GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ZDIBY - 2. ČÁST

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

Číslo projektu:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007269

Plánovaný rozpočet:

36 845 953,90 Kč

Zdroje financování:

31 319 060,81 Kč  - dotace z EU - OP ŽP

 

5 526 893,09 Kč – vlastní zdroje z toho:

 

564 220 Kč z rozpočtu Středočeského kraje

Stav realizace:

Realizace ukončena

Termíny realizace:

10/2018 – 9/2020

 

Popis projektu:

Předmětem projektu byla dostavba kanalizace v obci v rámci 2. části projektu Rozšíření kanalizace Zdiby, jejíž součástí je výstavba kanalizace v lokalitě ČZS ZO Zlatý Kopec (2. část), dále lokalita Zlatý kopec II, kanalizace v místní části Brny a kanalizace v ul. J. Kámena. V mapě znázorněno zeleně:

 

Celkem byla postavena kanalizace v délce 5,64 km. 

Projekt navazuje na projekt Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby - CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001212.

Cílem projektu bylo  vyřešení současného nevyhovujícího stavu v odvádění odpadních vod ve výše uvedených.

Díky realizaci projektu je odstraňováno navíc znečištění odpovídající 560 EO a na ČOV Zdiby je odstraňováno navíc 21,21 t/rok CHSKCr.


   

 

 

 

Patička stránky