GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

PĚŠÍ PROPOJENÍ ULIC PRŮBĚŽNÁ A PRAŽSKÁ

 

 

Stav realizace

  • probíhá společné řízení o umístění a povolení stavby

Popis projektu:

Stavba se zaměřuje na vybudování chodníků a autobusových zastávek v bezbariérovém provedení. Chodníkové trasy budou prodlouženy tak, aby logicky navazovaly, stávající chodníky budou rozšířeny a vydlážděny, aby splňovaly požadavky norem. Stávající vjezdy a přístupy na pozemky budou prostorově zachovány, dojde k jejich novému zpevnění dlažbou umožňující zasakování dešťových vod.

U rybníka Syslovák bude vybudována nová opěrná stěna, která umožní doplnění chodníku podél rybníka, čímž se sníží riziko pohybu chodců ve vozovce v tomto úseku.

 

Projekt je rozdělen na čtyři úseky:

ÚSEK A1, cca 72 m -  výstavba nové pěší stezky na opěrné stěně od rybníku Syslovák až ke křižovatce s ulicí Topolová

ÚSEK A2, cca 266 m - stávající vyšlapaná pěšina od křižovatky bude nahrazena chodníkem a dojde k rekonstrukci vjezdů a zastávky BUS

ÚSEK A3, cca 318 m - celá severní strana ulice Průběžná od parcely 240/3 až ke křižovatce s Pražskou bude doplněna o novou pěší trasu, dojde k rekonstrukci chodníků, rozšíření vozovky a výstavbě zastávky BUS

ÚSEK B, cca 127 m - předláždění chodníků včetně bezbariérové zastávky BUS na nám. M. Jana Husa až k ulici Průběžná

 

 

Cíle projektu:

  1. Vrácení autobusové zastávky na ulici Průběžná v lokalitě Zdiby.
  2. Doplnění chodníků od náměstí M. J. Husa po Syslovák na ulici Pražská a Průběžná.
  3. Doplnění přechodů pro chodce na ulici Průběžná.

 

Propojení Průběžná-Pražská

Název Typ
20067_ZDIBY_vizualizace_zídka jpg jpg
05 Var 2 opěrná zeď ŘEZ pdf pdf
04 Var 2 opěrná zeď SITUACE pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-C.1. SIR pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-C.2. KM pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.2.1. SIT pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.2.2. SIT pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.3.1. PP pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.3.2. PP pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.3.3. PP pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.3.4. PP pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.3.5. PP pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.4.1. VPR pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.4.2. VPR pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.4.3. VPR pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.6.1. DZ pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.6.2. DZ pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.7.2. VLEC pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.7.1. VLEC pdf pdf
20045_DURDSP_ZdibyPrubezna_rev04-D.1.1.8. ROZHLED pdf pdf
D.1.1.1. Technická zpráva - rev02 pdf pdf

Patička stránky