GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Tradice

Dětský karneval

V březnu TJ Sokol Veltěž pořádá „Dětský karneval" v sokolovně. Tohoto karnevalu se účastní děti od těch nejmenších až po cca 14 leté. Všichni se baví při reprodukované hudbě a jsou jim připraveny různé soutěže. Občerstvení je zajišťováno Jídelnou u sokolovny. Závěrem se vyhlašují nejlepší masky. Toto je rozděleno do kategorií - předškoláci a školáci. Následuje rozdělení tomboly. Všechny děti odcházejí spokojené.

 
Karneval sportovců

Vždy kolem svátku Josefa pořádá fotbalový oddíl Sokola Veltěž „Karneval sportovců" v sokolovně ve Veltěži.. K tanci a poslechu hraje kapela a to cca od 20.00 hod do 2.00 - 3.00 hod. Bohatá tombola je podmínkou konání tohoto karnevalu.

Tento karneval je celkem oblíben a tak bývá poměrně dost navštěvován. Masky jsou vždy velmi originální a vtipné.

 
Otevírání studánek

Před prvním jarním dnem se sejdou děti základní a mateřské školy ve Zdibech u studánek, kde je vyčistí (vyhrabou spadané listí, větvičky a jiné nečistoty) a studánce pak přednesou připravené pásmo písniček a říkanek.

Jako odměnu za tuto práci si pak mohou opéci buřtík na rozdělaném ohníčku poblíž studánky.

 
Řehtání

Vždy před Velikonocemi chodí chlapci s řehtačkami po obci řehtají a zpívají. Souvisí to s tím, že zvony odlétly do Říma a tak nebylo v kostelech čím zvonit. Začínají na Zelený čtvrtek odpoledne, pak jdou ještě večer. Na Velký pátek pak jdou ráno, odpoledne a večer. Na Bílou sobotu pak jdou ráno a pak dopoledne vyřehtávají. Spoluobčané jim dávají peníze, sladkosti a např. vajíčka jako odměnu. Je to jedna z nejstarších tradic, která se v obci udržela a to i za vlády komunistů.

 
Pálení čarodějnic

Tuto tradici udržují chlapci, kterým je většinou kolem 20-ti let a jsou svobodní. Obnáší to sehnat dřevo na pořádnou hranici a pak ji také 30. dubna postavit a večer podpálit. Mladá děvčata pak zhotoví hadrovou "čarodějnici", která se připevní na kůl do středu hranice. Večer se pak sedí u ohně a hraje na různé hudební nástroje, zpravidla se takto děje až do ranních hodin. Také tato tradice se v naší obci drží již několik desítek let.

 
Dětský den

TJ Sokol Veltěž pořádá kolem 1.června na cvičišti u sokolovny „Dětský den". Toto je vždy mimořádně úspěšná akce, které se zúčastňuje přes sto soutěžících dětí. Děti jsou rozděleny do 13 věkových kategorií a soutěží v atletických disciplínách (hody, běh, skoky aj.)

Na závěr je vyhlašování vítězů věkových kategorií a rozdělování medailí, diplomů a věcných cen. Všechny děti u každé disciplíny obdrží sladkou odměnu za předvedený výkon.

 

Červnová pouť 

V polovině června se tradičně uskutečňuje pouť  - vždy přijedou kolotoče a střelnice. Zájem je každoročně veliký.

 

Předvánoční posezení se seniory

Jedná se o předvánoční setkání se seniory, které pořádá kulturní komise. Koná se v prosinci v sokolovně ve Veltěži. Hlavním programem je vystoupení žáků základní a mateřské školy ve Zdibech. Občerstvení zajišťuje kulturní komise. V posledních letech na tomto posezení vystupovali i známí umělci jako např. Wabi Daněk, Veronika Jeníková, Martin Písařík aj. Je to velice příjemné si poklábosit se staršími spoluobčany v předvánočním shonu.

Patička stránky