GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Rada obce

Název Typ
169/31/2020 - Usnesení RO - revokace + nové smlouvy VB - smlouvy budoucí pdf pdf
168/31/2020 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
167/31/2020 - Usnesení RO - záměr cyklostezky ul. Nábrežní pdf pdf
166/31/2020 - Usnesení RO - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě CETIN pdf pdf
165/31/2020 - Usnesení RO - záměr prodeje nepotřebného mov. majetk pdf pdf
164/31/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
163/31/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
162/31/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
161/30/2020 - Usnesení RO - zřízení autobusové linky PID pdf pdf
160/29/2020 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 161, k.ú. Přemyšlení pdf pdf
159/29/2020 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
158/29/2020 - Usnesení RO - Věcná břemena - smlouvy budoucí Sedmidubský pdf pdf
157/29/2020 - Usnesení RO - Věcná břemena - smlouvy budoucí pdf pdf
156/29/2020 - Usnesení RO - Řád veřejného pohřebiště pdf pdf
155/28/2020 - Usnesení RO - Pravidla vydávání parkovacích karet pdf pdf
154/28/2020 - Usnesení ZO - Žádost o dotaci - multifunkční hřiště pdf pdf
153/28/2020 - Usnesení RO - ZÁMĚR pronájem části ob. poz. 161, Přemyšlení, U Rybníka pdf pdf
152/27/2020 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 105_26 Přemyšlení pdf pdf
151/27/2020 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 109_9, Přemyšlení pdf pdf
150/27/2020 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 155 Brnky pdf pdf
149/26/2020 - Usnesení RO - Účetní závěrka Obec Zdiby reality s.r.o. pdf pdf
148/26/2020 - Usneseni RO - Účetní závěrka obce Zdiby r. 2019 pdf pdf
147/25/2020 - Usneseni RO - schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ pdf pdf
146/25/2020 - Usnesení RO - Smlouva o dílo - hřiště pdf pdf
145/25/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
144/25/2020 - Usnesení RO - Pronájem části obec. poz. 155, Brnky pdf pdf
143/25/2020 - Usnesení RO - Pronájem části obec. poz. 109-9, Přemyšlení pdf pdf
142/25/2020 - Usnesení RO - Pronájem části obec. poz. 105-26, Přemyšlení CETIN pdf pdf
141/25/2020 - Usnesení RO - Zpráva o činnosti OP 2019 pdf pdf
140/24/2020 - Usnesení RO - Věcná břemena pdf pdf
139/24/2020 - Usnesení RO - Věcná břemena - smlouvy budoucí pdf pdf
138/24/2020 - Usnesení RO - Společenská úsluha - ochranné pomůcky pdf pdf
137/24/2020 - Usnesení RO - Zařazení Zdib - MAS Nad Prahou (2021 - 2027) pdf pdf
136/24/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
135/24/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
134/24/2020 - Usnesení RO - Prodej nepotřebného mov. majetku pdf pdf
133/24/2020 - Usnesení RO - Budoucí pronájem obecního majetku__fyzio pdf pdf
132/24/2020 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 392/89 k.ú. Zdiby pdf pdf
131/24/2020 - Usnesení RO - Pronájem obecních poz. 76-1, 76-2 pdf pdf
130/24/2020 - Usnesení RO - Žádost o poskytnutí finančního daru (SHM) pdf pdf
129/23/2020 -Usnesení RO - Usnesení výběr uchazeče přípojky pdf pdf
128/22/2020 - Usnesení RO - záměr prodeje nepotřebného mov. majetk. pdf pdf
127/22/2020 - Usnesení RO - Záměr pronájmu obecního majetku pdf pdf
126/22/2020 - Usnesení RO - Nařízení - zákaz podomního prodeje pdf pdf
125/22/2020 - Usnesení RO - Záměr pronájmu obecních pozemků pdf pdf
124/22/2020 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí daru pdf pdf
123/22/2020 - Usnesení RO - Odkoupení podílu pdf pdf
122/22/2020 - Usnesení RO - Koupě poz. + inv. úvěr pdf pdf
120/21/2020 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí pdf pdf
119/21/2020 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
118/21/2020 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 392-89 (Zdiby) pdf pdf
117/21/2020 - Usnesení RO - Záměr prodeje části poz. p.č. 45-12(Brnky) pdf pdf
115/21/2020 - Usnesení RO - K záměru využití __ordinace č. 2 pdf pdf
114/21/2020 - Usneseni RO-Pravidla pronajmu obecních pozemku pdf pdf
113/21/2020 - Usnesení RO - Zřizovací listina ZŠ A MŠ pdf pdf
112/21/2020 - Usnesení RO - Ke střednědobému výhledu obce Zdiby pro r 2020 2025 pdf pdf
111/212020 - Usnesení RO - Výjimka ze stavební uzávěry pdf pdf
110/20/2020 - Usnesení RO - Pronájem soukromého pozemku obcí_stodola 65_3 kú Zdiby pdf pdf
109/20/2020 - Usnesení RO - Věcná břemena pdf pdf
108/20/2020 - Usnesení RO - Výběr uchazeče - přípojky pdf pdf
107/20/2020 - Usnesení RO - Pronájem obec.poz. 138_35 k.ú. Přemyšlení pdf pdf
106/20/2020 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí finančního daru. pdf pdf
105/20/2020 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí dotace pdf pdf
104/19/2019 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky - Zpracovatel ÚP pdf pdf
103/18/2019 - Usnesení RO - Pronájem obecního pozemku 138/15 pdf pdf
102/18/2019 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí smlouva pdf pdf
101/18/2019 - Usnesení RO - Prodej ob.poz. p.č. 105/63 pdf pdf
100/18/2019 - Usnesení RO - Vedoucí OP pdf pdf
99/18/2019 - Usnesení RO - Nabídka na odkoupení poz. p.č. 106/113 pdf pdf
98/18/2019 - Usnesení RO - Nabídka na odk. poz. p.č.80/128 a 80/129. pdf pdf
97/18/2019 - Usnesení RO - Záměr prodeje části ob.poz. p.č. 491/10. pdf pdf
96/18/2019 - Usnesení RO - Záměr prodeje ob.poz. p.č. 473/29. pdf pdf
95/18/2019 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování- školská rada pdf pdf
94/18/2019 - Usnesení RO - Odměna ředitelce pdf pdf
93/18/2019 - Usnesení RO - Rozpočet ZŠ a MŠ. pdf pdf
92/18/2019 - Usnesení RO - Návrh rozpočtu 2020 pdf pdf
91/17/2019 - Usnesení RO - Podpora seniorů pdf pdf
90/17/2019 - Usnesení RO - Nabídka směny pozemků pdf pdf
89/17/2019 - Usnesení RO - K žádostem o pronájem části obecního pozemku pdf pdf
88/17/2019 - Usnesení RO - K posuzování vlivů na ŽP - SOKP 519 pdf pdf
87/16/2019 - Usnesení RO - K odvolání člena kulturní komise a jmenování nového člena pdf pdf
86/16/2019 - Usnesení RO - Pronájem ordinace pdf pdf
85/15/2019 - Usnesení RO - K přidělení názvu ulice nově vzniklé komunikace pdf pdf
84/15/2019 - Usnesení RO - Pronájem obecního majetku -ordinace pdf pdf
83/15/2019 - Usnesení RO - K bezúplatnému nabytí nemovitého majetku pdf pdf
82/15/2019 - Usnesení RO - Souhlas s převodem pozemku 455, k.ú. Zdiby do vlastnictví obce. pdf pdf
81/15/2019 - Usnesení RO - Věcná břemena pdf pdf
80/15/2019 - Usnesení RO - Věcná břemena - smlouvy budoucí pdf pdf
79/15/2019 - Usnesení RO - OOP stavební uzávěra. pdf pdf
78/15/2019 - Usnesení RO - K posuzování vlivů na ŽP - EIA - D8 MÚK Zdiby a navazující úseky Prosecké radiály - zjišťovací řízení pdf pdf
77/14/2019 - Usneseni RO - Schválení dod..č. 2 ke smlouvě o dílo pdf pdf
76/13/2019 - Usneseni RO - Schválení dod. ke smlouvě o dílo - zrušeno revokací pdf pdf
75/12/2019 - Usnesení RO - Převod investorství - Vodovod U Rybníka pdf pdf
74/11/2019 - Usnesení RO - Nájem parkovacích míst v areálu Atria pdf pdf
73/11/2019 - Usnesení RO - Územní studie pdf pdf
72/11/2019 - Usnesení RO - Věcné břemeno ČEZ Distribuce. pdf pdf
71/11/2019 - Usnesení RO - Věcná břemena parc. č. 473_4 pdf pdf
70/11/2019 - Usnesení RO - k záměru prodeje obecního pozemku 10-1, 113, k.ú. Brnky. pdf pdf
69/11/2019 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
68/11/2019 - Usnesení RO - Ceník hrobových míst - kolumbárium pdf pdf
67/11/2019 - Usnesení RO - K revokaci usnesení 57_10_2019 pdf pdf
66/10/2019 - Usnesení RO - Zásady pro výstavbu v obci Zdiby pdf pdf
65/10/2019 - Usnesení RO - Věcná břemena pdf pdf
64/10/2019 - Usnesení RO - Věcná břemena - budoucí smlouvy pdf pdf
63/10/2019 - Usnesení RO - Prodej částí pozemků pdf pdf
62/10/2019 - Usnesení RO - Prodej obecního pozemku 105_63 Přemyšlení. pdf pdf
61/10/2019 - Usnesení RO - Prodej obecního pozemku 105_62 Přemyšlení pdf pdf
60/10/2019 - Usnesení RO - K záměru na pronájem obecního majetku ordinace pdf pdf
59/10/2019 - Usnesení RO - Ke smlouva o zajištění sociální služby včetně dodatku. pdf pdf
58/10/2019 - Usnesení RO - Ke střednědobému výhledu rozpočtu obce Zdiby pro r 2020 -2021. pdf pdf
57/10/2019 - Usnesenií RO - Převod investorství - Vodovod U Rybníka pdf pdf
56/10/2019 - Usnesení RO - Ke schválení účetní závěrky Zdiby reality s.r.o. pdf pdf
55/10/2019 - Usneseni RO - Ke schválení účetní závěrky obce Zdiby pdf pdf
54/10/2019 - Usneseni RO - Ke schválení účetní závěrky ZŠ A MŠ pdf pdf
53/9/2019 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování členů komise pro rozvoj pdf pdf
52/9/2019 - Usnesení RO - Žádost o poskytnutí finančního daru - Spolek Sport4active pdf pdf
51/9/2019 - Usnesení RO - Skládka odpadů Ďáblice - EIA pdf pdf
50/9/2019 - Usnesení RO - Dotazníkové šetření - vyhodnocení pdf pdf
49/9/2019 - Usnesení RO - Revolvingový úvěr pdf pdf
48/8/2019 -Usnesení RO - Záměr nájmu pozemku pdf pdf
47/8/2019 - Usnesení RO - K uzavření nájemní smlouvy se společností ČT pdf pdf
46/8/2019 - Usnesení RO - K záměru na pronájem obecního majetku pdf pdf
45/8/2019 - Usnesení RO - K investiční podpoře výstavby útulku pro kočky pdf pdf
44/8/2019 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí finančního daru pdf pdf
43/8/2019 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování členů kulturní komise pdf pdf
42/8/2019 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí finančního daru pdf pdf
41/8/2019 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí dotace pdf pdf
40/8/2019 - Usnesení RO - Odnětí odměny jednatelce Obec Zdiby Reality sro pdf pdf
39/8/2019 - Usnesení RO - Ke střednědobému výhledu rozpočtu obce Zdiby pro r 2020_2021 pdf pdf
38/8/2019 - Usnesení RO - Informace plnění úkolů pdf pdf
37/7/2019 - Usnesení RO - Prodej obecního pozemku - informace pdf pdf
36/7/2019 - Usnesení RO - K žádosti spolku Myslivecký spolek Zdiby - Klecany pdf pdf
35/7/2019 - Usnesení RO - K záměru na pronájem obecního nemovitého majetku pdf pdf
34/7/2019 - Usnesení RO - Ke jmenování předsedů a tajemníků komisí rady obce pdf pdf
33/7/2019 - Usnesení RO - Věcná břemena pdf pdf
32/7/2019 - Usnesení RO - Plnění rozpočtu pdf pdf
31/6/2019 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování členů komise pro rozvoj pdf pdf
30/6/2019 - Usnesení RO - Rozvojová koncepce pdf pdf
29/6/2019 - Usnesení RO - Kontrola sloupů pdf pdf
28/6/2019 - Usnesení RO - Participace občanů pdf pdf
27/6/2019 - Usnesení RO - Záměr prodeje pozemků - info pdf pdf
26/6/2019 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
25/5/2019 - Usnesení RO - Pravidla VZMR pdf pdf
24/5/2019 - Usnesení RO - k vydání Zásad zpracování a vydávání periodika Zdibský zpravodaj pdf pdf
23/5/2019 - Usnesení RO - NÁVRH OOP stavební uzávěra.pdf pdf pdf
22/5/2019 - Usnesení RO - plnění uložených úkolů pdf pdf
21/4/2019 - Usnesení RO - Jednací řád komisí pdf pdf
20/3/2019 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě_Redigováno pdf pdf
19/3/2019 - Usnesení RO - Návrh na uzavření rámcové smlouvy pdf pdf
18/3/2019 - Usnesení RO - Schválení dohody o ukončení správy osvětlení.._revize BS pdf pdf
17/3/2019 - Usnesení RO - Pravidla pro přidělování dotací pdf pdf
16/3/2019 - Usnesení RO - Schválení dohody o ukončení nájmu ordinace a zadání projektu realizace_Redigováno pdf pdf
15/3/2019 - Usnesení RO - Ustanovení Redakční rady Zdibského zpravodaje pdf pdf
14/3/2019 - Usnesení RO - Komise pro kulturu, sport, volný čas zdravotní a sociální projekty pdf pdf
13/3/2019 - Usnesení RO - Komise rady obce pro rozvoj obce životní prostředí a dopravu pdf pdf
12/3/2019 - Usnesení RO - Změna pojistných limitů a rozsahu pojištění pdf pdf
11/3/2019 - Usnesení RO - Přistoupení do Sdružení místních samospráv pdf pdf
10/3 /2019 - Usnesení RO - Jednací řád pdf pdf
9/2/2018 - Usnesení RO - odměna ředitelce - VEŘEJNÉ pdf pdf
8/2/2018 - Usnesení RO - smlouva o výkonu funkce jednatel - VEŘEJNÉ_Redigováno.._ pdf pdf
7/2/2018 - Usnesení RO - pověření k přijetí rozpočtového opatření - VEŘEJNÉ pdf pdf
6/2/2018 - Usnesení RO - návrh rozpočtu r. 2019 - VEŘEJNÉ pdf pdf
5/2/2018 - Usnesení RO - rozpočtové opatření č. 5 - VEŘEJNÉ pdf pdf
4/2/2018 - Usnesení RO - podpora seniorů - VEŘEJNÉ pdf pdf
3/2/2018 - Usnesení RO - tajemník - VEŘEJNÉ pdf pdf
2/1/2018 - Usnesení RO - pověření k přípravě návrhu RO č. 5 a rozpočtu na r. 2019 - VEŘEJNÉ pdf pdf
1/1/2018 - Usnesení RO - odvolání a nové jmenování jednatele Obec Zdiby - reality s.r.o. - VEŘEJNÉ pdf pdf

Patička stránky