GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Odpady

Svoz komunálního a tříděného odpadu

Svoz komunálního a tříděného odpadu probíhá každý týden v pondělí a v úterý. Vyváženy jsou nádoby o objemu  120l, 240 l a kontejnery na směsný i tříděný odpad. Nově je tato služba rozšířena o páteční svoz kontejnerů.

Službu zajišťuje firma IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.

 
Platby za svoz technického a komunálního odpadu (TKO)

Každý občan trvale bydlící v obci Zdiby, je dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů povinen platit poplatky TKO. Termín splatnosti je vždy k 28.2 daného roku.

Platbu lze provést na pokladně Obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, Zdiby.

Platby TKO pro rok 2020 je možné platit od 13.1.2020, a to v hotovosti,  platební kartou na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet obce 2623201/0100.

Výše plateb: 600 Kč/ osoba

 

Uhraďte prosím nejpozději do 28.2.2020. DĚKUJEME.

Překročením termínu splatnosti se každý jednotlivý občan vystavuje penalizaci.

 
Likvidace bioodpadu

Obecní úřad Zdiby oslovil občany s nabídkou svozu bioodpadu. Vývoz bioodpadu uskutečňuje rovněž firma IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.,

Svoz se koná jedenkrát za čtrnáct dní vždy ve středu, každá lichá středa - 1.svoz 11. 3. 2020 

I nadále je možnost o nádobu a svoz bioodpadu požádat.

Žádost je možné podat na OÚ Zdiby písemně, elektronicky nebo telefonicky. Na žádosti je nutné uvést kontaktní údaje žadatele, tedy jméno, příjmení, adresu a to včetně telefonického kontaktu a objem nádoby o kterou má žadatel zájem.

K dispozici jsou nádoby o obsahu 120 a 240 litrů. Platba za jednotlivé nádoby bude pokrácena úměrně k době dodání zájemci. Cena na měsíc za nádobu o obsahu 240 litrů je 110,- Kč, cena za nádobu o obsahu 120 litrů je 60,- Kč. Poté, co budou objednané nádoby k dispozici, bude žadatel kontaktován OÚ Zdiby SMS zprávou. Příslušnou částku za svoz bioodpadu žadatel zaplatí v pokladně obecního úřadu, kde mu bude vydána nádoba na bioodpad.

Svoz bioodpadu v letošním roce končí 18. listopadu.

 

Bio kontejnery jsou po obci rozmísťovány celoročně.

 

Sudý týden: Na Špičce, Pod Hájem, Oblouková, Na Pěkné vyhlídce, Moštárna ZK, Trojdomky, Klíčanská, Za Panskou Zahradou, V Rokli, Chaberská, U Vodojemu, U Kovárny, Holosmetky osada 2, Sběrný dvůr

 

Lichý týden: Na Špičce, Šípková, Oblouková, Na Pěkné vyhlídce, Na Lada, Trojdomky, Klíčanská, Za Panskou Zahradou, V Rokli, Chaberská, U Vodojemu, U Kovárny, Spojovací, Sběrný dvůr.

Patička stránky