GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Předání komunikace, sítí

Dne 27.4.2011 schválilo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 16/04/11 pravidla pro přejímání komunikací, veřejného osvětlení a sítí do majetku obce.

Přebírání vodovodu, kanalizace a dalších inženýrských sítí od soukromých investorů

 • Odprodej za 100,-Kč.
 • Nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
 • Po předání projektové dokumentace skutečného provedení.
 • Dobrozdání provozovatele určeného obcí, že je ochoten inženýrskou síť provozovat.

Přebírání veřejného osvětlení od soukromých investorů do provozování

 • Odprodej za 100,-Kč.
 • Nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
 • Dobrozdání provozovatele určeného obcí, že je ochoten veřejné osvětlení provozovat.
 • Osídlení lokality nejméně z 50 % (50 % parcel určených k zastavění obytnými domy má zkolaudovaný dům).

Přebírání komunikace od soukromých investorů obci

 • Odprodej za 100,-Kč.
 • Nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
 • Osídlení lokality nejméně z 75 % (7 5% parcel určených k zastavění obytnými domy má zkolaudovaný dům).
 • Počet neosídlených parcel sousedících s komunikací určených k zastavění obytnými domy nepřesahuje počet 10.
 • Neprašný povrch komunikace.
 • Chodník s neprašným povrchem je oddělen od komunikace obrubníkem.
 • Komunikace obsahuje odvodnění.

Na veškeré práce musí být poskytnuta záruka nejméně 60 měsíců, pokud obec přebírá inženýrskou síť, osvětlení či komunikace po zhotovení. Práce budou provedeny v odpovídající kvalitě zhotovitelem majícím oprávnění k provedení těchto prací.

Záruka se nevyžaduje, pokud je již komunikace hotova delší časový úsek. Záruka je počítána od doby kolaudace. Podmínkou je rovněž vypořádání majetkoprávních vztahů.

Patička stránky