Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Rada obce

Název Typ
31/6/2019 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování členů komise pro rozvoj pdf pdf
30/6/2019 - Usnesení RO - Rozvojová koncepce pdf pdf
29/6/2019 - Usnesení RO - Kontrola sloupů pdf pdf
28/6/2019 - Usnesení RO - Participace občanů pdf pdf
27/6/2019 - Usnesení RO - Záměr prodeje pozemků - info pdf pdf
26/6/2019 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
25/5/2019 - Usnesení RO - Pravidla VZMR pdf pdf
24/5/2019 - Usnesení RO - k vydání Zásad zpracování a vydávání periodika Zdibský zpravodaj pdf pdf
22/5/2019 - Usnesení RO - plnění uložených úkolů pdf pdf
21/4/2019 - Usnesení RO - Jednací řád komisí pdf pdf
20/3/2019 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě_Redigováno pdf pdf
19/3/2019 - Usnesení RO - Návrh na uzavření rámcové smlouvy pdf pdf
18/3/2019 - Usnesení RO - Schválení dohody o ukončení správy osvětlení.._revize BS pdf pdf
17/3/2019 - Usnesení RO - Pravidla pro přidělování dotací pdf pdf
16/3/2019 - Usnesení RO - Schválení dohody o ukončení nájmu ordinace a zadání projektu realizace_Redigováno pdf pdf
15/3/2019 - Usnesení RO - Ustanovení Redakční rady Zdibského zpravodaje pdf pdf
14/3/2019 - Usnesení RO - Komise pro kulturu, sport, volný čas zdravotní a sociální projekty pdf pdf
13/3/2019 - Usnesení RO - Komise rady obce pro rozvoj obce životní prostředí a dopravu pdf pdf
12/3/2019 - Usnesení RO - Změna pojistných limitů a rozsahu pojištění pdf pdf
11/3/2019 - Usnesení RO - Přistoupení do Sdružení místních samospráv pdf pdf
10/3 /2019 - Usnesení RO - Jednací řád pdf pdf
9/2/2018 - Usnesení RO - odměna ředitelce - VEŘEJNÉ pdf pdf
8/2/2018 - Usnesení RO - smlouva o výkonu funkce jednatel - VEŘEJNÉ_Redigováno.._ pdf pdf
7/2/2018 - Usnesení RO - pověření k přijetí rozpočtového opatření - VEŘEJNÉ pdf pdf
6/2/2018 - Usnesení RO - návrh rozpočtu r. 2019 - VEŘEJNÉ pdf pdf
5/2/2018 - Usnesení RO - rozpočtové opatření č. 5 - VEŘEJNÉ pdf pdf
4/2/2018 - Usnesení RO - podpora seniorů - VEŘEJNÉ pdf pdf
3/2/2018 - Usnesení RO - tajemník - VEŘEJNÉ pdf pdf
2/1/2018 - Usnesení RO - pověření k přípravě návrhu RO č. 5 a rozpočtu na r. 2019 - VEŘEJNÉ pdf pdf
1/1/2018 - Usnesení RO - odvolání a nové jmenování jednatele Obec Zdiby - reality s.r.o. - VEŘEJNÉ pdf pdf

Patička stránky