GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

SLUŽBY PRO SENIORY

 

Nabídka obědů ze školní jídelny

Denní stacionář Klecany

Senior taxi

Sociální služby

Další kontakty

 

NABÍDKA OBĚDŮ ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Rádi bychom nabídli našim seniorům možnost odkoupení oběda ze ŠJ ve Zdibech

Oběd v ceně 80,-Kč se skládá z polévky, hlavního jídla a doplňku – ovoce, zeleninový salát, moučník, jogurt...aj 

 

OBJEDNÁNÍ

Přihlášky jsou k dispozici ve ŠJ nebo v podatelně OÚ Zdiby. Zájemce předá vyplněnou přihlášku do ŠJ.

Při jejím odevzdání obdržíte 14ti denní jídelní lístek se svým jménem, na kterém si označíte požadovaný pokrm a počet porcí. 

 

PLATBA

Platba se uskuteční po objednání porcí, před jejich odebráním, a to několika způsoby:

převodem na účet - tuto platbu preferujeme nebo

platbou v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny

Po obdržení platby dostane odběratel kartičku s kupony pro odběr stravy popřípadě čip. 

 

ODBĚR OBĚDA

Pro odběr oběda potřebujete 2 podepsané jídlonosiče.

Den před prvním odběrem je nutné donést jídlonosič do ŠJ, abychom Vám do něj v den odběru mohli připravit oběd. Druhý jídlonosič přinesete s sebou na další den. Jídlonosiče musí být čisté a označené jménem.

Obědy se budou vydávat od 11-11,30 u postranního vchodu do ŠJ.

Tuto dobu je nutné dodržet, v případě potřeby lze výdej domluvit osobně

 

ZRUŠENÍ OBĚDA

Pokud si z jakéhokoliv důvodu nebudete moci objednaný oběd vyzvednout, je potřeba to oznámit nejpozději den předem do 14 h na tel.č.725866105.

Včas odhlášený oběd Vám potom nebude účtován.

V případě neomluveného nevyzvednutí, bude oběd účtován jako by byl odebrán. 

 

CO A JAK VAŘÍME

Vaříme převážně klasickou českou kuchyni.

Pondělní obědy míváme bezmasé (sladké, luštěniny, zeleninové rizoto apod.).

Veškerá strava je připravována z čerstvých potravin.

Polotovary používáme minimálně (např. ryba v těstíčku, bramborové knedlíky ze suché směsi)

Obědy jsou připravovány v jednom hrnci s obědy pro děti, tedy s nižším obsahem soli a koření. 

 

POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE

Můžete využít některou z možností:

Email: vera.benesova@skolazdiby.cz

Telefon: 725 866 105

Osobní schůzka: prosím předem domluvit na výše uvedeném tel.č.

 

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY  KLECANY

Cítíte se doma sami? Máte pocit, že své paměti už nemůžete důvěřovat tak jako dříve?  Nebo se Vám zdá, že Vašemu partnerovi či rodiči by prospěla péče o duši i tělesnou schránku?

Chcete se o člena rodiny starat co nejdéle doma, ale potřebujete poradit v praktických otázkách? Přerůstá Vám péče „přes hlavu“? Přijďte se podívat do našeho Denního stacionáře pro seniory!

POSLÁNÍ

Posláním denního stacionáře je poskytovat podporu a péči seniorům, seniorům s mírnou kognitivní poruchou nebo jiným typem demence k udržení kvality života.

Cílová skupina uživatelů
-   zdraví senioři
-   senioři osamělí, s mírnou kognitivní poruchou

Věková struktura cílové skupiny :
-   mladší senioři ve věku 65 – 80 let
-   starší senioři ve věku nad 80 let

CO NABÍZÍME:

Našim uživatelům docházejícím do stacionáře nabízíme každodenní cvičení a relaxaci, kognitivní trénink, řemeslné vyrábění, pečení, vaření a další tvůrčí činnosti. Při aktivitách pravidelně vzpomínáme na život, jaký byl, zpíváme a hlavně máme radost ze společně stráveného času. Součástí programu jsou také koncerty a společenské a kulturní akce, které se konají buď přímo v našem stacionáři, nebo v blízkém okolí. 

Každý rok plánujeme také výlety do vzdálenějšího okolí (např. Chleby, Ctěnice, Přerov nad Labem, Lány, aj.).

Rodinní příslušníci pečující o stárnoucí seniora či seniorku se k nám mohou přijít zdarma poradit o praktických otázkách (např. sociální dávky a příspěvky, dostupná péče) nebo o tom jak zvládnout obtížnou situaci a uchovat si zdravý rozum. Nabízíme Vám individuální rozhovor s naším pracovníkem.


Stacionář je v provozu v pracovní dny:

 • Pondělí - pátek  od 7:30 - 15:00 hod.,
 • Sobota, neděle a Státní svátky - ZAVŘENO.

Kapacita denního stacionáře je 5 uživatelů denně. O aktuální obsazenosti denního stacionáři vás budou informovat pracovníci denního stacionáře!!!!

K počátku září jsou 3 volná místa!!!!!

AKTIVIZAČNÍ DENNÍ PROGRAM

Každý pracovní den od 7:30 do 15:00. Celý den nabízí mnoho činností. Po snídani a ranním přivítání otevíráme program cvičením a relaxací. Následuje dopolední svačina. Před obědem, kdy to většině z nás nejvíce „pálí“ zařazujeme trénink paměti, trénink komunikace nebo tvůrčí činnosti (výtvarné a rukodělné vyrábění). Pak sníme vlastní nebo objednaný oběd a máme polední klid. Abychom se opět trochu rozehřáli, projdeme se po terase nebo se protáhneme v denní místnosti. Odpolední program je různorodý. Každý den připravujeme něco jiného: relaxační techniky, zpěv a poslech hudby, řemeslné práce, tematicky zaměřené vzpomínání nebo trénink komunikace, umění. V půl třetí jíme odpolední svačinu a po ní následuje volný program. I ten se snažíme strávit aktivně – hrajeme společenské hry nebo pétanque, luštíme kvízy. Nejpozději do 15:00 se rozcházíme domů. Můžeme nejen povyprávět, co jsme se dozvěděli nového, ale i přinést dárek pro naše nejbližší (např. vlastnoručně vyrobený adventní svícen nebo velikonoční perníček).

Program vede aktivizační pracovnice a pracovnice přímé péče. Nabízíme celodenní stravování (snídaně, svačina, oběd, svačina) a také je možné donést si vlastní jídlo.
 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Našimi uživateli se mohou stát:

 • senioři, kteří pociťují dlouhodobé zhoršování své paměti, pozornosti, vyjadřování nebo dalších schopností;
 • senioři ohrožení samotou nebo demencí
   

Pokud je to nutné, dohlížíme u uživatelů na užívání léků a pomáháme při hygieně, při jídle, při oblékání a jiných činnostech. Službu nemůžeme poskytovat imobilním seniorům, kteří potřebují ošetřovatelskou péči, osobám s akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním, osobám závislým na omamných a návykových látkách, osobám se závažnými psychiatrickými diagnózami projevujícími se zvýšenou agresivitou.

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

Cílem služby je zajistit seniorům aktivizační činnosti, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a s vrstevníky. V rámci výše uvedených činností je cílem služby:

 •  zbavit lidi pocitu osamocenosti a zbytečnosti
 •  udržet a pomoci navázat nové sociální kontakty uživatelů služby
 •  udržet nebo zlepšit stávající soběstačnost uživatele
 •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 •  umožnit smysluplné využití volného času
 •  sociálně terapeutické činnosti
 •  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 •  Sociálně terapeutické činnosti

 

KONTAKT:

Bc. Jakub Sobotka
Mail: dennistacionar-klecany@seznam.cz

 

SENIOR TAXI

 V případě zájmu odvozu k lékaři je seniorům dána možnost využít obcí placenou službu Senior TAXI – tel. kontakt 775 122 068.

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Informace o pečovatelské službě poskytované společností Antonia senior services s.r.o. naleznete ZDE.

 

DALŠÍ KONTAKTY

https://potravinovabankapraha.cz/

http://www.antonia.cz/

https://www.nudz.cz/adcentrum/tp_uvod.html

Seznam organizací poskytujících pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči apod. naleznete ZDE.

 

Patička stránky