GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

LIKVIDACE BIOODPADU

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Využít můžete svoz indiviuálních popelnic na bioodapd nebo biokontejnery.

                        

                                 

Podrobné informace ke třídění bioodpadu naleznete zde.

 

 

SVOZ BIOODPADU

 

Obecní úřad Zdiby oslovil občany s nabídkou svozu bioodpadu. Vývoz bioodpadu uskutečňuje rovněž firma IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.,

Svoz se koná jedenkrát za čtrnáct dní vždy ve středu, každá lichá středa - 1.svoz 3. března 2021 

I nadále je možnost o nádobu a svoz bioodpadu požádat. Přehledný postup viz Jak si zařídit - Nádoba na bioodapd.

Žádost je možné podat na OÚ Zdiby písemně, elektronicky nebo telefonicky. Na žádosti je nutné uvést kontaktní údaje žadatele, tedy jméno, příjmení, adresu a to včetně telefonického kontaktu a objem nádoby o kterou má žadatel zájem.

K dispozici jsou nádoby o obsahu 120 a 240 litrů. Platba za jednotlivé nádoby bude pokrácena úměrně k době dodání zájemci. Cena na měsíc za nádobu o obsahu 240 litrů je 110,- Kč, cena za nádobu o obsahu 120 litrů je 60,- Kč. Poté, co budou objednané nádoby k dispozici, bude žadatel kontaktován OÚ Zdiby SMS zprávou. Příslušnou částku za svoz bioodpadu žadatel zaplatí v pokladně obecního úřadu, kde mu bude vydána nádoba na bioodpad.

Svoz bioodpadu v roce 2020 končí 18. listopadu.

 

BIO KONTEJNERY

 

 

Bio kontejnery jsou po obci rozmísťovány celoročně.

 

Sudý týden: Na Špičce, Pod Hájem, Oblouková, Na Pěkné vyhlídce, Moštárna ZK, Trojdomky, Klíčanská, Za Panskou Zahradou, V Rokli, Chaberská, U Vodojemu, U Kovárny, Holosmetky osada 2, Sběrný dvůr

 

Lichý týden: Na Špičce, Šípková, Oblouková, Na Pěkné vyhlídce, Na Lada, Trojdomky, Klíčanská, Za Panskou Zahradou, V Rokli, Chaberská, U Vodojemu, U Kovárny, Spojovací, Sběrný dvůr.

Patička stránky