GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Usnesení zastupitelstva obce - rok 2021

Název Typ
172/15/2021 - Usnesení ZO - Dar části poz. 135-6 - nově 135-7 Přemyšl pdf pdf
171/15/2021 - Usnesení ZO - Dar 106-10, Brnky (Večerní) pdf pdf
170/15/2021 - Usnesení ZO - Žádost o poskytnutí finanční výpomoci pdf pdf
169/15/2021 - Usnesení ZO - Vyhl. o zhodnoc. poz. (kanalizace) pdf pdf
168/15/2021 - Usnesení ZO - revokace + nové zásady pdf pdf
167/15/2021 - Usnesení ZO - Stočné pro rok 2022 pdf pdf
166/15/2021 - Usnesení ZO - Pověření k účasti RO na výběrovém řízení pdf pdf
165/15/2021 - Usnesení ZO - Plán rozvoje sportu Zdiby pdf pdf
164/15/2021 - Usnesení ZO - Dar park Přemyšlení pdf pdf
163/15/2021 - Usnesení ZO - Zpráva o využití prostředků investičních příspěvků pdf pdf
162/15/2021 - Usnesení ZO - Směna pozemků - část 161, část 17-6 Přemyšlení pdf pdf
161/15/2021 - Usnesení ZO - Směna podílu na poz. p.č. 25-28 a dalších částí pdf pdf
160/15/2021 - Usnesení ZO - Dar část 83/18 pdf pdf
159/15/2021 - Usnesení ZO - Žádost o poskytnutí daru - biatlon pdf pdf
158/15/2021 - Usnesení ZO - Koupě poz., 302-3, 361-3, 361-4,361-5.k.ú. Zdiby pdf pdf
157/15/2021 - Usnesení ZO - Odkup kanalizačního řadu - Na Ladech + zřízení VBŘ pdf pdf
156/15/2021 - Usnesení ZO - Vyhláška odpady pdf pdf
155/15/2021 - Usnesení ZO - Vyhl. o zhodnoc. poz. (kanalizace) pdf pdf
154/15/2021 - Usnesení ZO - Veřejnoprávní smlouva OP + dohoda o ukončení pdf pdf
153/15/2021 - Usnesení ZO - Rozpočet r. 2022 pdf pdf
152/15/2021 - Usnesení ZO - Aktualizace rozpočtové opatření č. 2 a 3 pdf pdf
151/14/2021 - Usnesení ZO - Krajinná studie - VRT Podřipsko pdf pdf
150/14/2021 - Usnesení ZO - Splátkový kalendář - popl. za zhod. pozemku pdf pdf
149/14/2021 - Usnesení ZO - Vyhl. o zhodnoc. poz. (kanalizace) pdf pdf
148/14/2021 - Usnesení ZO - Dar_93/23, 93/4 Přemyšlení (Slunečná) pdf pdf
147/14/2021 - Usnesení ZO - Dar poz. 135/3, Přemyšlení pdf pdf
146/14/2021 - Usnesení ZO - Dar část 115/2 nově 115/67 Přemyšlení pdf pdf
145/14/2021 - Usnesení ZO - Pořízení změny č. 3 ÚP Zdib + schválení obsahu pdf pdf
144/14/2021 - Usnesení ZO - Smlouva o poskytnutí podpory - 3. etapa kanalizace pdf pdf
143/14/2021 - Usnesení ZO - Rozpočtové opatření č. 1/2021 pdf pdf
142/13/2021 - Usnesení ZO - Splátkový kalendář - popl. za zhod. pozemku pdf pdf
141/13/2021 - Usnesení ZO - koupě poz. 48-6 Brnky pdf pdf
140/13/2021 - Usnesení ZO - Směna pozemků p.č. 171, 102/34,102/37 pdf pdf
139/13/2021 - Usnesení ZO - Směna pozemků p.č. 25/2 k.ú. Zdiby pdf pdf
138/13/2021 - Usnesení ZO - Schválení dohody - kronikář pdf pdf
137/13/2021 - Usnesení ZO - Vyhl. o omezení hazardu pdf pdf
136/13/2021 - Usnesení ZO - Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování a pachtu kanalizace a ČOV pdf pdf
135/13/2021 - Usneseni ZO - Ke schválení Závěrečného účtu obce Zdiby r. 2020 pdf pdf
134/13/2021 - Usneseni ZO - Účetní závěrka obce Zdiby r. 2020 pdf pdf
133/12/2021 - Usnesení - Stav komunikací v obci pdf pdf
132/12/2021 - Usnesení ZO - Vyhl. o zhodnoc. poz. (kanalizace) pdf pdf
131/12/2021 - Usnesení ZO - Zadání nového ÚP Zdib pdf pdf
130/12/2021 - Usnesení ZO - Příprava 2. stupně ZŠ pdf pdf
129/11/2021 - ZO - Prodej ob.poz. č 473/29 pdf pdf
128/11/2021 - ZO - Dar_část_374/1 Zdiby díl a) pdf pdf
127/11/2021 - ZO - Prodej části ob.poz. č 466-1 Zdiby(dle GP nově 466-1 díl b) pdf pdf
126/11/2021 - ZO - Prodej části ob._poz_113 a_10-1_Brnky pdf pdf
125/11/2021 - ZO - Prodej části ob._poz_113 a_10-1_Brnky pdf pdf
124/11/2021 - ZO - Prodej ob.poz. č 160 a 48-52 Brnky pdf pdf
123/11/2021 - ZO - Prodej ob.poz. č. 105-60 Přemyšlení pdf pdf
122/11/2021 - ZO - Dar_100-102, Brnky, podíl na komunikaci pdf pdf
121/11/2021 - ZO - Žádost o poskytnutí dotace pdf pdf
120/11/2021 - ZO - Úprava textu Programu rozvoje obce Zdiby pdf pdf
119/11/2021 - ZO - Jednací řád zastupitelstva obce pdf pdf
118/11/2021 - ZO - Koupě poz. 240-11 Zdiby pdf pdf
117/11/2021 - ZO - Dar_83-112, část 62-14 nově 62-345 Přemyšl pdf pdf
116/11/2021 - ZO - Zpráva o činnosti OP 2020 pdf pdf

Patička stránky