GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

VÝSADBA STROMŮ V OBCI ZDIBY

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Číslo projektu:

1190900514

SZ SFZP 054471/2020 

Plánovaný rozpočet:

265 tis. Kč

Zdroje financování:

250 tis. Kč – dotace SFŽP z Národního programu Životní prostředí

 

Rozpočet obce – částka bude upřesněna po výběru dodavatelů

Stav realizace:

 v realizaci

Předpokládané termíny realizace:

4/2020 – 1/2022

 

Popis projektu:

Na 3 dílčích veřejných lokalitách v obci Zdiby bude vysazeno celkem 38 stromů. U všech stromů bude provedena částečná výměna a doplnění zeminy, iniciální pohnojení, instalace opěrných kůlů a individuální ochrana proti okusu zvěří, zavlažovací opatření (zavlažovací límce) a zamulčování. Výsadbou dřevin dojde ke zlepšení mikroklimatu těchto veřejných ploch a také k dotvoření jejich estetického funkce. Kromě se stanou vysazené dřeviny biotopem některých skupin živočichů a vytvoří pro ně úkryty i potravní nabídku.

 

 

PARČÍK U LOUŽE

Jedná se o drobnou plochu veřejného prostranství v obytné zástavbě. Parčík je tvořen travnatými plochami, cestní sítí a výsadbami dřevin, které jsou však nedostatečné, plochu dostatečně nestíní, ani nevytvářejí příjemnou atmosféru pro pobyt v místě, navržená úprava posiluje stromové patro, tím doje k tvorbě příjemného prostoru s větší podílem stínu a příznivějším klimatem v místě.

Vysazeny budou: lípa srdčitá – 2 ks, javor babyka – 6 ks, třešeň ptačí – 2 ks, javor amurský – 3 ks, muchovník Lamarckův – 6 ks.

 

NÁVES BRNKY

Původní náves v lokalitě Brnky je tvořená travnatou plochou a třemi vzrostlými lipami. Množství zeleně je nedostatečné a nevytváří zázemí důležitému veřejnému prostranství. Navržené výsadby zkultivují prostor návsi, přinesou stín a zlepší klima v místě. Výsadby na návsi pomohou formovat veřejný prostor.

Vysazeny budou: 5 ks třešeň ptačí, 3 ks lípa velkolistá.

 

 

BRNKY - ALEJ

Na úpravu Návsi Brnky naváže výsadba 11 kusů jabloně mnohokvěté v lokalitě Brnky – alej. Navržená alej doprovodí komunikační tah a přistíní prostor pro pěší provoz.

 

 

 

 

 

Patička stránky