GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

VODOVOD ZLATÝ KOPEC

 

Stav realizace: Zpracována projektová dokumentace, probíhá stavební řízení

Zdroje financování: Zatím se nám podařilo získat dotaci ze Středočeského kraje na zpracování projektové dokumentace 

   

 - Projektová dokumentace vodovod lokalita Zlatý kopec, Lomená a Polní

evidenční číslo:

FVP/VOH/042928/2020

částka dotace:

153 216,- Kč

vlastní zdroje:

153 216,- Kč

zahájení realizace projektu:

12/2019

ukončení realizace projektu:

2/2020

 

Popis projektu:

Nově navržený vodovod bude zásobovat pitnou vodou oblast Zlatý kopec II. Účelem stavby je vyřešení současného stavu zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou tak, aby nový stav odpovídal zákonu č. 150/2010 Sb. vodní zákon, zákonu č.274/2001  Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Je navrženo pět větví vodovodních řadů DN 100 PE100 RC SDR17 PN10 110x6,6 v celkové délce 1455,07 m.

Vodovodní řad 1 je napojen na stávající vodovodní řad PE 160 v ulici Na Brnky. Za napojením je navržena předávací vodoměrná šachta, kde bude umístěna vodoměrná sestava s přenosem dat na centrální dispečink provozovatele Středočeské vodárny, a.s. a přípojka NN. Za předávací šachtou je navržena automatická tlaková stanice. Součástí vodovodu bude provedení vodovodních přípojek po hranici veřejného prostranství.

 

 

Projekt - vodovod Zlatý kopec

Název Typ
C.2.1 CELKOVÁ SITUACE M 1_1000 pdf pdf
C.3.1 SITUACE M 1_500 list 1_2 pdf pdf
C.3.2 SITUACE M 1_500 list 2_2 pdf pdf

Patička stránky