GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Rada obce

Název Typ
23/4/2023 - Usnesení RO - Jmenování předsedů a tajemníků komisí rady obce pdf pdf
22/4/2023 - Usnesení RO - Komise rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu pdf pdf
21/4/2023 - Usnesení RO - Věcné břemeno - (investice obce) pdf pdf
20/4/2023 - Usnesení RO - Dodatek č. 3 - komunitní centrum pdf pdf
19/3/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo K Holosmetkům pdf pdf
18/3/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 2 SOD - Zpracovatel ÚP pdf pdf
17/3/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 1 PD - veřejné prostranství pdf pdf
16/3/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí pdf pdf
15/3/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí (investiční záměr obce) pdf pdf
14/3/2022 - Usnesení RO - Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na r. 2024,2025 pdf pdf
13/2/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
12/2/2022 - Usnesení RO - REVOKACE -pronájem části obec. poz. 491/10 Zdiby pdf pdf
11/2/2022 - Usnesení RO - Odměna ředitelce ZŠ a MŠ pdf pdf
10/2/2022 - Usnesení RO - Rozpočet obec r. 2023 pdf pdf
9/2/2022 - Usnesení RO - Rozpočet ZŠ a MŠ na r. 2023, včetně příloh pdf pdf
8/1/2022 - Usnesení RO - Přesun mezi závaz. ukaz. rozpočtu ZŠ pdf pdf
7/1/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
6/1/2022 - Usnesení RO - Odvolání jednatelky a smlouva o výkonu funkce pdf pdf
5/1/2022 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování - školská rada pdf pdf
4/1/2022 - Usnesení RO - Komise pro kulturu, spor a volný čas pdf pdf
3/1/2022 - Usnesení RO - Zřízení Redakční rady Zdibského zpravodaje pdf pdf
2/1/2022 - Usnesení RO - Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo K Holosmetkům pdf pdf
1/1/2022 - Usnesení RO - Podpora seniorů pdf pdf
392/65/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
391/65/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 2 - komunitní centrum pdf pdf
390/65/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - obnova povrchu pdf pdf
389/65/2022 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky - odpad. hospodářství pdf pdf
388/64/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí pdf pdf
387/64/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
386/64/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Na Lada pdf pdf
385/64/2022 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky - chodníky a lávka Průběžná pdf pdf
384/64/2022 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky - PD škola pdf pdf
383/64/2022 - Usnesení RO - Zdibský zpravodaj - Dodatek č. 1 pdf pdf
382/64/2022 - Usnesení RO - Koupě buňky Variel pdf pdf
381/63/2022 - Usnesení RO - Předání vodovodního řadu - Šulkovna pdf pdf
380/63/2022 - Usnesení RO - Vyjádření nesouhlasu se záměry na poz. č. 147 k.ú. Brnky pdf pdf
379/63/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno - vodovod pdf pdf
378/63/2022 - Usnesení RO - Pronájem části obec. poz. 491/10 k.ú. Zdiby pdf pdf
377/63/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 1 k SOD - Na Výsluní, Pod hájem pdf pdf
376/63/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 1 k SOD - Na Lada pdf pdf
375/63/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 1 k SOD - K Holosmetkům pdf pdf
374/63/2022 - Usnesení RO - Úročení volných finančních prostředků obce pdf pdf
373/63/2022 - Usnesení RO - Záměr prodeje části obec. poz. 473/4 pdf pdf
372/63/2022 - Usnesení RO - Pronájem části obec. poz. 473/4 k.ú. Zdiby pdf pdf
371/62/2022 - Usnesení RO - Udělení výjimky ze stavební uzávěry pdf pdf
370/62/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 2 PD - Akátová, Horní, Zlatý kopec pdf pdf
369/62/2022 - Usnesení RO - Pronájem části obec. poz. 473/4 k.ú. Zdiby pdf pdf
368/62/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
367/62/2022 - Usnesení RO - Vybavení jednotky SDH Zdiby pdf pdf
366/62/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 1 přeložka vodovodu pdf pdf
365/62/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 1 PD - Komunitní centrum pdf pdf
364/62/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí pdf pdf
363/62/2022 - Usnesení RO - Uzavření dodatku č.1 SOD - Zpracovatel ÚP pdf pdf
362/62/2022 - Usnesení RO - Pronájem čísti obec. poz. 107/7, k.ú. Přemyšlení pdf pdf
361/62/2022 - Usnesení RO - Pronájem obec. pozemků 78, 62/312, 62/9, k.ú. Přemyšlení pdf pdf
360/62/2022 - Usnesení RO - Smlouva o poskytnutí podpory - výsadba SFŽP pdf pdf
359/61/2022 - Usnesení RO - Uzavření dodatku č. 1 SOD - vodní nádrž pdf pdf
358/61/2022 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky - chodník Na Lada pdf pdf
357/60/2022 - Usnesení RO - K přidělení názvu ulic pdf pdf
356/60/2022 - Usnesení RO - Žádost o poskytnutí finančního daru - zdravotní klauni pdf pdf
355/60/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
354/60/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění sociální služby pdf pdf
353/60/2022 - Usnesení RO - Účetní závěrka Obec Zdiby reality s.r.o pdf pdf
352/60/2022 - Usnesení RO - Účetní závěrka obce Zdiby r. 2021 pdf pdf
351/59/2022 - Usnesení RO - revokace - chodník Na Lada pdf pdf
350/59/2022 - Usnesení RO - Žádost o poskytnutí finančního daru - Sport4Active pdf pdf
349/59/2022 - Usnesení RO - Výběr nejvhod. nabídky - vodní nádrž pdf pdf
347/58/2022 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky - chodník Na Lada pdf pdf
346/58/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí pdf pdf
345/58/2022 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky - přeložka vodovodu pdf pdf
344/58/2022 - Usnesení RO - Zpráva o činnosti OP 2021 pdf pdf
342/58/2022 - Usnesení RO - Účetní závěrka ZŠ A MŠ pdf pdf
341/58/2022 - Usnesení RO - Záměr prodeje nepotřebného mov. majetk (OP) pdf pdf
340/57/2022 - Usnesení RO - Výběr nejvhod. nabídky - obnova povrchu komun pdf pdf
339/57/2022 - Usnesení RO - Převzetí kanalizace do vlastnictví obce pdf pdf
338/57/2022 - Usnesení RO - Darovací smlouva pdf pdf
337/57/2022 - Usnesení RO - Převzetí VO do vlastnictví obce pdf pdf
336/57/2022 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky - Holosmetky 1. etapa pdf pdf
335/57/2022 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky - veřejné prostranství pdf pdf
334/57/2022 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky - stavební úpravy MŠ pdf pdf
333/56/2022 - Usnesení RO - Stanovení počtu strážníků pdf pdf
332/56/2022 - Usnesení RO - Aktualizace cen Metodiky pronájmu obec. pozemků pdf pdf
331/56/2022 - Usnesení RO - Věcná břemeno - smlouvy budoucí (investice obce) pdf pdf
330/56/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
329/56/2022 - Usnesení RO - Stanovení volebních okrsků pdf pdf
328/56/2022 - Usnesení RO - Podpora Ukrajiny pdf pdf
327/56/2022 - Usnesení RO - Dodatek č. 1 PD - Akátová, Horní, Zl. kopec pdf pdf
326/56/2022 - Usnesení RO - Bud. věcné břemeno pdf pdf
325/56/2022 - Usneseni RO - Neudělení výjimky ze stavební uzávěry_CEZ1 pdf pdf
324/56/2022 - Usnesení RO - Stanovení cen vytěženého dřeva - r. 2022 pdf pdf
323/56/2022 - Usnesení RO - Záměr prodeje nepotřebného mov. majetk (OP) pdf pdf
322/56/2022 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí finančního daru (varhany) pdf pdf
321/56/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
319/54/2022 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí pdf pdf
318/54/2022 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí dotací pdf pdf
317/54/2022 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí finančního daru pdf pdf
316/53/2021 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky Bio pdf pdf
315/53/2021 - Usnesení RO - Zrušení VZ - K Holosmetkům pdf pdf
314/53/2021 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
313/53/2021 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
312/53/2021 - Usnesení RO - Schválení podání žádosti o dotaci - Přístavba radnice pdf pdf
311/53/2021 - Usnesení RO - Podání žádosti o dotaci - obnova místních komunikací pdf pdf
310/52/2021 - Usnesení RO - Přijetí dotace SK na PD - chodníky Na Lada pdf pdf
309/52/2021 - Usnesení RO - Plán rozvoje sportu Zdiby pdf pdf
308/52/2021 - Usnesení RO - Ke Smlouvě na dopravní obslužnost pdf pdf
307/52/2021 - Usnesení RO - Věcné břemeno - smlouvy budoucí (investice obce) pdf pdf
306/52/2021 - Usnesení RO - Žádost o poskytnutí finanční výpomoci pdf pdf
305/52/2021 - Usnesení RO - Rozpočet na r. 2022 pdf pdf
304/52/2021 - Usnesení RO - Odměna ředitelce ZŠ a MŠ pdf pdf
303/52/2021 - Usnesení RO - Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na r. 2023, 2024 pdf pdf
302/52/2021 - Usnesení RO - Rozpočet ZŠ a MŠ na r. 2022 pdf pdf
301/51/2021 - Usnesení RO - podání žádosti o dotaci Norské fondy pdf pdf
300/50/2021 - Usnesení RO - Podpora seniorů pdf pdf
299/50/2021 - Usnesení RO - Stanovení cen vytěženého dřeva k odprodeji pdf pdf
298/50/2021 - Usnesení RO - Dodatky č. 1 PD U Rybníka, J. Kámena pdf pdf
297/50/2021 - Usnesení RO - Zdibský zpravodaj - Dodatek č. 1 pdf pdf
296/50/2021 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 392/89 k.ú. Zdiby pdf pdf
295/50/2021 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 149, k.ú. Brnky pdf pdf
294/50/2021 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 149, k.ú. Brnky pdf pdf
293/50/2021 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky EFEKT pdf pdf
292_50_2021 - Usnesení RO - Etapa 3 kanalizace - Dodatek č. 1 pdf pdf
291/49/2021 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
290/49/2021 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí pdf pdf
289/49/2021 - Usnesení RO - Porušení nájemní smlouvy pdf pdf
288/49/2021 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí finančního daru pdf pdf
287/49/2021 - Usnesení RO - Záměr směny pozemků (U Rybníka) pdf pdf
286/49/2021 - Usnesení RO - Pronájem části obec. pozemku 149 Brnky pdf pdf
285/49/2021 - Usnesení RO - Bezúplatný převod fotbalového hřiště pdf pdf
284/48/2021 - Usnesení RO - Nákup techniky Iveco pdf pdf
283/48/2021 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí smlouva pdf pdf
282/48/2021 - Usnesení RO - Zrušení veřejné zakázky VO pdf pdf
281/48/2021 - Usnesení RO - Přijetí dotace SK Technické vybavení obecní knihovny pdf pdf
280/48/2021 - Usnesení RO - Uzavření dodatku č. 1 pdf pdf
279/47/2021 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky EFEKT pdf pdf
278/46/2021 - Usnesení RO - Záměr směny podílu na pozemcích v k. ú. Zdiby pdf pdf
277/46/2021 - Usnesení RO - Pronájem části obec. pozemku 392_89 Zdiby pdf pdf
276/45/2021 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 155 Brnky pdf pdf
275/45/2021 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí (investiční záměr obce) pdf pdf
274/45/2021 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí pdf pdf
273/45/2021 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
272/45/2021 - Usnesení RO - Přijetí dotace SK - studie proveditelnosti ZŠ pdf pdf
271/45/2021 - Usnesení RO - Přijetí dotace SK na PD chodníky Průběžná pdf pdf
270/45/2021 - Usnesení RO - Přijetí dotace SK na PD komunikace Holosmetky 2 pdf pdf
269/45/2021 - Usnesení RO - Přijetí dotace SK na PD Holosmetky 1. etapa pdf pdf
268/45/2021 - Usnesení RO - Přijetí dotace SK na PD komunikace Brnky pdf pdf
267/44/2021 - Usnesení RO - Vyhl. omezení hazardu pdf pdf
266/44/2021 - Usnesení RO - Vypořádání z Dohody o ukončení koncesní smlouvy pdf pdf
265/44/2021 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky Spojovací pdf pdf
264/44/2021 - Usnesení RO - Pronájem části obec. pozemku 155, 158 Brnky pdf pdf
263/44/2021 - Usnesení RO - Účetní závěrka obce Zdiby r. 2019 pdf pdf
262/43/2021 - Usnesení RO - finanč. prostř. - PCR testování pdf pdf
261/43/2021 - Usnesení RO - pronájem části obec. poz. 488-5 Zdiby pdf pdf
260/42/2021 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky - automobil OP pdf pdf
259/42/2021 - Usnesení RO - část 508-1, 491-10,25-2k.ú. Zdiby pdf pdf
258/42/2021 - Usnesení RO - jmenování předsedkyně a tajemn. soc. komise pdf pdf
257/42/2021 - Usnesení RO - jmenování předsedy a tajemníka Kulturní komise pdf pdf
256/42/2021 - Usnesení RO - jmenování členů Komise rady obce pro rozvoj pdf pdf
255/42/2021 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
254/41/2021 - Usnesení RO - přijetí dotace MPO pdf pdf
253/41/2021 - Usnesení RO - věcné břemeno - smlouva budoucí pdf pdf
252/41/2021 - Usneseni RO - účetní závěrka_ZŠ A MŠ pdf pdf
251/41/2021 - Usnesení RO - účetní závěrka Obec Zdiby reality s.r.o pdf pdf
250/41/2021 - Usnesení RO - pokračování v řízení o výjimce pdf pdf
249/41/2021 - Usnesení RO - záměr Casina v obci pdf pdf
248/41/2021 - Usnesení RO - záměr pronájmu obec. poz. 488-3, Zdiby pdf pdf
247/41/2021 - Usnesení RO - směna část 171 x část 102-34 a 102-37 k.ú. Přemyšlení pdf pdf
246/41/2021 - Usnesení RO - věcné břemeno - smlouva budoucí pdf pdf
245/41/2021 - Usnesení RO - věcné břemeno pdf pdf
244/41/2021 - Usnesení RO - výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
243/41/2021 - Usnesení RO - k podání žádosti o dotaci EVO pdf pdf
242/41/2021 - Usnesení RO - přijetí dotace SčK pdf pdf
241/41/2021 - Usnesení RO - přijetí dotace SčK pdf pdf
240/41/2021 - Usnesení RO - přijetí hmotného daru - ZŠ pdf pdf
239/41/2021 - Usnesení RO - přijetí hmotného daru - ZŠ pdf pdf
238/41/2021 - Usnesení RO - pronájem části obec. poz. 171 pdf pdf
237/41/2021 - Usnesení RO - pronájem části obec. poz. 171 pdf pdf
236/40/2021 - RO - Dohoda o výběru poplatků - odpady pdf pdf
235/40/2021 - RO - Záměr pronájmu obecních poz. 171, Přemyšlení pdf pdf
234/40/2021 - RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
233/40/2021 - RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
232/40/2021 - RO - Žádost o poskytnutí finanční výpomoci pdf pdf
231/40/2021 - RO - Žádosti o poskytnutí finančního daru pdf pdf
230/40/2021 - RO - Pronájem obecních poz. 76-1, 76-2 pdf pdf
229/40/2021 - RO - Věcné břemeno - smlouva budoucí pdf pdf
228/40/2021 - RO - Věcné břemeno pdf pdf
227/40/2021 - RO - K rozvoji lokality Přemyšlení - jihozápad pdf pdf
226/40/2021 - RO - Zpráva o činnosti OP 2020 pdf pdf
225/40/2021 - RO - Vyřazení nerealizovatelných investic pdf pdf
224/40/2021 - RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
223/40/2021 - RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
222/40/2021 - RO - Odpisy nedobytných pohledávek pdf pdf
221/40/2021 - RO - Výběr nejvhodnější nabídky - zametací stroj pdf pdf
220/40/2021 - RO - Neudělení výjimky ze stavební uzávěry - ČEZ pdf pdf
219/40/2021 - RO - Jmenování členů Komise rady obce sociální otázky a péči o seniory pdf pdf
218/40/2012 - RO - Zřízení komise rady obce sociální otázky a péči o seniory pdf pdf
217/40/2021 - RO - Jmenování členů Komise rady obce pro kulturu pdf pdf
216/40/2021 - RO - Zřízení komise rady obce pro rozvoj obce pdf pdf
215/40/2021 - RO - Jmenování členů Komise rady obce pro rozvoj pdf pdf
214/40/2021 - RO - Zřízení komise rady obce pro rozvoj obce pdf pdf
213/40/2021 - RO - Zrušení komisí a odvolání jejich členů pdf pdf
212/40/2021 - RO - Jednací řád komisí pdf pdf
211/39/2021 - Usnesení RO - dodatek č. 1 - kanalizační přípojky (2. ČÁST - lokalita Zdiby. Etapa 1) pdf pdf
210/39/2021 - Usnesení RO - dodatek č. 1 - kanalizační přípojky (1. ČÁST - lokalita ZK) pdf pdf
209/38/2021 - Usnesení RO - k nepovolené výstavbě - haly C a D pdf pdf
208/38/2021 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
207/38/2021 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
206/37/2021 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí finančního daru pdf pdf
205/37/2021 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí dotace pdf pdf
204/37/2021 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
203/37/2021 - Usnesení RO - Věcné břemeno - smlouva budoucí pdf pdf
202/37/2021 - Usnesení RO - Schválení podání žádosti o dotaci - rekonstrukce a přestavba veřejných budov pdf pdf
201/37/2021 - Usnesení RO - Výjimka ze stavební uzávěry-zastavení řízení (hala E, F) pdf pdf
200/37/2021 - Usnesení RO - Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod pdf pdf
199/37/2021 - Usnesení RO - Záměr prodeje části ob.poz. p.č. 160 (nově 160-2 díl b) a části obec. poz. 48-52 (nově díl a) pdf pdf
198/37/2021 - Usnesení RO - Záměr prodeje části ob.poz. p.č. 113 označené jako 113-6, k.ú. Brnky pdf pdf
197/37/2021 - Usnesení RO - Záměr prodeje ob.poz. p.č. 105-60 Přemyšlení pdf pdf
196/37/2021 - Usnesení RO - Záměr pronájmu obecních poz. 171, Přemyšlení pdf pdf
195/37/2021 - Usnesení RO - Záměr pronájmu obecních poz. 76-1, 76-2 pdf pdf
194/36/2020 - Usnesení RO - zastupitel - náhradník pdf pdf
193/35/2020 - Usnesení RO - revokace 73-11-19 pdf pdf
192/35/2020 - Usnesení RO - Schválení podání žádosti o dotaci - obnova místních komunikací pdf pdf
191/35/2020 - Usnesení RO- Záměr prodeje části ob.poz. p.č. 466-1 pdf pdf
190/35/2020 - Usnesení RO - Záměr prodeje části ob.poz. p.č. 113,10-1 pdf pdf
189/35/2020 - Usnesení RO - Záměr prodeje části ob.poz. p.č. 107-1 pdf pdf
188/34/2020 - Usnesení RO - Věcné břemeno - smlouva budoucí pdf pdf
187/34/2020 - Usnesení RO - analyticko-technická studie - Přemyšlení - jihozápad pdf pdf
186/34/2020 - Usnesení RO - výjimka ze stavební uzávěry_PUDIS pdf pdf
185/34/2020 - Usnesení RO - podpora seniorů - finanční dar pdf pdf
184/34/2020 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
183/34/2020 - Usnesení RO - Záměr prodeje nepotřebného mov. majetku pdf pdf
182/34/2020 - Usnesení RO - dodatek č. 1 nájemní smlouvě - ordinace pdf pdf
181/34/2020 - Usnesení RO - pronájem obecního majetku__fyzio pdf pdf
180/34/2020 - Usnesení RO - rozpočet obce r. 2021 pdf pdf
179/34/2020 - Usnesení RO - odměna ředitelce ZŠ a MŠ pdf pdf
178/34/2020 - Usnesení RO - střednědobý výhled ZŠ a MŠ pdf pdf
177/34/2020 - Usnesení RO - rozpočet ZŠ a MŠ na r. 2021 pdf pdf
176/33/2020 - Usnesení RO - Věcné břemeno - smlouva budoucí pdf pdf
175/33/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
174/32/2020 - Usnesení RO - Účast obce - projekt zlepšení kvality ovzduší pdf pdf
173/32/2020 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
172/32/2020 - Usnesení RO -Stavební uzávěraAUTO PALACE pdf pdf
171/32/2020 - Usneseni RO -Zdiby Outlý pdf pdf
170/32/2020 - Usnesení RO - prodej nepotřebného mov. majetk pdf pdf
169/31/2020 - Usnesení RO - revokace + nové smlouvy VB - smlouvy budoucí pdf pdf
168/31/2020 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
167/31/2020 - Usnesení RO - záměr cyklostezky ul. Nábrežní pdf pdf
166/31/2020 - Usnesení RO - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě CETIN pdf pdf
165/31/2020 - Usnesení RO - záměr prodeje nepotřebného mov. majetk pdf pdf
164/31/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
163/31/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
162/31/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
161/30/2020 - Usnesení RO - zřízení autobusové linky PID pdf pdf
160/29/2020 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 161, k.ú. Přemyšlení pdf pdf
159/29/2020 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
158/29/2020 - Usnesení RO - Věcná břemena - smlouvy budoucí Sedmidubský pdf pdf
157/29/2020 - Usnesení RO - Věcná břemena - smlouvy budoucí pdf pdf
156/29/2020 - Usnesení RO - Řád veřejného pohřebiště pdf pdf
155/28/2020 - Usnesení RO - Pravidla vydávání parkovacích karet pdf pdf
154/28/2020 - Usnesení RO - Žádost o dotaci - multifunkční hřiště pdf pdf
153/28/2020 - Usnesení RO - ZÁMĚR pronájem části ob. poz. 161, Přemyšlení, U Rybníka pdf pdf
152/27/2020 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 105_26 Přemyšlení pdf pdf
151/27/2020 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 109_9, Přemyšlení pdf pdf
150/27/2020 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 155 Brnky pdf pdf
149/26/2020 - Usnesení RO - Účetní závěrka Obec Zdiby reality s.r.o. pdf pdf
148/26/2020 - Usneseni RO - Účetní závěrka obce Zdiby r. 2019 pdf pdf
147/25/2020 - Usneseni RO - schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ pdf pdf
146/25/2020 - Usnesení RO - Smlouva o dílo - hřiště pdf pdf
145/25/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
144/25/2020 - Usnesení RO - Pronájem části obec. poz. 155, Brnky pdf pdf
143/25/2020 - Usnesení RO - Pronájem části obec. poz. 109-9, Přemyšlení pdf pdf
142/25/2020 - Usnesení RO - Pronájem části obec. poz. 105-26, Přemyšlení CETIN pdf pdf
141/25/2020 - Usnesení RO - Zpráva o činnosti OP 2019 pdf pdf
140/24/2020 - Usnesení RO - Věcná břemena pdf pdf
139/24/2020 - Usnesení RO - Věcná břemena - smlouvy budoucí pdf pdf
138/24/2020 - Usnesení RO - Společenská úsluha - ochranné pomůcky pdf pdf
137/24/2020 - Usnesení RO - Zařazení Zdib - MAS Nad Prahou (2021 - 2027) pdf pdf
136/24/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
135/24/2020 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
134/24/2020 - Usnesení RO - Prodej nepotřebného mov. majetku pdf pdf
133/24/2020 - Usnesení RO - Budoucí pronájem obecního majetku__fyzio pdf pdf
132/24/2020 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 392/89 k.ú. Zdiby pdf pdf
131/24/2020 - Usnesení RO - Pronájem obecních poz. 76-1, 76-2 pdf pdf
130/24/2020 - Usnesení RO - Žádost o poskytnutí finančního daru (SHM) pdf pdf
129/23/2020 -Usnesení RO - Usnesení výběr uchazeče přípojky pdf pdf
128/22/2020 - Usnesení RO - záměr prodeje nepotřebného mov. majetk. pdf pdf
127/22/2020 - Usnesení RO - Záměr pronájmu obecního majetku pdf pdf
126/22/2020 - Usnesení RO - Nařízení - zákaz podomního prodeje pdf pdf
125/22/2020 - Usnesení RO - Záměr pronájmu obecních pozemků pdf pdf
124/22/2020 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí daru pdf pdf
123/22/2020 - Usnesení RO - Odkoupení podílu pdf pdf
122/22/2020 - Usnesení RO - Koupě poz. + inv. úvěr pdf pdf
121/22/2020 - Usnesení RO - Dohoda o narovnání pdf pdf
120/21/2020 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí pdf pdf
119/21/2020 - Usnesení RO - Věcné břemeno pdf pdf
118/21/2020 - Usnesení RO - Pronájem části ob. poz. 392-89 (Zdiby) pdf pdf
117/21/2020 - Usnesení RO - Záměr prodeje části poz. p.č. 45-12(Brnky) pdf pdf
116/21/2020 - Usnesení RO - Nabídka na odkup části poz. p.č. 93/2 k.ú. Přemyšlení pdf pdf
115/21/2020 - Usnesení RO - K záměru využití __ordinace č. 2 pdf pdf
114/21/2020 - Usneseni RO-Pravidla pronajmu obecních pozemku pdf pdf
113/21/2020 - Usnesení RO - Zřizovací listina ZŠ A MŠ pdf pdf
112/21/2020 - Usnesení RO - Ke střednědobému výhledu obce Zdiby pro r 2020 2025 pdf pdf
111/212020 - Usnesení RO - Výjimka ze stavební uzávěry pdf pdf
110/20/2020 - Usnesení RO - Pronájem soukromého pozemku obcí_stodola 65_3 kú Zdiby pdf pdf
109/20/2020 - Usnesení RO - Věcná břemena pdf pdf
108/20/2020 - Usnesení RO - Výběr uchazeče - přípojky pdf pdf
107/20/2020 - Usnesení RO - Pronájem obec.poz. 138_35 k.ú. Přemyšlení pdf pdf
106/20/2020 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí finančního daru. pdf pdf
105/20/2020 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí dotace pdf pdf
104/19/2019 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky - Zpracovatel ÚP pdf pdf
103/18/2019 - Usnesení RO - Pronájem obecního pozemku 138/15 pdf pdf
102/18/2019 - Usnesení RO - Věcné břemeno - budoucí smlouva pdf pdf
101/18/2019 - Usnesení RO - Prodej ob.poz. p.č. 105/63 pdf pdf
100/18/2019 - Usnesení RO - Vedoucí OP pdf pdf
99/18/2019 - Usnesení RO - Nabídka na odkoupení poz. p.č. 106/113 pdf pdf
98/18/2019 - Usnesení RO - Nabídka na odk. poz. p.č.80/128 a 80/129. pdf pdf
97/18/2019 - Usnesení RO - Záměr prodeje části ob.poz. p.č. 491/10. pdf pdf
96/18/2019 - Usnesení RO - Záměr prodeje ob.poz. p.č. 473/29. pdf pdf
95/18/2019 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování- školská rada pdf pdf
94/18/2019 - Usnesení RO - Odměna ředitelce pdf pdf
93/18/2019 - Usnesení RO - Rozpočet ZŠ a MŠ. pdf pdf
92/18/2019 - Usnesení RO - Návrh rozpočtu 2020 pdf pdf
91/17/2019 - Usnesení RO - Podpora seniorů pdf pdf
90/17/2019 - Usnesení RO - Nabídka směny pozemků pdf pdf
89/17/2019 - Usnesení RO - K žádostem o pronájem části obecního pozemku pdf pdf
88/17/2019 - Usnesení RO - K posuzování vlivů na ŽP - SOKP 519 pdf pdf
87/16/2019 - Usnesení RO - K odvolání člena kulturní komise a jmenování nového člena pdf pdf
86/16/2019 - Usnesení RO - Pronájem ordinace pdf pdf
85/15/2019 - Usnesení RO - K přidělení názvu ulice nově vzniklé komunikace pdf pdf
84/15/2019 - Usnesení RO - Pronájem obecního majetku -ordinace pdf pdf
83/15/2019 - Usnesení RO - K bezúplatnému nabytí nemovitého majetku pdf pdf
82/15/2019 - Usnesení RO - Souhlas s převodem pozemku 455, k.ú. Zdiby do vlastnictví obce. pdf pdf
81/15/2019 - Usnesení RO - Věcná břemena pdf pdf
80/15/2019 - Usnesení RO - Věcná břemena - smlouvy budoucí pdf pdf
79/15/2019 - Usnesení RO - OOP stavební uzávěra. pdf pdf
78/15/2019 - Usnesení RO - K posuzování vlivů na ŽP - EIA - D8 MÚK Zdiby a navazující úseky Prosecké radiály - zjišťovací řízení pdf pdf
77/14/2019 - Usneseni RO - Schválení dod..č. 2 ke smlouvě o dílo pdf pdf
76/13/2019 - Usneseni RO - Schválení dod. ke smlouvě o dílo - zrušeno revokací pdf pdf
75/12/2019 - Usnesení RO - Převod investorství - Vodovod U Rybníka pdf pdf
74/11/2019 - Usnesení RO - Nájem parkovacích míst v areálu Atria pdf pdf
73/11/2019 - Usnesení RO - Územní studie pdf pdf
72/11/2019 - Usnesení RO - Věcné břemeno ČEZ Distribuce. pdf pdf
71/11/2019 - Usnesení RO - Věcná břemena parc. č. 473_4 pdf pdf
70/11/2019 - Usnesení RO - k záměru prodeje obecního pozemku 10-1, 113, k.ú. Brnky. pdf pdf
69/11/2019 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
68/11/2019 - Usnesení RO - Ceník hrobových míst - kolumbárium pdf pdf
67/11/2019 - Usnesení RO - K revokaci usnesení 57_10_2019 pdf pdf
66/10/2019 - Usnesení RO - Zásady pro výstavbu v obci Zdiby pdf pdf
65/10/2019 - Usnesení RO - Věcná břemena pdf pdf
64/10/2019 - Usnesení RO - Věcná břemena - budoucí smlouvy pdf pdf
63/10/2019 - Usnesení RO - Prodej částí pozemků pdf pdf
62/10/2019 - Usnesení RO - Prodej obecního pozemku 105_63 Přemyšlení. pdf pdf
61/10/2019 - Usnesení RO - Prodej obecního pozemku 105_62 Přemyšlení pdf pdf
60/10/2019 - Usnesení RO - K záměru na pronájem obecního majetku ordinace pdf pdf
59/10/2019 - Usnesení RO - Ke smlouva o zajištění sociální služby včetně dodatku. pdf pdf
58/10/2019 - Usnesení RO - Ke střednědobému výhledu rozpočtu obce Zdiby pro r 2020 -2021. pdf pdf
57/10/2019 - Usnesenií RO - Převod investorství - Vodovod U Rybníka pdf pdf
56/10/2019 - Usnesení RO - Ke schválení účetní závěrky Zdiby reality s.r.o. pdf pdf
55/10/2019 - Usneseni RO - Ke schválení účetní závěrky obce Zdiby pdf pdf
54/10/2019 - Usneseni RO - Ke schválení účetní závěrky ZŠ A MŠ pdf pdf
53/9/2019 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování členů komise pro rozvoj pdf pdf
52/9/2019 - Usnesení RO - Žádost o poskytnutí finančního daru - Spolek Sport4active pdf pdf
51/9/2019 - Usnesení RO - Skládka odpadů Ďáblice - EIA pdf pdf
50/9/2019 - Usnesení RO - Dotazníkové šetření - vyhodnocení pdf pdf
49/9/2019 - Usnesení RO - Revolvingový úvěr pdf pdf
48/8/2019 -Usnesení RO - Záměr nájmu pozemku pdf pdf
47/8/2019 - Usnesení RO - K uzavření nájemní smlouvy se společností ČT pdf pdf
46/8/2019 - Usnesení RO - K záměru na pronájem obecního majetku pdf pdf
45/8/2019 - Usnesení RO - K investiční podpoře výstavby útulku pro kočky pdf pdf
44/8/2019 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí finančního daru pdf pdf
43/8/2019 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování členů kulturní komise pdf pdf
42/8/2019 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí finančního daru pdf pdf
41/8/2019 - Usnesení RO - Žádosti o poskytnutí dotace pdf pdf
40/8/2019 - Usnesení RO - Odnětí odměny jednatelce Obec Zdiby Reality sro pdf pdf
39/8/2019 - Usnesení RO - Ke střednědobému výhledu rozpočtu obce Zdiby pro r 2020_2021 pdf pdf
38/8/2019 - Usnesení RO - Informace plnění úkolů pdf pdf
37/7/2019 - Usnesení RO - Prodej obecního pozemku - informace pdf pdf
36/7/2019 - Usnesení RO - K žádosti spolku Myslivecký spolek Zdiby - Klecany pdf pdf
35/7/2019 - Usnesení RO - K záměru na pronájem obecního nemovitého majetku pdf pdf
34/7/2019 - Usnesení RO - Ke jmenování předsedů a tajemníků komisí rady obce pdf pdf
33/7/2019 - Usnesení RO - Věcná břemena pdf pdf
32/7/2019 - Usnesení RO - Plnění rozpočtu pdf pdf
31/6/2019 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování členů komise pro rozvoj pdf pdf
30/6/2019 - Usnesení RO - Rozvojová koncepce pdf pdf
29/6/2019 - Usnesení RO - Kontrola sloupů pdf pdf
28/6/2019 - Usnesení RO - Participace občanů pdf pdf
27/6/2019 - Usnesení RO - Záměr prodeje pozemků - info pdf pdf
26/6/2019 - Usnesení RO - Výběr nejvhodnější nabídky pdf pdf
25/5/2019 - Usnesení RO - Pravidla VZMR pdf pdf
24/5/2019 - Usnesení RO - k vydání Zásad zpracování a vydávání periodika Zdibský zpravodaj pdf pdf
23/5/2019 - Usnesení RO - NÁVRH OOP stavební uzávěra.pdf pdf pdf
22/5/2019 - Usnesení RO - plnění uložených úkolů pdf pdf
21/4/2019 - Usnesení RO - Jednací řád komisí pdf pdf
20/3/2019 - Usnesení RO - Odvolání a jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě_Redigováno pdf pdf
19/3/2019 - Usnesení RO - Návrh na uzavření rámcové smlouvy pdf pdf
18/3/2019 - Usnesení RO - Schválení dohody o ukončení správy osvětlení.._revize BS pdf pdf
17/3/2019 - Usnesení RO - Pravidla pro přidělování dotací pdf pdf
16/3/2019 - Usnesení RO - Schválení dohody o ukončení nájmu ordinace a zadání projektu realizace_Redigováno pdf pdf
15/3/2019 - Usnesení RO - Ustanovení Redakční rady Zdibského zpravodaje pdf pdf
14/3/2019 - Usnesení RO - Komise pro kulturu, sport, volný čas zdravotní a sociální projekty pdf pdf
13/3/2019 - Usnesení RO - Komise rady obce pro rozvoj obce životní prostředí a dopravu pdf pdf
12/3/2019 - Usnesení RO - Změna pojistných limitů a rozsahu pojištění pdf pdf
11/3/2019 - Usnesení RO - Přistoupení do Sdružení místních samospráv pdf pdf
10/3 /2019 - Usnesení RO - Jednací řád pdf pdf
9/2/2018 - Usnesení RO - odměna ředitelce - VEŘEJNÉ pdf pdf
8/2/2018 - Usnesení RO - smlouva o výkonu funkce jednatel - VEŘEJNÉ_Redigováno.._ pdf pdf
7/2/2018 - Usnesení RO - pověření k přijetí rozpočtového opatření - VEŘEJNÉ pdf pdf
6/2/2018 - Usnesení RO - návrh rozpočtu r. 2019 - VEŘEJNÉ pdf pdf
5/2/2018 - Usnesení RO - rozpočtové opatření č. 5 - VEŘEJNÉ pdf pdf
4/2/2018 - Usnesení RO - podpora seniorů - VEŘEJNÉ pdf pdf
3/2/2018 - Usnesení RO - tajemník - VEŘEJNÉ pdf pdf
2/1/2018 - Usnesení RO - pověření k přípravě návrhu RO č. 5 a rozpočtu na r. 2019 - VEŘEJNÉ pdf pdf
1/1/2018 - Usnesení RO - odvolání a nové jmenování jednatele Obec Zdiby - reality s.r.o. - VEŘEJNÉ pdf pdf

Patička stránky