GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE A ČOV ZDIBY

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

Číslo projektu:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001212

Plánovaný rozpočet:

61 304 978,70 Kč

Zdroje financování:

52 109 231,89 Kč  - dotace z EU - OP ŽP

 

9 195 746,81 Kč – vlastní zdroje z toho:

 

2 591 277 Kč z rozpočtu Středočeského kraje

Stav realizace:

Realizace ukončena

Předpokládané termíny realizace:

7/2017 – 12/2019

 

Popis projektu:

Výstavba kanalizace v délce 3,06 km a rozšíření ČOV na kapacitu 6000 EO.

Projekt přispěl k řešení nedostatečného zasíťování obce Zdiby kanalizací a vyřešil nedostačující kapacitu ČOV.

Kanalizace byla vybudována v následujících částech obce: Lomená, Zelená, Polní, lokalita Pod Hájem, ČSZ-ZO Zlatý Kopec, Sdružení 14 RD, lokalita Lada. V mapě znázorněno zeleně.

 

 

Cíle projektu:

  • Rozšíření sítě splaškové kanalizace a rozšíření kapacity ČOV
  • Zajištění odvádění a čištění odpadních vod v aglomeraci v souladu s požadavky příslušných právních předpisů ČR
  • Zlepšení jakosti povrchových vod v recipientech odpadních vod
  • Odstranění rizika znečišťování podzemních vod
  • Podpora ekonomického rozvoje místních částí obce

 

 

Patička stránky