GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Usnesení zastupitelstva obce - rok 2022

Název Typ
26/2/2022 - Usnesení ZO - Aktualizace 1 PFO + dodatek č. 2 smlouvy - kanalizace pdf pdf
25/2/2022 - Usnesení ZO - Přijetí daru_89-47, Brnky, podíl na komunikaci pdf pdf
24/2/2022 - Usnesení ZO - Koupě podílu na poz. p.č. 38-2, k.ú. Zdiby pdf pdf
23/2/2022 - Usnesení ZO - Koupě podílu na poz. p.č. 38-2, k.ú. Zdiby pdf pdf
22/2/2022 - Usnesení ZO - Přistoupení do spolku Koridor D8 pdf pdf
21/2/2022 - Usnesení ZO - K určení pověřeného zastupitele pro ÚP pdf pdf
20/2/2022 - Usnesení ZO - Stočné pro r. 2023 pdf pdf
19/2/2022 - Usnesení ZO - Rozpočet obce na rok 2023 pdf pdf
18/2/2022 - Usnesení ZO - Rozpočtové opatření č. 2 a 3 pdf pdf
Zápis z ustavujícího zastupitelstva obce Zdiby včetně usnesení 1-17 z 2.11.2022 pdf pdf
200/18/2022 - Usnesení ZO - OOP - schválení změny č. 3 ÚP Zdib pdf pdf
199/18/2022 - Usnesení ZO - Splátkový kalendář - popl. za zhod. pozemku pdf pdf
198/18/2022 - Usnesení ZO - Splátkový kalendář - popl. za zhod. pozemku pdf pdf
197/18/2022 - Usnesení ZO - Splátkový kalendář - popl. za zhod. pozemku pdf pdf
196/18/2022 - Usnesení ZO - Koupě stavby tech. vybav. na poz. 1050 Přemyšlení pdf pdf
195/18/2022 - Usnesení ZO - Koupě poz., 425-8, prodej poz. č. 473-37 k.ú. Zdiby pdf pdf
194/18/2022 - Usnesení ZO - Revokace + bezúpl. nabytí poz. č. 430-89 Zdiby pdf pdf
193/18/2022 - Usnesení ZO - Revokace + dar poz. č. 83/114 a 83/115 k.ú. Přemyšlení pdf pdf
192/18/2022 - Usnesení ZO - Dar poz. 115/72 k.ú. Přemyšlení pdf pdf
191/18/2022 - Usnesení ZO - Rozpočtové opatření č. 1 pdf pdf
190/17/2022 - Usnesení ZO - Volba přísedících OSPV pdf pdf
189/17/2022 - Usnesení ZO - Dar poz. 83/114, 83/115 k.ú. Přemyšlení pdf pdf
188/17/2022 - Usnesení ZO - Žádost o poskytnutí finančního daru - Sport4Active pdf pdf
187/17/2022 - Usnesení ZO - Dar podílu na poz. 106/7 k.ú. Brnky pdf pdf
186/17/2022 - Usnesení ZO - K přidělení názvů ulic pdf pdf
185/17/2022 - Usnesení ZO - Dar podílu na poz. 136/2 k.ú. Brnky pdf pdf
184/17/2022 - Usnesení ZO - K pořízení změny č. 4 ÚP Zdiby pdf pdf
183/17/2022 - Usnesení ZO - Koupě poz. 89/1, 89/22, 89/38, k.ú. Brnky pdf pdf
182/17/2022 - Usnesení ZO - Schválení dod. č. 3 revolv. sml. + dodatku č. 1 úvěr pdf pdf
181/17/2022 - Usnesení ZO - Zpráva o činnosti OP 2021 pdf pdf
180/17/2022 - Usnesení ZO - Schválení Závěrečného účtu obce Zdiby r. 2021 pdf pdf
179/17/2022 - Usnesení ZO - Účetní závěrka obce Zdiby r. 2021 pdf pdf
178/16/2022 - Usnesení ZO - Splátkový kalendář - popl. za zhod. pozemku pdf pdf
177/16/2022 - Usnesení ZO - Poskytnutí účelově váz. zápůjčky SRO pdf pdf
176/16/2022 - Usnesení ZO - Aktualizace studie proveditelnosti ZŠ pdf pdf
175/16/2022 - Usnesení ZO - Žádost o poskytnutí daru - farnost (varhany) pdf pdf
174/16/2022 - Usnesení ZO - Žádost o poskytnutí dotace - TJ Sokol pdf pdf
173/16/2022 - Usnesení ZO - K podpoře a pomoci Ukrajině pdf pdf

Patička stránky