GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Způsob nakládání s odpady v obci stanovuje  obecně závazná vyhláška obce Zdiby č. 7/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zdiby.

Výši souvisejících poplatků pak stanovuje obecně závazná vyhláška obce Zdiby č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

PODROBNOSTI K PLATBĚ POPLATKU ZA ODPAD NALEZNETE ZDE.

 

 

Obecně je problemtika odpadů řešena zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

 

ZPŮSOBY LIKVIDACE ODPADU VE ZDIBECH

Můžete využít následující způsoby likvidace odpadu:

1) Sběrné místo

2) Svoz komunálního a tříděného odpadu

3) Likvidace bioodpadu

 

LIKVIDACE ODPADU V DOBĚ KORONAVIRU

Jak nakládat s domovním odpadem v době koronaviru přehledně zobrazuje leták firmy EKO-KOM. Zejména je třeba mít na paměti, že jste-li v karanténěnesmíte třídit odpad (do barevných kontejnerů) a zvláštní opatření je nutné aplikovat na veškerý vyhazovaný odpad.

 

SYSTÉM EKO-KOM

Jednou z povinností obce, stanovenou zákonem o odpadech, je zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Zabezpečení této činnosti je však pro obec finančně dost nákladné. Abychom výši nákladů minimalizovali, zapojili jsme se do systému EKO-KOM. Proč? Odpověď je jednoduchá: obce zapojené v tomto systému získávají nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše tak roste spolu s účinností systému sběru.

Jak jsme úspěšní a jak velkou odměnu jsme již díky třídění získali? Informace naleznete v jednotlivých zprávách o množství vytříděných odpadů, které jsou zpracovávány po čtvrtletích:

  

 Období

Výše odměny v Kč

  4. čtvrtletí 2022

213 504,96

  3. čtvrtletí 2022

231 432,67

 2. čtvrtletí 2022

235 228,17

 1. čtvrtletí 2022

 191 983,35 

 4. čtvrtletí 2021

205 313,37

 3. čtvrtletí 2021

207 402,48

 2. čtvrtletí 2021

211 440,49
 1. čtvrtletí 2021

174 641,27

 4. čtvrtletí 2020

213 831,97

 3. čtvrtletí 2020

232 724,77

 2. čtvrtletí 2020

228 682,16

 1. čtvrtletí 2020

389 411,27

 4. čtvrtletí 2019

84 389,00

 3. čtvrtletí 2019

188 119,00

 2. čtvrtletí 2019

221 816,00

 1. čtvrtletí 2019

168 355,00

 4. čtvrtletí 2018

161 680,00

 

ZPR@VODAJ EKO-KOM

Společnost EKO-KOM vydává zpravodaj obsahující řadu zajímavých informací z oblasti odpadového hospodářství.

Jednotlivá vydání Zpr@vodaje si můžete prohlédnout zde: http://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/uzitecne-informace-obce/zpravodaj

PROČ TŘÍDIT

Přestože se v naší obci daří třídit téměř polovinu veškerých vyprodukovaných odpadů, stále je prostor pro zlepšování. A jaké jsou důvody pro třídění odpadů?

  1. samozřejmě ekologické (ochrana životního prostředí) podle výpočtů společnosti EKO-KOM, a.s. se v roce 2021 v naší obci díky třídění odpadu podařilo uspořit emise CO2 ekv. 248,080 tun a byla uspořena energie v objemu 6 701 028 MJ;
  1. ekonomické – čím víc budeme třídit, tím vyšší odměna ze systému EKO-KOM půjde do rozpočtu obce. Prostředky, které takto dostaneme, je nutné využít v odpadovém hospodářství. 

TŘIĎTE ODPAD MÁ TO SMYSL!

 

Jak jsme se podíleli na ochraně životního prostředí v roce 2022?

Kromě tříděného odpadu, kterého se vybralo přes 288 tun (z toho nejvíce papíru a plastu), obec Zdiby vytřídila 214 kg starých baterií, které posloužily k získání 161 kg druhotných surovin!

Naše obec je také sběrným místem s osvědčením:

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se obec Zdiby může za rok 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 20,82 t. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Odběr elektrozařízení v naší obci zajišťují firmy ASEKOL, a.s. a ELEKTROWIN, a.s. Konkrétní přínos třídění vyčísluje:

V obou dokumentech naleznete pro lepší představu i informace o možnostech využití vytříděných nebo ušetřených surovin - např. z  elektroodpadu odevzdaného v roce 2021 ve Zdibech firmě Elektrowin bylo získáno 384,29 kg hliníku, a toto množství lze použít na výrobu 25 620 plechovek o objemu 0,33 l.  

JAK TŘÍDIT

Leták s informacemi, jak třídit jednotlivé odpady, je umístěn na sběrném místě a pravidelně je také vyvěšován u jednotlivých stanovišť s kontejner pro tříděný odpad. Ke stažení je ZDE.

Přehledné návody, jak třídit odpad, naleznete také například na webu https://www.jaktridit.cz/cz, kde jsou k dispozici i odpovědi na některé složitější otázky týkající se třídění jednotlivých druhů odpadů a v případě, že ani zde nenajdete odpověď, můžete položit dotaz vlastní.

A jestliže preferujete místo čtení textu videa, doporučujeme shlédnout některá z mnoha videí, která lze na téma třídění odpadů nalézt na YouTube. Obecně se problematikou odpadů a jejich množstvím zabývá video s názvem Cesta odpadů. Videa k jednotlivým druhům odpadů: sklo, nápojové kartóny, plechovky, papír, plasty. Kromě informací co a kam vytřídit se v nich dozvíte více i o způsobu recyklace, likvidace a dalšího využití jednotlivých druhů odpadů, ale také o rom, jak moc odpadů vlastně vyprodukujeme.

Kromě správného třdění je třeb také dbát na to, abychom do kontjnerů vkládali odpad co nejvíce stlačený, aby se minimalizoval počet potřebných kontejnerů a četnost jejich vývozu. Praktická ukázka je ke zhlédnutí ZDE.

 

Kam s pneumatikami?

Přezuli jste auto a nevíte, kam se starými pneumatikami, které již nebudete používat? Využijte systém zpětných odběrných míst společnosti Eltma. Seznam těchto míst najdete na stránkách www.eltma.cz, konkrétně ZDEZpětný odběr je zajišťován zdarma nebo za mírný poplatek.

Adresy nejbližších odběrných míst jsou zde:              Duke motors, Průběžná 35, Zdiby

                                                                                     Jiří Medek, Mírová 282, Klecany

                                                                                    Jan Machart, Na skalkách 368, Klecany

                                                                                    Sally Truck s.r.o., Zdibsko 739, Klecany

Odevzdáte-li své pneumatiky na sběrném dovře, je obec povinna za jejich odvoz zaplatit svozové firmě, nemůže využít výše uvedená odběrná místa, použijte prosím proto výše uvedená odběrná místa.

 

Výkup druhotných surovin

Některé druhotné suroviny je také možné odevzdat ve výkupnách druhotných surovin. O cenách výkupu se informujte na jednotlivých provozovnách. Nejbližsí jsou:

              Sběrné suroviny Klecany, areál Dolní Kasárna Klecany, parcela č. 463/7, https://www.sbernesurovinyklecany.cz/, tel: 777 226 102

               České sběrné suroviny a.s., Mělnická 40, Líbeznice, https://sber-suroviny.cz/#vykup, tel: 724 957 911

               Karel Probošt, K Ládví (přímo u autobusové zastávky Za Čimickým hájem) https://www.sbernasurovin.com/, tel: 774 740 612

 

 

 

 

 

 

 

Patička stránky