GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

ROZŠÍŘENÍ ZŠ - 2. STUPEŇ

 

Stav realizace: zpracována studie proveditelnosti

Financování: zatím se nám podařilo získat dvě dotace ze Středočeského kraje      

 - Studie proveditelnosti přístavby základní školy ve Zdibech

evidenční číslo: FVP/OVZ/043333/2020

částka dotace: 240 000,- Kč

vlastní zdroje: 242 790,- Kč

předpokládané zahájení realizace: 12/2020

předpokládané ukončení realizace: 12/2022

Cíl projektu: zpracovat studii proveditelnosti přístavby základní školy ve Zdibech

- Projektová dokumentace pro II. stupeň ZŠ ve Zdibech

evidenční číslo: FVP/OVZ/043340/2020

částka dotace: 840 000,- Kč

vlastní zdroje: 2 160 000,- Kč

předpokládané zahájení realizace: 12/2020

předpokládané ukončení realizace: 12/2022

 

Popis projektu:

Výstavba 2. stupně základní školy je v rámci PODPORY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA 1. strategickým cílem obce Zdiby, který byl schválen zastupitelstvem obce Zdiby v rámci Programu rozvoje obce Zdiby pro r. 2020–2027, a to dne 25.6.2020 usnesením č. 84/8/2020 (ve znění změny přijaté dne 15.4.2021 pod usnesením č. 120/11/2021).

Důležitý veřejný zájem, podložený demografickou studií, vychází mimo jiné i z absence spádové školy, která je způsobena nedostatečnou kapacitou škol v okolních obcích a městských částech. 

Koupí pozemku parc. č. 374/29 k.ú. Zdiby, který byl obcí Zdiby pořízen pro výstavbu 2. stupně základní školy, byl položen předpoklad pro další rozvoj této chybějící školské infrastruktury v obci. Nespornou výhodou dalšího rozvoje tohoto školského areálu je jeho situování v samém centru obce, s vazbou na dopravní infrastrukturu, MHD, ale i na infrastrukturu technickou Výhodou je rovněž jedinečná vazba na stávající školní areál. 

Součástí Studie proveditelnosti – finálního konceptu řešení přístavby základní školy ve Zdibech je návrh přístavby a úprav areálu, tj. objemová a dispoziční studie přístavby areálu ZŠ a MŠ. Předmětem zpracování je, mimo jiné, ideový návrh budoucí stavby, včetně jejího usazení do terénu, zpracování situací a schematických půdorysů všech podlaží stavby.

Vizualizace:

představu o tom, jak bude 2. stupeň ZŠ vypadat, si můžete udělat z následujícíh obrázků. Více pak nalezenete v prezentaci pro zastupitelstvo obce.

 

 

           

        

     

Projekt rozšíření ZŠ - 2. stupeň

Název Typ
Studie proveditelnosti - koncept řešení - situace png png
Vizualizace_ ZŠ 2. stupeň_4 jpg jpg
Vizualizace_ ZŠ 2. stupeň_3 jpg jpg
Vizualizace_ ZŠ 2. stupeň_2 jpg jpg
Vizualizace_ ZŠ 2. stupeň_1 jpg jpg
Prezentace pro zastupitelstvo obce - 13.5.2021 pdf pdf
Studie proveditelnosti 2. stupně ZŠ pdf pdf
Dodatek č. 1 ke znaleckému posudku - koupě pozemku na školu pdf pdf
Usnesení ZO koupě pozemku 374/29 k.ú. Zdiby pdf pdf
Posudek nákup pozemku 374/29 k.ú. Zdiby pdf pdf

Patička stránky