Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Ostatní dokumenty

Nabídka volných pracovních pozic

Název Soubor Velikost
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pdf pdf 312 kB
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav pdf pdf 152 kB
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav pdf pdf 154 kB
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav zip zip 419 kB
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav zip zip 277 kB
Náborový den na řidiče autobusu pdf pdf 2 MB
Společnost Alfeza pdf pdf 243 kB
Státní oblastní archiv v Praze zip zip 206 kB

Závěrečný účet - 2017

Název Soubor Velikost
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - zveřejněno dne 28. 3. 2018 pdf pdf 612 kB
Závěrečný účet za rok 2017 sestavený v Kč ke dni 31.12.2017 - zveřejněno dne 16. 4. 2018 pdf pdf 5 MB
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 - zveřejněno dne 28. 3. 2018 pdf pdf 7 MB

Rozpočet 2018

Název Soubor Velikost
Rozpočtové opatření č. 1/2018 - zveřejněno dne 19. 3. 2018 pdf pdf 1 MB
Rozpočtové opatření č. 6/2017 - zveřejněno dne 14. 3. 2018 pdf pdf 254 kB
Schválený rozpočet obce Zdiby na rok 2018 - vložený na web dne 9. 1. 2018 pdf pdf 446 kB
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Zdiby 2019-2020 - vložený na web dne 9. 1. 2018 pdf pdf 228 kB
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ_MŠ 2019_2020 - vložený na web dne 9. 1. 2018 pdf pdf 281 kB

Kanalizace a ČOV Zdiby

Název Soubor Velikost
Domovní přípojka do nové kanalizace docx docx 481 kB
Harmonogram xlsx xlsx 20 kB
Nejčastější otázky o připojení na kanalizaci docx docx 20 kB
Plán schůzek ke kanalizaci ul. Dolní, Šípková a Jasanová docx docx 62 kB
Postupné kroky potřebné pro připojování na kanalizaci pdf pdf 208 kB
Pozastavení výstavby kanalizace pdf pdf 41 kB
Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby pdf pdf 2 MB
Rozhodnutí stavební povolení rozšíření kanalizace a ČOV pdf pdf 1 MB
Rozhodnutí územní rozhodnutí o umístění stavby spl. kanalizace pdf pdf 2 MB
Rozhodnutí o poskytnutí dotace SFŽP pdf pdf 887 kB
Rozhodnutí rozšíření kanalizace a ČOV vč. kanal. přípojek pdf pdf 7 MB
Rozhodnutí rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby pdf pdf 4 MB
Rozhodnutí splašková kanalizace Zlatý kopec pdf pdf 2 MB
Stanovisko PČR pdf pdf 5 MB
Technické požadavky na připojení na kanalizaci pdf pdf 212 kB
Zápis č. 3 z kontrolního dne pdf pdf 242 kB
Zápis č. 4 z kontrolního dne stavby: "rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby pdf pdf 387 kB
Zápis č. 5 z kontrolního dne stavby pdf pdf 386 kB
Zápis č. 7 z kontrolního dne pdf pdf 393 kB
Zápis o předání a převzetí staveniště pdf pdf 2 MB
Zápis z 1. KD pdf pdf 383 kB
Zápis z kontrolního dne č. 6 pdf pdf 389 kB
Zápis z výrobní porady stavby pdf pdf 238 kB
Zápisy bozp dozor Obec Zdiby - rošíření kanalizace a ČOV 2017 - 2 pdf pdf 991 kB
Zápisy bozp dozor Obec Zdiby - rošíření kanalizace a ČOV 2017 - 3 pdf pdf 7 MB
Zápisy BOZP dozor obec Zdiby - rozšíření kanalizace a ČOV 2017 pdf pdf 2 MB

Vybudování nástavby ZŠ na budově M

Název Soubor Velikost
Šatna v přízemí jpg jpg 2 MB
Demoliční práce ve školce probíhají zip zip 24 MB
Fotografie z MŠ 18.1.2018 zip zip 35 MB
Fotografie z výstavby 3.NP a rekonstrukce 2.NP 11/17 zip zip 27 MB
Chodba v 1 NP jpg jpg 2 MB
Jídelna s mozaikou jpg jpg 3 MB
Kuchyňka mezi třídami v 1 NP jpg jpg 2 MB
kuchyně ještě před odmontováním velkých spotřebičů jpg jpg 3 MB
Mateřská škola - informace docx docx 13 kB
Pohled z jihovýchodní části jpg jpg 3 MB
Protokol o měření azbestu po jeho likvidaci pdf pdf 7 MB
Protokol o státním stavebním dohledu pdf pdf 99 kB
Prvotní informace k výstavbě docx docx 14 kB
Stanovisko statika ke stavbě pdf pdf 54 kB
Třída v 1 NP vpravo od schodiště jpg jpg 3 MB
třída v 1NP vlevo jpg jpg 3 MB
Třída v přízemí jpg jpg 2 MB
Toalety v 1 NP jpg jpg 3 MB

AKTUALITY

Název Soubor Velikost
Ředitelské volno v ZŠ Zdiby pdf pdf 24 kB
Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech pdf pdf 325 kB
Haly GOODMAN zip zip 1 MB
Informační leták Brandýs nad Labem pdf pdf 929 kB
Kalkulace stočného pdf pdf 284 kB
Kam na úřad pdf pdf 1 MB
Konkurz na ředitele MŠ Máslovice pdf pdf 830 kB
Letní dětský sportovní tábor pdf pdf 474 kB
Nabídka práce pdf pdf 446 kB
Nabídka pracovní pozice docx docx 17 kB
O cestě Škodou kolem světa docx docx 766 kB
očkování proti vzteklině pdf pdf 201 kB
Omezení provozu obecního úřadu dne 7. 5. 2018 pdf pdf 97 kB
Oprava mostu na D8 - objízdné trasy zip zip 1 MB
Přesun agend městského úřadu, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů pdf pdf 208 kB
Platba TKO na rok 2018 pdf pdf 196 kB
pozastavení výstavby kanalizace pdf pdf 41 kB
Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby pdf pdf 2 MB
sběrné místo doc doc 76 kB
Trvalé uzavření pracoviště ŘP pdf pdf 165 kB
Uzavření OÚ docx docx 12 kB
Veřejná sbírka pro dvojčata Mirka a Michala Hály ze Zdib pdf pdf 564 kB
Veřejné projednání GOODMAN pdf pdf 693 kB
Zájezd pro seniory pdf pdf 411 kB
Zápis do MŠ 2018/2019 pdf pdf 46 kB
Zrcadlový labyrint zip zip 6 MB

Jízdní řády

Název Soubor Velikost
HOBR expres od 2.10.2017 do 29.6.2018 pdf pdf 641 kB
linka 370 od 3.1.2018 pdf pdf 198 kB
linka 371 od 3.1.2018 pdf pdf 117 kB
linka 372 od 3.1.2018 pdf pdf 103 kB
linka 373 od 3.1.2018 pdf pdf 134 kB
linka 373 od 6.3.2018 v souvislosti s opravou mostu na D8 pdf pdf 122 kB
linka 374 od 3.1.2018 pdf pdf 123 kB
linka 958 od 3.1.2018 pdf pdf 64 kB

Zdibský zpravodaj

Název Soubor Velikost
Nevešlo se do Zpravodaje č. 5/2015 doc doc 29 kB
Nevešlo se do Zpravodaje č. 5/2015 doc doc 29 kB
Nevešlo se do Zpravodaje č. 5/2015 doc doc 31 kB
Nevešlo se do Zpravodaje č. 5/2015 doc doc 30 kB
Nevešlo se do Zpravodaje č. 5/2015 docx docx 17 kB
Nevešlo se do Zpravodaje č. 5/2015 pdf pdf 624 kB
Nevešlo se do Zpravodaje č. 5/2015 doc doc 30 kB
Nevešlo se do Zpravodaje č.5/2015 doc doc 29 kB
Nevešlo se do ZZ č. 1/2016 docx docx 13 kB
Nevešlo se do ZZ č. 1/2016 doc doc 28 kB
Zásady zpracování a vydávání periodika Zdibský zpravodaj pdf pdf 508 kB
Zdibský zpravodaj - únor 2015 - část A pdf pdf 1012 kB
Zdibský zpravodaj - únor 2015 - část B pdf pdf 788 kB
Zdibský zpravodaj - leden 2015 pdf pdf 564 kB
Zdibský zpravodaj 1/2016 pdf pdf 2 MB
Zdibský zpravodaj 1/2018 pdf pdf 2 MB
Zdibský zpravodaj č. 1/2017 pdf pdf 3 MB
Zdibský zpravodaj č. 2/2016 pdf pdf 1 MB
Zdibský zpravodaj č. 2/2017 pdf pdf 1 MB
Zdibský zpravodaj č. 2/2018 pdf pdf 2 MB
Zdibský zpravodaj č. 3/2016 pdf pdf 3 MB
Zdibský zpravodaj č. 3/2017 pdf pdf 1 MB
Zdibský zpravodaj č. 4/2015 pdf pdf 1 MB
Zdibský zpravodaj č. 4/2016 pdf pdf 1 MB
Zdibský zpravodaj č. 4/2017 pdf pdf 2 MB
Zdibský zpravodaj č. 5/2015 pdf pdf 2 MB
Zdibský zpravodaj č. 5/2016 pdf pdf 2 MB
Zdibský zpravodaj č. 5/2017 pdf pdf 3 MB
Zdibský zpravodaj č. 6/2015 pdf pdf 2 MB
Zdibský zpravodaj č. 6/2016 pdf pdf 2 MB
Zdibský zpravodaj č. 6/2017 pdf pdf 1 MB
Zdibský zpravodaj č. 7/2016 pdf pdf 1 MB
Zdibský zpravodaj č. 7/2017 pdf pdf 2 MB
Zdibský zpravodaj č.3/2015 pdf pdf 1 MB
Zdibský zpravodaj č.6/2016 nové knihy xlsx xlsx 11 kB
Zdibský zpravodaj č.6/2016 vklad pdf pdf 3 MB
Zdibský zpravodaj č.7/2015 pdf pdf 2 MB

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Název Soubor Velikost
Organizační schema OÚ Zdiby pdf pdf 905 kB
Příloha č. 1 k usnesení 9.11.2015 pdf pdf 858 kB
Příloha č. 2 k usnesení 9.11.2015 doc doc 87 kB
Příloha k zápisu z 11.4.2017 pdf pdf 39 kB
Příloha k zápisu z 29.6.2016 pdf pdf 8 MB
Příloha k zápisu ze zasedání dne 9.6.2017 pdf pdf 14 MB
Přílohy k zápisu z 20.2.2017 pdf pdf 4 MB
Přílohy k zápisu z 25.1.2017 pdf pdf 2 MB
Usnesení 13.4.2015 doc doc 89 kB
Usnesení 18.3.2015 doc doc 112 kB
Usnesení z 22.1.2016 pdf pdf 1 MB
usnesení zastupitelstva 11.4.2017 pdf pdf 156 kB
Usnesení zastupitelstva 20.2.2017 pdf pdf 178 kB
Usnesení ze 25.1.2017 pdf pdf 483 kB
usnesení ze dne 28.12.2017 doc doc 105 kB
Usnesení ze dne 29.6.2016 doc doc 111 kB
Usnesení ze zasedání 12.5.2017 pdf pdf 157 kB
Usnesení ze zasedání 15.8.2016 doc doc 98 kB
Usnesení ze zasedání 17.5.2016 pdf pdf 990 kB
Usnesení ze zasedání 21.12.2016 pdf pdf 269 kB
Usnesení ze zasedání 21.4.2016 pdf pdf 130 kB
Usnesení ze zasedání 26.10.2016 pdf pdf 593 kB
usnesení ze zasedání 26.4.2017 pdf pdf 156 kB
Usnesení ze zasedání 26.6.2015 pdf pdf 2 MB
Usnesení ze zasedání 3.9.2015 doc doc 90 kB
Usnesení ze zasedání 9.11.2015 doc doc 99 kB
Usnesení ze zasedání dne 15.6.2017 pdf pdf 388 kB
Usnesení ze zasedání dne 9.6.2017 pdf pdf 505 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 13.4.2018 pdf pdf 365 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. 3. 2018 pdf pdf 167 kB
Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 9.10.2017 pdf pdf 426 kB
Usnesení ze zasedání30.12.2015 pdf pdf 860 kB
Usnesení ze zasrdání dne 7.9.2017 pdf pdf 209 kB
Usnesení ZO 15.12.2014 pdf pdf 358 kB
Usnesení ZO 20.3.2014 pdf pdf 243 kB
Usnesení ZO 23.4.2014 pdf pdf 252 kB
Usnesení ZO 30.6.2014 pdf pdf 159 kB
Usnesení ZO 4.8.2014 pdf pdf 200 kB
Usnesení ZO 5.11.2014 ustavující pdf pdf 233 kB
Zápis z jednání FV 10.3.2016 pdf pdf 110 kB
Zápis z jednání FV 10.8.2015 docx docx 15 kB
Zápis z jednání FV z 20.4.2016 pdf pdf 3 MB
Zápis z jednání KV 15.2.2016 pdf pdf 3 MB
Zápis z jednání KV 16.11.2015 pdf pdf 784 kB
Zápis z jednání KV 17.8.2015 pdf pdf 1 MB
Zápis z jednání KV 24.1.2015 pdf pdf 2 MB
Zápis z jednání KV dne 25.3.2017 pdf pdf 3 MB
zápis z jednání KV ze dne 12.2.2017 pdf pdf 2 MB
Zápis z jednání KV ze dne 13.6.2016 pdf pdf 3 MB
Zápis z jednání KV ze dne 6.11.2017 pdf pdf 1 MB
Zápis z KV z 7.11.2016 pdf pdf 2 MB
Zápis ze společného jednání FV a KV pdf pdf 378 kB
Zápis ze zasedání 3.9.2015 doc doc 169 kB
zápis ze zasedání 11.4.2017 pdf pdf 261 kB
Zápis ze zasedání 15.8.2016 pdf pdf 4 MB
Zápis ze zasedání 17.5.2016 pdf pdf 11 MB
Zápis ze zasedání 18.3.2015 pdf pdf 5 MB
Zápis ze zasedání 20.2.2017 pdf pdf 331 kB
Zápis ze zasedání 21.12.2016 upravený pdf pdf 459 kB
Zápis ze zasedání 21.4.2016 pdf pdf 3 MB
Zápis ze zasedání 22.1.2016 pdf pdf 2 MB
Zápis ze zasedání 25.1.2017 pdf pdf 783 kB
Zápis ze zasedání 26.6.2015 doc doc 194 kB
Zápis ze zasedání 26.6.2015 - přílohy pdf pdf 1 MB
Zápis ze zasedání 29.6.2016 pdf pdf 9 MB
Zápis ze zasedání 30.12.2015 doc doc 153 kB
Zápis ze zasedání 6.6.2016 pdf pdf 306 kB
Zápis ze zasedání 9.11.2015 doc doc 208 kB
Zápis ze zasedání dne 13.4.2015 doc doc 135 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 26.10.2016 pdf pdf 9 MB
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.6.2017 pdf pdf 863 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 15.6.2017 pdf pdf 261 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.9.2017 doc doc 264 kB
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 9.10.2017 doc doc 325 kB
Zápis ze zastupitelstva 12.5.2017 pdf pdf 501 kB
Zápis ze ZO 15.12.2014 pdf pdf 559 kB
Zápis ze ZO 20.3.2013 pdf pdf 393 kB
Zápis ze ZO 23.4.2014 pdf pdf 346 kB
Zápis ze ZO 29.9.2014 neusnášeníschopné pdf pdf 139 kB
Zápis ze ZO 30.6.2014 upravený pdf pdf 456 kB
Zápis ze ZO 4.8.2014 konečný pdf pdf 364 kB
Zápis ze ZO 5.11.2014 pdf pdf 295 kB

Formuláře

Název Soubor Velikost
Žádost o povolení kácení dřevin doc doc 29 kB
Přihláška psa do evidence docx docx 14 kB
Sazebník poplatků za psa doc doc 15 kB

Poskytování informací - z.106/1999 Sb

Název Soubor Velikost
Žádost a odpověď společnosti REMA AOS, a.s. pdf pdf 947 kB
Žádost o informace + odpověď - Otevřeno o 106, z. s. pdf pdf 34 kB
Sazebník úhrad pdf pdf 174 kB

Knihovna

Název Soubor Velikost
Nové knihy červen 2015 doc doc 29 kB
Nové knihy červenec 2015 doc doc 29 kB
Nové knihy únor 2015 doc doc 25 kB
Nové knihy říjen 2015 doc doc 31 kB
Nové knihy březen 2015 doc doc 28 kB
Nové knihy duben 2015 doc doc 30 kB
Nové knihy květen 2015 doc doc 29 kB
Nové knihy leden 2015 doc doc 33 kB
Nové knihy leden 2016 doc doc 31 kB
Nové knihy listopad 2015 doc doc 30 kB
Nové knihy prosinec 2015 doc doc 30 kB
Nové knihy srpen 2015 doc doc 31 kB
Nové knihy září 2015 doc doc 30 kB
Nové knihy září 2016 xlsx xlsx 11 kB

Tipy na výlet

Název Soubor Velikost
(Zdiby)-Máslovice-Dol-Chvatěruby-Kralupy nad Vltavou (9km) pdf pdf 750 kB
Veltěž-Brnky-Klecánky-Přemyšlení-Veltěž (7km) pdf pdf 692 kB
Veltěž-Dolní Chabry-Drahaňský mlýn-Brnky-Zlatý kopec-Veltěž (8km) pdf pdf 712 kB
Zdiby-Ďáblice-Kobylisy-Dolní Chabry-Zdiby (13km) pdf pdf 575 kB
Zdiby-Březiněves-Ďáblice-Zdiby (10km) pdf pdf 647 kB
Zdiby-Dolní Chabry-Drahaňská rokle-Brnky-Zdiby (11 km) pdf pdf 631 kB
Zdiby-Klecánky-Levý Hradec-Žalov-Roztoky-Klecánky-Zdiby (15km) pdf pdf 651 kB
Zdiby-Klecánky-Roztoky-Zdiby (8km) pdf pdf 655 kB

Věcná břemena od května 2011

Název Soubor Velikost
Ceník jednorázovýh úhrad za zřízení věcného břemena doc doc 85 kB
Pasport komunikací 2013 pdf pdf 91 MB
Pasport komunikací textová část doc doc 1 MB
Směrnice č.1 doc doc 40 kB
Smlouva o smlouvě budoucí na zčízení VB - formulář docx docx 28 kB

Ostatní

Název Soubor Velikost
Demografická studie pdf pdf 1 MB
Dopravně bezpečnostní studie ulice Průběžná zip zip 24 MB
Návrh rozpočtu na rok 2018 - zveřejněno dne 15. 11. 2017 pdf pdf 1 MB
Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2018 - zveřejněno dne 15. 11. 2017 pdf pdf 8 MB
Plán zimní údržby doc doc 32 kB
Program rozvoje obce Zdiby 2012-18 zip zip 4 MB
Rozpočet obce na rok 2016 xls xls 72 kB
Rozpočet obce Zdiby 2017 xls xls 74 kB
Rozpočet obce Zdiby na rok 2015 pdf pdf 102 kB
Rozpočtové opatření 6/2016 xls xls 77 kB
Rozpočtové opatření č. 1/2017 xls xls 75 kB
Rozpočtové opatření č. 2/2017 pdf pdf 215 kB
Rozpočtové opatření č. 3/2017 pdf pdf 1 MB
Rozpočtové opatření č. 4/2017 pdf pdf 140 kB
Rozpočtové opatření č. 5/2017 pdf pdf 1 MB
Rozpočtové opatření č. 5/2017 xls xls 82 kB
Rozpočtový výhled na roky 2017-2019 pdf pdf 30 kB
Střednědobý rozpočtový výhled obce Zdiby na roky 2018 - 2020 - zveřejněno dne 20. 11. 2017 xls xls 63 kB
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Zdiby na rok 2019 - 2020 - zveřejněno dne 20. 11. 2017 pdf pdf 281 kB
Závěrečný účet obce za rok 2015 pdf pdf 8 MB
Závazné ukazatele rozpočtu pro ZŠ a MŠ Zdiby na rok 2016 - navýšení příspěvku na rok 2016 pdf pdf 115 kB
Závazné ukazatele rozpočtu pro ZŠ a MŠ Zdiby na rok 2017 pdf pdf 840 kB
Závazné ukazatele rozpočtu pro Základní školu a Mateřskou školu Zdiby pro rok 2016 pdf pdf 52 kB
Zdiby_závěrečná_zprava_výzkumu pdf pdf 994 kB

Územní plán

Název Soubor Velikost
Územní plán Zdib - textová část (783.5 kB) pdf pdf 769 kB
B1 - Základní členění území (4.26 MB) pdf pdf 4 MB
B2 - Hlavní výkres (6.22 MB) pdf pdf 7 MB
B3 - Doprava (3.64 MB) pdf pdf 4 MB
B4 - Vodní hospodářství (2.76 MB) pdf pdf 3 MB
B5 - Energetika a spoje (2.91 MB) pdf pdf 3 MB
B6 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (2.68 MB) pdf pdf 3 MB
B7 - Koordinační výkres - etapizace (1.35 MB) pdf pdf 1 MB
D1 - Zdiby_KV (6.29 MB) pdf pdf 7 MB
D2 - Výkres širších vztahů (522.41 kB) pdf pdf 523 kB
D3 - ZPF (2.84 MB) pdf pdf 3 MB
Občan a územní plánování pdf pdf 536 kB
Veřejná vyhláška projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Zdib pdf pdf 192 kB
Z1 ÚP Zdib - doprava pdf pdf 3 MB
Z1 ÚP Zdib - energetika a spoje pdf pdf 3 MB
Z1 ÚP Zdib - etapizace pdf pdf 3 MB
Z1 ÚP Zdib - hlavní výkres pdf pdf 4 MB
Z1 ÚP Zdib - koordinační výkres pdf pdf 6 MB
Z1 ÚP Zdib - odůvodnění změny č. 1 pdf pdf 28 MB
Z1 ÚP Zdib - textová část pdf pdf 14 MB
Z1 ÚP Zdib - výkres doplněných ploch pdf pdf 3 MB
Z1 ÚP Zdib - výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací pdf pdf 3 MB
Z1 ÚP Zdib - výkres záborů půdního fondu pdf pdf 3 MB
Z1 ÚP Zdib - vodní hospodářství pdf pdf 3 MB
Z1 ÚP Zdib - Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚP na udržitelný rozvoj území pdf pdf 13 MB
Z1 ÚP Zdib - základní členění území pdf pdf 3 MB
Zdiby_UP_cistopis_OOP_1_2010 (2.01 MB) pdf pdf 2 MB
Zpřáva o uplatňování ÚP Zdib pdf pdf 2 MB
Zpráva o uplatňování ÚP Zdib vyhodnocení pdf pdf 538 kB

Dokumenty obce - OZV a nařízení obce

Název Soubor Velikost
Jednací řád zastupitelstva obce pdf pdf 2 MB
Mapka svozu odpadu k OZV č. 1/2015 pdf pdf 468 kB
Mapka umístění kontejnerů k OZV č. 1/2015 pdf pdf 1 MB
Nařízení obce č. 2/2015, kterým se mění a doplňuje nařízení obce č. 1/2015 Zákaz pochůzkového a podomního prodeje pdf pdf 386 kB
Nařízení obce Zdiby č. 1/2015 zákaz pochůzkového a podomního prodeje pdf pdf 57 kB
Opatření obce č. 1/2006, kterým se vydává Řád pohřebiště ve Zdibech pdf pdf 138 kB
Opatření obecné povahy č. 1/2010 pdf pdf 174 kB
OZV č. 1/2008 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpeční místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním doc doc 47 kB
OZV č. 1/2010 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci pdf pdf 941 kB
OZV č. 1/2011 zásady označování budov pdf pdf 211 kB
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zdiby pdf pdf 2 MB
OZV č. 1/2017, kterou se ruší OZV č. 2/2006 a OZV č. 3/2006 pdf pdf 93 kB
OZV č. 2/2006 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace pdf pdf 179 kB
OZV č. 2/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2010 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci pdf pdf 100 kB
OZV č. 2/2013 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pdf pdf 91 kB
OZV č. 2/2015 o míatním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf pdf 1 MB
OZV č. 2/2017, o nočním klidu pdf pdf 216 kB
OZV č. 3/2006, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace pdf pdf 78 kB
OZV č. 3/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2006 o zřízení obecní policie pdf pdf 64 kB
OZV č. 3/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Zdiby pdf pdf 543 kB
OZV č. 3/2017 o regulaci hlučných činností pdf pdf 201 kB
OZV č. 4/2013 o místních poplatcích pdf pdf 386 kB
OZV č. 5/2004 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Zdiby pdf pdf 67 kB
OZV č. 5/2006 o zřízení obecní policie pdf pdf 153 kB
Volební řád školské rady při ZŠ Zdiby pdf pdf 88 kB
Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zdiby pdf pdf 179 kB

Smlouvy

Název Soubor Velikost
Darovací smlouva HZS Stř. kraje pdf pdf 87 kB
Kupní smlouva Holub pdf pdf 5 MB
Kupní smlouva TUAX, s.r.o. pdf pdf 919 kB
Kupní smlouva X TREME pdf pdf 102 kB
Příkazní smlouva MZP Consulting s.r.o. pdf pdf 3 MB
Příkazní smlouva MZP Consulting s.r.o. pdf pdf 4 MB
Příkazní smlouva Warantia s.r.o. pdf pdf 3 MB
Pojistná smlouva pdf pdf 534 kB
SmlouvA Hox It s.r.o.- dodatek pdf pdf 50 kB
Smlouva kupní Obec Zdiby Reality s.r.o. pdf pdf 2 MB
Smlouva o dílo DA(A)K s.r.o. pdf pdf 7 MB
Smlouva o dílo ISES s.r.o. pdf pdf 1 MB
Smlouva o dílo J. Toman pdf pdf 9 MB
Smlouva o dílo MZP Consulting. s.r.o. pdf pdf 1 MB
Smlouva o dílo Saul s.r.o. pdf pdf 265 kB
Smlouva o dílo ZICH a spol. s r.o. pdf pdf 4 MB
Smlouva o hudební produkci pdf pdf 974 kB
Smlouva o nájmu pdf pdf 2 MB
Smlouva o obstárání věci - Eugenie Sychrovská pdf pdf 817 kB
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Biatlon Klecany pdf pdf 10 MB
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory pdf pdf 1 MB
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 3/2017 pdf pdf 1 MB
Smlouva o správě a údržbě VO v obci Zdiby - dodatek pdf pdf 686 kB
Smlouva příkazní - Prisvich s.r.o. pdf pdf 4 MB
Smlouva Slavnosti Pravého a Levého Břehu pdf pdf 495 kB
Smlouva TDI HOX IT s.r.o. pdf pdf 522 kB
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Veltěž pdf pdf 3 MB
Veřejnoprávní smlouva Středočeský kraj pdf pdf 5 MB

Archiv

Název Soubor Velikost
Dálnice D8 docx docx 14 kB
Dálnice D8 sjezd na Líbeznice pdf pdf 160 kB
Křižovatka U Staré pošty - situace pdf pdf 418 kB
Les Na Čihadle - studie pdf pdf 17 MB
Projektová příprava vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy na Pražské pdf pdf 205 kB
Reakce na článek NFPK pdf pdf 208 kB
Studie pptx pptx 15 MB
Uzavření ulice Na Lada pdf pdf 212 kB
Vráceni EIA haly GOODMANN k přepracování pdf pdf 501 kB
Vyjádření obce Zdiby k výstavbě hal Mercedes pdf pdf 414 kB
Zápach drasty - příloha pdf pdf 523 kB

Patička stránky