GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

SBĚRNÉ MÍSTO

 

Adresa

U Školy, 250 66  Zdiby

Telefon

607 164 050

E-mail

zdiby@obeczdiby.cz

Otevírací hodiny

 

Pondělí:    15 - 18 h

Čtvrtek:     15 - 18 h

 

Sobota:      9 - 12 h       

 

po telefonické domluvě (774 986 023) možné uložení odpadu také od 8 do 15 h každý všední denProsíme všechny občany, aby využívali služeb sběrného místa pro veškeré odpady, které nepatří do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

IPODEC odmítá odvážet kontejnery na směsný komunální odpad, ve kterých jsou odpady, které do těchto kontejnerů nepatří. Stav u takových kontejnerovišť se stává neutěšeným. Jedná se hlavně o stavební suť, nebezpečný odpad, nábytek, elektroniku, bílou techniku a další.

Podrobně nakládání s odpady stanovuje obecně závazná vyhláška obce Zdiby č. 7/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zdiby.

 

Patička stránky