GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ZDIBY - 3. ETAPA

                                                                                    

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Předpokládaný rozpočet: 2 403 000,- Kč 

Financování:      1 531 912,50 Kč z dotace Státního fondu životního prostředí ČR   

871 087,50 Kč z rozpočtu obce a bankovního úvěru 

Termíny realizace: 7/2021 - 10/2021

Stav realizace: fyzická realizace projektu byla dokončena, kolaudační souhlas byl vydán 29. 11. 2021

 

Popis:

Účelem stavby je vyřešení současného stavu odvádění odpadních a dešťových vod tak, aby nový stav odpovídal zákonu č. 150/2010 Sb. vodní zákon, zákonu č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
a nařízení vlády č. 229/2007Sb., kterým se stanoví napojení ostatních subjektů na veřejnou kanalizaci ihned nebo ve výhledu.

Dokončením 1. etapy kanalizace, postupným dokončováním etapy 2. a díky současnému získání dotace i na 3. etapu kanalizace můžeme pokračovat v plánovaném budoucím odkanalizování celého území obce vyjma terénně nedostupných lokalit. Zároveň projekčně zadáváme i další lokality a počítáme tak s dalšími navazujícími etapami.

Vzhledem ke skutečnosti, že geografické rozložení obce neumožňuje svedení odpadních vod pouze gravitačním způsobem na jedno místo, přistoupil projektant v rámci 3. etapy kanalizace ke kombinaci gravitačních a tlakových stok.

Předmětem projektu nejsou přípojky na soukromých pozemcích.

Cílem projektu je:

  1. prodloužení stoky TB 4-1 v ulici Slepá na parc. č. 45/1 v k.ú. Brnky o část v délce 67 m označenou TB 4-1-1,
  2. Prodloužení stoky D-3 v ulici Horní na parc. Č. 413/2 v k.ú. Zdiby o část v délce 108 m označenou TD-3.
  3. Prodloužení stoky TP-3 v ulici Pod Hájem na parc. Č. 80/65 v k.ú. Brnky o část v délce 118,4 m označenou TP-3-1 (bez přípojky na parc. č. 84/64 v k.ú. Brnky).
  4. Prodloužení stoky Z1-1 v ulici Na Ladech na parc. Č. 392/87 v k.ú. Zdiby, o část v délce 58,381 m označenou Z 1-1-P.
  5. Veřejné přípojky k jednotlivým stokám v délce 70,4 m
 
Fotky z realizace:

 

 

 

Patička stránky