_2_2019 - Usnesení ZO - K dalšímu postupu ve věci výstavby kanalizace v obci Zdiby pdf pdf
16_2_2019 - Usnesení ZO - Zásady pro výstavbu v obci Zdiby pdf pdf
15_2_2019 - Usnesení ZO - K pořízení územního plánu obce Zdiby pdf pdf
15_1_2019 - Usnesení ZO - Kontrola ze strany FV pdf pdf
14_1_2019 - Usnesení ZO - Návrh smlouvy-vodovod pdf pdf
13_1_2019 - Usnesení ZO - Věcná břemena pdf pdf
12_1_2019 - Usnesení ZO - Věcná břemena_Redigováno pdf pdf
11_1_2019 - Usnesení ZO - Žádost - Myslivecký spolek Zdiby - Klecany pdf pdf
10_1_2019 - Usnesení ZO - Plnění rozpočtu pdf pdf
9_1_2019 - Usnesení ZO - Věcná břemena_Redigováno pdf pdf
8_1_2019 - Usnesení ZO - Záměr prodeje pozemků pdf pdf
7_1_2019 - Usnesení ZO - Výsledek kontroly ze strany FV pdf pdf
6_1_2019 - Usnesení ZO - Pověření místostarostky k zastupování pdf pdf
5_1_2019 - Usnesení ZO - Pravidla pro přidělování dotací pdf pdf
4_1_2019 - Usnesení ZO - Přistoupení obce Zdiby do Sdružení místních samospráv pdf pdf
3_1_2019 - Usnesení ZO - Přistoupení obce Zdiby do Sdružení obcí Koridor D8 pdf pdf
2_1_2019 - Usnesení ZO - Požární předpisy pdf pdf
1_1_2019 - Usnesení ZO - Rozpočtové opatření č. 1 pdf pdf

Patička stránky