GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Program rozvoje obce

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání konaném dne 25. 6. 2020 usnesením č. 84/8/2020 nový Program rozvoje obce Zdiby na roky 2020–2027. Jedná se o základní dokument všestranného rozvoje obce, který má pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách její budoucnosti zásadní význam, a to zejména z následujících důvodů:

  • Program rozvoje obce slouží jako podklad pro rozhodování v území v rozvojových otázkách zásadního významu.
  • Program rozvoje obce je nezbytný pro úspěšné čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů.
  • Program rozvoje obce je potřebný rovněž pro úspěšné čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie.

Program rozvoje obce Zdiby - ke stažení

 

Plán rozvoje sportu 

Plán rozvoje sportu obce Zdiby schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 16. 12. 2021 - viz usnesení č. 165/15/2021.

Vytvořen byl v souladu s § 6 odst. 2 zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je obcím uložena povinnost zpracovat v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění.

Tento dokument je základním dokumentem všestranného rozvoje sportu na území obce Zdiby, který svým užším zaměřením na oblast sportu navazuje na Program rozvoje obce Zdiby pro r. 2020–2027 a z tohoto důvodu byl zpracován pro období do r. 2027. Nadále se totiž počítá s tím, že plán rozvoje sportu bude aktualizován a předkládán společně s Programem rozvoje obce.

Plán rozvoje sportu obce Zdiby - ke stažení

Patička stránky