GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Řidičské průkazy

 

O udělení řidičského oprávnění žadatel žádá u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, a to na základě žádosti o řidičské oprávnění.

Jaké doklady vzít s sebou?

  • platný doklad totožnosti
  • doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele na území České republiky
  • čestné prohlášení žadatele (např. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného v jiném členském státě, nebyl jiným členským státem uložen zákaz řízení motorových vozidel apod.)

Lhůty

Řidičské oprávnění se vydává do 20 dnů

Převzetí

Řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Poplatky

Vydání řidičského průkazu je zpoplatněné správním poplatkem ve výši 200 Kč

Související předpisy

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • Vyhláška č. 31/2001 Sb ., o řidičských průkazech a o registru řidičů

 

Patička stránky