GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

POSTUP PRO VYBUDOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY – 2. ETAPA KANALIZACE 

 

POZOR: Níže uvedený postup se týká pouze individuálních kanalizačních přípojek v rámci 2. etapy kanalizace.  

 

1) Oslovte projektanta, který zpracuje projekt. Využít můžete jeden z níže uvedených kontaktů, 
ale samozřejmě i kohokoli jiného. 

• Ing. Marie Matějková 
  e-mail: ingmatejkova@seznam.cz 
  tel.: 602-584 481 

 

• Ing. Petr Bujárek 
  e-mail: bujarekpetr@gmail.com 
  tel.: 732-256 080 

 

2) 2 vyhotovení projektové dokumentace včetně vyjádření správce kanalizace (obdržíte od projektanta spolu s projektovou dokumentací) doručte na obecní úřad Zdiby  

•   obec Vám vystaví souhlas se zbudováním přípojky 
•   1 vyhotovení projektové dokumentace Vám potvrdíme a vrátíme a 1 budeme archivovat  


3) 2 vyhotovení projektové dokumentace (z toho 1 potvrzené obcí Zdiby - viz bod 2) předejte na stavební úřad v Klecanech, protože stavbu je nutné ohlásit 

•  stavební úřad v Klecanech Vám opět 1 vyhotovení dokumentace potvrdí a vrátí a 1 si nechá za účelem archivace  


4) Vyberte zhotovitele, který stavbu přípojky provede 


•  v případě zájmu můžete požádat pana Filce, který provádí stavbu kanalizace pro obec 

Filec František - stavbyvedoucí 
Tel.: 602 511 732 
MBM TRADE CZ, s.r.o. 
Starokolínská 308, Újezd nad Lesy 
190 16  Praha 9 
IČO: 255 07 222, DIČ:CZ255 07 222 


5) Po vybudování přípojky uzavřete se správcem kanalizace smlouvu o odvádění splaškových vod a ukončíte jinou likvidaci odpadních vod 


• Termín pro uzavření smlouvy: do 30. června 2021 
• V případě dodržení uvedeného termínu budete osvobozeni od platby poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 

Patička stránky