GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE  V ULICI U RYBNÍKA

 

Stav realizace: projektová dokumentace se zapracovanými připomínkami po veřejném projednání

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce vozovky ulice U Rybníka v úseku od ulice Průběžné na východní konec ulice U Rybníka k zahrádkářské osadě  v celkové délce 258,86 m.

Součástí navrhovaného řešení je rekonstrukce stávajících a doplnění nových konstrukcí a povrchů vozovky, včetně parkovacích stání a vjezdů na sousední nemovitosti, a dále pásů zeleně podél zpevněných na hranici přilehlé zástavby. Součástí řešení je také úprava stávajícího odvodnění a osvětlení.

Komunikace je v první části úseku (km 0,000 – km 0,02316) navržena jako místní obslužná komunikace III. třídy s návrhovou rychlostí 30 km/hod, která je v ZÚ napojena na stávající silnici III/2424 v obci Zdiby (ulice Průběžná). Ve zbylé části (km 0,02316 – 0,25886) je komunikace navržena v režimu Obytné zóny, a to s cílem maximálního zklidnění dopravy v dané lokalitě (smíšený provoz automobilové a pěší dopravy, rychlost max. 20km/hod). 

Podél komunikace je v první části navržen přístupový chodník šířky 1,50 m. Podél komunikace v obytné zóně jsou potom navrženy vjezdy na přilehlé nemovitosti, podélná a šikmá parkovací stání pro osobní automobily a pásy zeleně.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt - Rekonstrukce U Rybníka

Název Typ
20080_Zdiby_MK_U_Rybnika_rev11-C.2. KM pdf pdf
20080_Zdiby_MK_U_Rybnika_rev11-C.3. KOO pdf pdf
20080_Zdiby_MK_U_Rybnika_rev11-D.1.2. SIT pdf pdf
20080_Zdiby_MK_U_Rybnika_rev11-D.1.2. SIT_ORTO pdf pdf
20080_Zdiby_MK_U_Rybnika_rev11-D.1.3. PP pdf pdf
20080_Zdiby_MK_U_Rybnika_rev11-D.1.5. PR pdf pdf
Stávající stav png png

Patička stránky