GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

Projekty v obci

Na tomto místě bychom vás rádi informovali o vybraných projektech v obci.

Umístění plánovaných, realizovaných i ukončených projektů je zaznačeno v mapě výše. V případě bodových projektů (hřiště apod.) je v mapě ikona s praporkem, liniové projekty (vodovody, silnice apod.) jsou zaznačeny pomocí čáry.

Jestliže na mapu kliknete, otevře se Vám v mapovém portálu GObec. Zde si pak můžete mapu posouvat a upravovat její měřítko podle potřeby.  Po najetí kurzorem na linii nebo ikonu praporku se o daném projektu dozvíte více. 

Podrobné informace o jednotlivých projektech budeme postupně zveřejňovat i zde:

 

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE A ČOV ZDIBY

Tzv. 1. etapa kanalizace.

Výstavba kanalizace v délce 3,06 km a rozšíření ČOV na kapacitu 6000 EO.

Kanalizace byla vybudována v následujících částech obce: Lomená, Zelená, Polní, lokalita Pod Hájem, ČSZ-ZO Zlatý Kopec, Sdružení 14 RD, lokalita Lada

Více ZDE.

                       

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ZDIBY - 2. ČÁST

Tzv. 2. etapa

Výstavba kanalizace v lokalitě ČZS ZO Zlatý Kopec (2. část), dále lokalita Zlatý kopec II, kanalizace v místní části Brny a kanalizace v ul. J. Kámena. Celkem byla postavena kanalizace v délce 5,64 km.

Více ZDE.

 

 

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ZDIBY - 3. ETAPA

Na projekt se podařilo záskat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1 531 912,50 Kč.

Realizovat se bude ve čtyřech lokalitách.

Více informací naleznete ZDE.

 

Tento projekt je spolufinancován Středočeským krajem.

VODOVOD ZLATÝ KOPEC

Nově navržený vodovod bude zásobovat pitnou vodou oblast Zlatý kopec II. Je navrženo pět větví vodovodních řadů DN 100 PE100 RC SDR17 PN10 110x6,6 v celkové délce 1455,07 m.

Více ZDE.

 

Tento projekt je spolufinancován Středočeským krajem.

ROZŠÍŘENÍ ZŠ - 2. STUPEŇ

Výstavba 2. stupně základní školy je v rámci PODPORY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA 1. strategickým cílem obce Zdiby, který byl schválen zastupitelstvem obce Zdiby v rámci Programu rozvoje obce Zdiby pro r. 2020–2027, a to dne 25.6.2020 usnesením č. 84/8/2020 (ve znění změny přijaté dne 15.4.2021 pod usnesením č. 120/11/2021).

Více ZDE

 

NOVÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Zatímco si děti užívaly letních prázdnin, chystali jsme pro ně překvapení na začátek školního roku, a to v podobě nového krásného sportovně volnočasového hřiště před družinou ZŠ.

Více ZDE.

Projekt „Víceúčelové hřiště pro Zdiby“ byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PRO ZDIBY

Na projekt se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 956 112,- Kč

Realizovat se bude na parc. č. 105/26 v k.ú. Přemyšlení. Více informací naleznete ZDE.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

KOMUNITNÍ CENTRUM ZDIBY

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu, který se nachází na pozemku č. st. 170 a p.č. 371/3 v katastrálním území obce Zdiby.

Cílem je vytvoření prostor pro komunitní centrum, které se v obci dosud nenachází.

Více informací naleznete ZDE.

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

Předmětem projektu je vybavení obecní knihovny internetem, potřebnou IT technikou a výpůjčním systémem.

Více informací naleznete ZDE.

PĚŠÍ PROPOJENÍ PRŮBĚŽNÁ-PRAŽSKÁ

V přípravě je projekt pěšího propojení Průběžné ulice s ulicí Pražskou. 

Hlavní cíle projektu jsou:

  1. Doplnění chodníků od náměstí M. J. Husa po Syslovák na ulici Pražská a Průběžná.
  2. Doplnění přechodů pro chodce na ulici Průběžná.

Více informací naleznete ZDE.

 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A STAVBA PĚŠÍHO PROPOJENÍ  - ULICE K HOLOSMETKŮM - 1. ETAPA

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající místní komunikace v ul. K Holosmetkům, která bude v celé řešené délce doplněna o nový chodník pro pěší.

Více ZDE.

 


 

 

Tento projekt je spolufinancován Středočeským krajem.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A STAVBA PĚŠÍHO PROPOJENÍ  - ULICE K HOLOSMETKŮM - 2. ETAPA

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce komunikace K Holosmetkům a U Vodojemu v délce 947 m, a to v úseku před křižovatkou s ul. Luční až k autobusovému obratišti – včetně řešení tohoto obratiště.

Více ZDE.

 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A VÝSTAVBA CHODNÍKU V ULICI J. KÁMENA

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce vozovky ulice J. Kámena, zřízení nového chodníku podél části této komunikace, výměna veřejného osvětlení, vyřešení problematiky parkování a vybudování dešťové kanalizace.

Více ZDE.

 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE  V ULICI U RYBNÍKA

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce vozovky ulice U Rybníka. 

Více ZDE

 

 

ZELEŇ Z NADACE ČEZ

V polovině prosince 2020 jsme dokončili výsadbu zeleně na třech místech v intravilánu obce. Nové duby přibyly na náměstí M. J. Husa, třešně budou zdobit nejbližší okolí obecního úřadu. Avšak největší část výsadby zůstává skryta pohledu veřejnosti. Jedná se totiž o nově rekultivovaný svah a rovinu pod budovami zelené a žluté mateřské školky. Tento prostor umožní rozšíření zahrady školky o další hrací plochu pro naše nejmenší. Více informací ZDE.

Realizaci projektu podpořila částkou 100 000 Kč Nadace ČEZ. Nadaci ČEZ  tímto děkujeme. 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

VÝSADBA STROMŮ V OBCI ZDIBY

Na 3 veřejných lokalitách v obci Zdiby bude vysazeno celkem 38 stromů. Výsadbou dřevin dojde ke zlepšení mikroklimatu těchto veřejných ploch a také k dotvoření jejich estetického funkce. Kromě se stanou vysazené dřeviny biotopem některých skupin živočichů a vytvoří pro ně úkryty i potravní nabídku.

Více o jednotlivých lokalitách výsadby se dozvíte ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Jak jsme již dříve avizovali, je jedním z našich cílů vylepšení vzhledu veřejných prostor. Umožní-li to rozpočet obce, chtěli bychom provést úpravy v lokalitách: Náměstí M. J. Husa, koupaliště, V Remízkách, parčík U Louže, Náves Brnky a alej Brnky. Případně i dalších menších ploch. Část stromů bude vysazena díky projektu Výsadba stromů v obci Zdiby podpořeného SFŽP ČR. Více se dozvíte ZDE.

 

 

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ PLOCHY ZELENĚ ZA SV. JÁNEM V BRNKÁCH

Předmětem projektu je komplexní krajinářské řešení plochy zeleně Za sv. Jánem v Brnkách.

Více ZDE.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRŮ PRO OBČANY OBCE ZDIBY

Předmětem projektu je prevence vzniku odpadů prostřednictvím pořízení kompostérů a kontejneru na textil. Veškeré pořízené zařízení bude k dispozici obyvatelům obce

Celkem bude pořízeno 357 kusů kompostérů o objemu 1400 l  a 1 kontejner na textil.

Více ZDE.

 

Tato akce bude realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2021.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VO V OBCI ZDIBY

Předmětem projektu je modernizace části sítě veřejného osvětlení. Výměna bude provedena u 187 ks z celkového počtu 598 ks svítidel v obci.

Více ZDE.

 

 

SOLÁRNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Cílem projektu bylo zajistit osvětlení autobusových zastávek linky 774 v místech, kde není vybudované veřejné osvětlení. Provedena byla instalace celkem pěti solárních lamp veřejného osvětlení u zastávek Pod Hájem (1 ks) , Pod Mezí (3 ks) a Zlatý kopec (1 ks).

Více ZDE.

SOLÁRNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ČÁSTI ULICE NA LADECH

Cílem projektu bylo zajistit osvětlení ulice Na Ladech v úseku mezi křižovatkou s ulicí Akátovou a autobusovou zastávkou Zlatý kopec. Provedena byla instalace celkem čtyř solárních lamp veřejného osvětlení.

 

Více ZDE.

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULIC POLNÍ, JEDLOVÁ A K HOLOSMETKŮM

Projekt řeší vybudování nového veřejného osvětlení – nové stožáry, v části ulice K Holosmetkům (zastávka autobusu Polní) a v části cesty pro pěší podél lesa žlutá turistická značka), v obci Zdiby - Přemyšlení. 

Více ZDE.

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE PRŮBĚŽNÁ

Cílem projektu je doplnění chybějícího veřejného osvětlení v části ulice Průběžná, a to mezi ulicemi U cihelny a V Remízkách. 

Více ZDE.

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE SEDLECKÁ CESTA

Projekt řeší rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Sedlecká cesta.

Více ZDE.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE ŠULKOVNA

Projekt řeší vybudování nového veřejného osvětlení – nové stožáry a kabelová trasa, v ulici Šulkovna.

Více ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička stránky