GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Sběrné místo

Sběrné místo je občanům obce k dispozici každý den v týdnu kromě neděle, a to v následujících časech:

 

PONDĚLÍ a ČTVRTEK od 15 do 18 hodin

každou SOBOTU od 9 do 12 hodin


Zároveň je možné, od pondělí do pátku v době od 8 do 15 hodin, uložení odpadu po individuální telefonické domluvě s vedoucím údržby p. Tondrem, telefon: 774 986 023.


Prosíme všechny občany, aby využívali služeb sběrného místa pro veškeré odpady, které nepatří do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

IPODEC odmítá odvážet kontejnery na směsný komunální odpad, ve kterých jsou odpady, které do těchto kontejnerů nepatří. Stav u takových kontejnerovišť se stává neutěšeným. Jedná se hlavně o stavební suť, nebezpečný odpad, nábytek, elektroniku, bílou techniku a další.

Podrobné nakládání s odpady stanovuje obecní vyhláška.

https://www.obeczdiby.cz/formular/1576838008.pdf

 

 

Kontaktní údaje:

Adresa: U Školy, 250 66  Zdiby

E-mail: zdiby@obeczdiby.cz


DĚKUJEME!

Odpady

Svoz komunálního a tříděného odpadu

Svoz komunálního a tříděného odpadu probíhá každý týden v pondělí a ve středu. Vyváženy jsou nádoby o objemu  120l, 240 l a kontejnery na směsný i tříděný odpad. Nově je tato služba rozšířena o páteční svoz kontejnerů.

Službu zajišťuje firma IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.

 
Platby za svoz technického a komunálního odpadu (TKO)

Každý občan trvale bydlící v obci Zdiby, je dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů povinen platit poplatky TKO. Termín splatnosti je vždy k 28.2 daného roku.

Platbu lze provést na pokladně Obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, Zdiby.

Platby TKO pro rok 2020 je možné platit od 13.1.2020, a to v hotovosti,  platební kartou na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce 2623201/0100.

Výše plateb: 600 Kč/ osoba

 

Uhraďte prosím nejpozději do 28.2.2020. DĚKUJEME.

Překročením termínu splatnosti se každý jednotlivý občan vystavuje penalizaci.

 
Likvidace bioodpadu

Obecní úřad Zdiby oslovil občany s nabídkou svozu bioodpadu. Vývoz bioodpadu uskutečňuje rovněž firma IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.,

Svoz se koná jedenkrát za čtrnáct dní vždy ve středu, každá lichá středa - 1.svoz 11. 3. 2020 

I nadále je možnost o nádobu a svoz bioodpadu požádat.

Žádost je možné podat na OÚ Zdiby písemně, elektronicky nebo telefonicky. Na žádosti je nutné uvést kontaktní údaje žadatele, tedy jméno, příjmení, adresu a to včetně telefonického kontaktu a objem nádoby o kterou má žadatel zájem.

K dispozici jsou nádoby o obsahu 120 a 240 litrů. Platba za jednotlivé nádoby bude pokrácena úměrně k době dodání zájemci. Cena na měsíc za nádobu o obsahu 240 litrů je 110,- Kč, cena za nádobu o obsahu 120 litrů je 60,- Kč. Poté, co budou objednané nádoby k dispozici, bude žadatel kontaktován OÚ Zdiby SMS zprávou. Příslušnou částku za svoz bioodpadu žadatel zaplatí v pokladně obecního úřadu, kde mu bude vydána nádoba na bioodpad.

Svoz bioodpadu v letošním roce končí 18. listopadu.

 

Bio kontejnery jsou po obci rozmísťovány celoročně.

 

Sudý týden: Na Špičce, Pod Hájem, Oblouková, Na Pěkné vyhlídce, Moštárna ZK, Trojdomky, Klíčanská, Za Panskou Zahradou, V Rokli, Chaberská, U Vodojemu, U Kovárny, Holosmetky osada 2, Sběrný dvůr

 

Lichý týden: Na Špičce, Šípková, Oblouková, Na Pěkné vyhlídce, Na Lada, Trojdomky, Klíčanská, Za Panskou Zahradou, V Rokli, Chaberská, U Vodojemu, U Kovárny, Spojovací, Sběrný dvůr.

Patička stránky