GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE K HOLOSMETKŮM – 2. ETAPA

 

Stav realizace: Zpracována projektová dokumentace

Zdroje financování: Zatím se nám podařilo získat dotaci ze Středočeského kraje na zpracování projektové dokumentace

- Rekonstrukce komunikace a stavba pěšího propojení lokalita Holosmetky II. etapa

evidenční číslo

FVP/PAR/043286/2020

částka dotace

200 000,- Kč

vlastní zdroje

547 780,- Kč

zahájení realizace projektu

4/2020

ukončení realizace projektu

8/2021

 

Popis projektu:

Projekt bezprostředně navazuje na Rekonstrukci komunikace a stavba pěšího propojení - ulice k Holosmetkům - 1. etapa.

Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikace K Holosmetkům a U Vodojemu v délce 947,0 m, a to v úseku před křižovatkou s ul. Luční až k autobusovému obratišti – včetně řešení tohoto obratiště.

Součástí kompletní rekonstrukce komunikace bude:

► řešení odvodnění dotčeného úseku komunikace,

► nové pěší propojení podél komunikace - základní šířka chodníku bude 1,5 m, podél plotů bude rozšířen na minimálně 1,75  m, v úseku mezi ulicemi Polní a lesní cestou lokálně na 2,0 m, aby byl větší prostor pro výškové napojení vjezdů na vozovku.

► protože je chodník veden střídavě po obou stranách vozovky, budou přes ulici K Holosmetkům zřízena 2 místa pro přecházení. Zároveň budou zřízeny dvě dvojice zpomalovacích polštářů.

► nové veřejného osvětlení v celé délce řešených úseků,

► řešení autobusových zastávek.

 

Stávající vozovka je s asfaltovým krytem, který je lokálně porušen. Šířka vozovky je 3,25-5,0 m. Nově bude základní šířka vozovky 5,5 m, pouze ve stísněných poměrech v zástavbě mezi ulicemi Polní a lesní cestou a mezi ulicí K Přívozu a koncem rekonstrukce bude šířka 5,0 m.

Celá stavba byla situačně i výškově navržena tak, aby vyhověla požadavkům na bezbariérové řešení dle příslušných předpisů především pro osoby s omezenou schopností pohybu a základními prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Cílem stavby je oddělit pěší a automobilovou dopravu a celkově zvýšit komfort a bezpečnost účastníků dopravního provozu.

 

 

 

Vložený dokument

Rekonstrukce komunikace a stavba pěšího propojení - K Holosmetkům 2. etapa pdf pdf 988 kB

Patička stránky