GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

V rámci snahy zlepšit co nejvíce kvalitu života v obci Zdiby, a to zejména pro seniory, osoby zdravotně hendikepované, sociálně slabé a matky samoživitelky byly v r. 2019 v obci Zdiby rozšířeny sociální služby, a to včetně služby „senior taxi“, která je občanům obce nápomocná při zajištění dopravy k lékaři, na úřad nebo na nákup základních životních potřeb a potravin (usnesením rady obce č. 59/10/2019 ze dne 17.6.2019).

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v této době dochází k nárůstu řady provozních vstupů, které jsou nezbytné pro zajištění pečovatelské služby, ale i služby senior taxi (např. nárůstu cen pohonných hmot, nárůstu cen energií, mezd u zaměstnanců sociálních služeb apod.), avšak nedocházelo v mezidobí ke zdražování souvisejících služeb, schválila rada obce navýšení, které spočívá v aktualizovaném Ceníku poskytování pečovatelské služby a dále v nárůstu úhrady za poskytování sociálních služeb ze současných 130 Kč/ hod. na 135 Kč/ hod. a dále k nárůstu dopravného ze stávajících 8 Kč/km na 12 Kč/ km.

Přehledně viz: Ceník poskytování pečovatelské služby k 1.6.2022

Sociální služby

Název Typ
Ceník poskytování pečovatelské služby účinný od 1. 6. 2022 pdf pdf
Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění soc. služeb pdf pdf
Smlouva o zajištění sociálních služeb k 24. 6. 2019 včetně příloh a dodatku č.1 pdf pdf

Patička stránky