GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Projekty v obci

Na tomto místě bychom vás rádi informovali o vybraných projektech v obci. Seznam důležitých rozvojových projektů naleznete v projektové mapě. Podrobné informace o jednotlivých projektech budeme postupně zveřejňovat i zde:

 

 

 

KANALIZACE - 3. ETAPA

Na projekt se podařilo záskat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1 867 778,22 Kč.

Realizovat se bude ve čtyřech lokalitách. Více informací naleznete zde.

 

 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PRO ZDIBY

Na projekt se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 956 112,- Kč

Realizovat se bude na parc. č. 105/26 v k.ú. Přemyšlení. Více informací naleznete zde.

 

PĚŠÍ PROPOJENÍ PRŮBĚŽNÁ-PRAŽSKÁ

V přípravě je projekt pěšího propojení Průběžné ulice s ulicí Pražskou. 

Hlavní cíle projektu jsou:

  1. Vrácení autobusové zastávky na ulici Průběžná v lokalitě Zdiby.
  2. Doplnění chodníků od náměstí M. J. Husa po Syslovák na ulici Pražská a Průběžná.
  3. Doplnění přechodů pro chodce na ulici Průběžná.

Více informací naleznete zde.

 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A STAVBA PĚŠÍHO PROPOJENÍ  - ULICE K HOLOSMETKŮM - 1. ETAPA

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající místní komunikace v ul. K Holosmetkům, která bude v celé řešené délce doplněna o nový chodník pro pěší. Více ZDE.

 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A VÝSTAVBA CHODNÍKU V ULICI J. KÁMENA

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce vozovky ulice J. Kámena v délce 350 m a zřízení nového chodníku podél této komunikace.

Více ZDE.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A VÝSTAVBA CHODNÍKU V ULICI U RYBNÍKA

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce vozovky ulice U Rybníka a zřízení nového chodníku podél části této komunikace.

Více ZDE

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Jak jsme již dříve avizovali, je jedním z našich cílů vylepšení vzhledu veřejných prostor. Umožní-li to rozpočet obce, chtěli bychom provést úpravy v lokalitách: Náměstí M. J. Husa, koupaliště, V Remízkách, parčík U Louže, Náves Brnky a alej Brnky. Část stromů bude vysazena díky projektu Výsadba stromů v obci Zdiby podpořeného SFŽP ČR. Více se dozvíte ZDE.

 

Tento projekt je spolufinancován z programu EFEKT na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu.

MODERNIZACE SÍTĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE ZDIBY – VYBRANÁ ČÁST

Předmětem projektu je modernizace části sítě veřejného osvětlení. Výměna bude provedena u 187 ks z celkového počtu 598 ks svítidel v obci. Více ZDE.

 

SOLÁRNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Cílem projektu bylo zajistit osvětlení autobusových zastávek linky 774 v místech, kde není vybudované veřejné osvětlení. Provedena byla instalace celkem pěti solárních lamp veřejného osvětlení u zastávek Pod Hájem (1 ks) , Pod Mezí (3 ks) a Zlatý kopec (1 ks). Více ZDE.

 

 

Zároveň se průběžně realizuje i řada menších projektů:

 

 

NOVÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Zatímco si děti užívaly letních prázdnin, chystali jsme pro ně překvapení na začátek školního roku, a to v podobě nového krásného sportovně volnočasového hřiště před družinou ZŠ.

Více zde.

 

ZELEŇ Z NADACE ČEZ

V polovině prosince 2020 jsme dokončili výsadbu zeleně na třech místech v intravilánu obce. Nové duby přibyly na náměstí M. J. Husa, třešně budou zdobit nejbližší okolí obecního úřadu. Avšak největší část výsadby zůstává skryta pohledu veřejnosti. Jedná se totiž o nově rekultivovaný svah a rovinu pod budovami zelené a žluté mateřské školky. Tento prostor umožní rozšíření zahrady školky o další hrací plochu pro naše nejmenší. Více informací ZDE.

Realizaci projektu podpořila částkou 100 000 Kč Nadace ČEZ. Nadaci ČEZ  tímto děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička stránky