GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

SVAZEK OBCÍ VKM

Předmět činnosti Svazku obcí VKM:

  • Zajištění jednotného postupu při výkonu práv a povinností vyplývajících z Akcionářské dohody, uzavřené mezi Statutárním městem Kladno, Městem Mělník a Svazkem dne 29. 9. 2004 a výkon těchto práv a povinností.
  • Stanovení priorit pro investice, větší opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací na území měst a obcí (které jsou členy Svazku), které jsou realizovány z části nebo jen z vlastních prostředků VKM a prosazování těchto investic do plánu investic VKM. Za vodovody a kanalizace se považují zařízení dle normy CSN 736510 (základní názvosloví vodního hospodářství).
  • Zajištění výběru zástupců do představenstva a dozorčí rady VKM a dozorčí rady společnosti Středočeské vodárny, a.s.
  • Zastupování členů Svazku při jednání a hlasování na valných hromadách VKM, kteří na těchto valných hromadách nebudou přítomni.

Více informací naleznete na webu Svazku obcí VKM: http://www.svazekvkm.cz/

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM za rok 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí 
http://www.svazekvkm.cz/uredni-deska/21 a také v dokumentech níže.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři MAS Nad Prahou o.p.s., Mělnická 275, 250 65 Líbeznice. 

Svazek obcí VKM

Název Typ
Svazek obcí VKM - Závěrečný účet za rok 2021 pdf pdf
Svazek obcí VKM - ZÚ 2021 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu pdf pdf
Svazek obcí VKM - ZÚ 2021 - Rozvaha pdf pdf
Svazek obcí VKM - ZÚ 2021 - Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje pdf pdf

Patička stránky