Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Program rozvoje obce

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 16.2.2011 schválilo usnesením č.8/02/11:

Harmonogram přípravy Programu rozvoje obce pro roky 2012 – 2018.

Program rozvoje obce Zdiby bude strategický koncepční materiál, který bude definovat priority obce s cílem zajistit prosperitu obce, uspokojit potřeby jejích obyvatel a podpořit rozvoj podnikatelského sektoru.

Protože obec doposud podobný Program neměla , zhoršovala se její šance oproti jiným obcím získat dotace. Program poskytne přehled o plánovaných investičních aktivitách nejen celému vedení obce ale zejména široké veřejnosti. Obci se tak budou lépe prosazovat její zájmy a zájmy jejích občanů.

V rámci přípravy programu rozvoje obce byl zpracován výzkum Jaké chcete mít Zdiby, závěrečnou zprávu naleznete v sekci Ostatní dokumenty.

Vložený dokument

Program rozvoje obce Zdiby 2012-18 zip zip 4 MB

Patička stránky