GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Usnesení zastupitelstva obce - rok 2020

Název Typ
115/10/2020 - Usnesení ZO - dodatek č. 3 - 2. etapa kan pdf pdf
114/10/2020 - Usnesení ZO - revokace + odkupy pozemků Brnky pdf pdf
113/10/2020 - Usnesení ZO - souhlas s převodem poz. SK do vl. obce pdf pdf
112/10/2020 - Usnesení ZO - koupě části poz.p.č.18 Brnky (nově GP18_2) pdf pdf
111/10/2020 - Usnesení ZO - dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy - přestupky pdf pdf
110/10/2020 - Usnesení ZO - Vyhl. o zhodnoc. poz. (kanalizace 2) pdf pdf
109/10/2020 - Usnesení ZO - Vyhl. o zhodnoc. poz. (kanalizace 1) pdf pdf
108/10/2020 - Usnesení ZO - stočné pro r. 2021 pdf pdf
107/10/2020 - Usnesení ZO - smlouva o provozování a pachtu kanalizace a čov pdf pdf
106/10/2020 - Usneseni ZO - schvaleni dod. č. 2 ke sml. o rev. uv pdf pdf
105/10/2020 - Usnesení ZO - rozpocet_r._2021 pdf pdf
104/10/2020 - Usnesení ZO - rozpočtové opatření č. 3 a 4 pdf pdf
103/9/2020 - Usnesení ZO - schválení obsahu změny č. 2 ÚP Zdib + zkrácený postup pdf pdf
102/9/2020 - Usnesení ZO - rozpočtové opatření č.2 pdf pdf
101/9/2020 - Usnesení ZO - projednání zprávy o uplatňování územního plánu pdf pdf
100/9/2020 - Usnesení ZO - poskytnutí bezúročné zápůjčky SRO pdf pdf
99/9/2020 - Usnesení ZO - dodatek č. 2 - 2. etapa kanalizace pdf pdf
98/9/2020 - Usnesení ZO - k bezúpl. nabytí nem. majetku pdf pdf
97/9/2020 - Usnesení ZO - koupě poz. p.č. 14-4, k.ú. Zdiby pdf pdf
96/9/2020 - Usnesení ZO - volba přísedících OSPV pdf pdf
95/9/2020- Usnesení ZO - Zrušení vyhlášky pdf pdf
94/9/2020 - Usnesení ZO - odkoupení podílu na poz. p.č. 14-3, k.ú. Zdiby pdf pdf
93/9/2020 - Usnesení ZO - Záměr prod. ob.poz. č 473_29 pdf pdf
92/9/2020 - Usnesení ZO - koupě poz. p.č. 31-2, k.ú. Zdiby pdf pdf
91/9/2020 - Usnesení ZO - Odkup poz. 80-28, 80-125,80-128,80-129, Brnky - POZ. + TZ pdf pdf
90/9/2020 - Usnesení ZO - Vyhl. o zhodnoc. poz. (kanalizace) pdf pdf
89/8/2020 - Usnesení ZO - Koupě pozemku pdf pdf
88/8/2020 - Usnesení ZO - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pdf pdf
87/8/2020 - Usneseni ZO - Ke schválení hosp. výsledku + závaz. ukaz. pdf pdf
86/8/2020 - Usneseni ZO - Schválení Závěrečného účtu obce Zdiby r. 2019 pdf pdf
85/8/2020 - Usneseni ZO - Účetní závěrka obce Zdiby r. 2019 pdf pdf
84/8/2020 - Usnesení ZO - Program rozvoje obce Zdiby pdf pdf
83/8/2020 - Usnesení ZO - Zpráva o činnosti OP 2019 pdf pdf
82/7/2020 - Usnesení ZO - Prod. části poz. p.č. 45-12(Brnky) pdf pdf
81/7/2020 - Usnesení ZO - Souhlas s převodem poz. SPÚ do vl. obce pdf pdf
80/7/2020 - Usnesení ZO - Dohoda o narovnání pdf pdf
79/6/2020 - Usnesení ZO - k bezúpl. nabytí nem. majetku pdf pdf
78/6/2020 - Usneseni ZO - Schváleni dodatku ke smlouvě pdf pdf
77/6/2020 - Usneseni ZO - Schváleni odměn neuvolněných členů zastupitelstva pdf pdf
76/6/2020 - Usnesení ZO - Prodej části obecního pozemku pdf pdf
75/6/2020 - Usneseni ZO - Schválení dod. ke smlouvě pdf pdf
74/6/2020 - Usnesení ZO - Zpráva o investičních příspěvcích pdf pdf
73/6/2020 - Usnesení ZO -OZV zákaz pobíhání psů pdf pdf
72/6/2020 - Usnesení ZO - Prodej části obecního pozemku pdf pdf
71/6/2020 - Usnesení ZO - Žádosti o poskytnutí finančního daru pdf pdf
70/6/2020 - Usnesení ZO - Žádosti o poskytnutí dotace pdf pdf
69/6/2020 - Usnesení ZO - Ke střednědobému výhledu rozpočtu obce Zdiby pro r 2021_2025 pdf pdf
68/6/2020 - Usnesení ZO - Záměr prodeje části pozemku pdf pdf
67/6/2020 - Usnesení ZO - Záměr směny podílu k pozemku pdf pdf
66/6/2020 - Usnesení ZO - Odkoupení podílu k pozemku pdf pdf
65/6/2020 - Usnesení ZO - Rozpočtové opatření č.1 pdf pdf
64/6/2020 - Usnesení ZO - Koupě pozemku + investiční úvěr pdf pdf
63/6/2020 - Usnesení ZO - Zřizovací listina ZŠ A MŠ pdf pdf

Patička stránky