Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Odpadové hospodářství

Svoz komunálního a tříděného odpadu

Svoz komunálního a tříděného odpadu probíhá každý týden v pondělí a v úterý. Vyváženy jsou nádoby o objemu  120l, 240 l a kontejnery na směsný i tříděný odpad. Nově je tato služba rozšířena o páteční svoz kontejnerů.

Službu zajišťuje firma IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.

 
Platby za svoz technického a komunálního odpadu (TKO)

Každý občan trvale bydlící v obci Zdiby, je dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů povinen platit poplatky TKO. Termín splatnosti je vždy k 28.2 daného roku.

Platbu lze provést na pokladně Obecního úřadu Zdiby, Průběžná 11, Zdiby.

Platby TKO pro rok 2015, jsou splatné do 28.2.2015, počínaje 12.1.2015.

Překročením termínu splatnosti se každý jednotlivý občan vystavuje penalizaci a následného vymáhání soudní cestou, exekucí.

 
Likvidace bioodpadu

Obecní úřad Zdiby oslovil občany s nabídkou svozu bioodpadu. Vývoz bioodpadu uskutečňuje rovněž firma IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.,

Svoz se koná jedenkrát za čtrnáct dní vždy v sobotu. První svoz těchto nádob proběhl.

I nadále je možnost o nádobu a svoz bioodpadu požádat.

Žádost je možné podat na OÚ Zdiby písemně, elektronicky nebo telefonicky. Na žádosti je nutné uvést kontaktní údaje žadatele, tedy jméno, příjmení, adresu a to včetně telefonického kontaktu a objem nádoby o kterou má žadatel zájem.

K dispozici jsou nádoby o obsahu 120 a 240 litrů. Platba za jednotlivé nádoby bude pokrácena úměrně k době dodání zájemci. Cena na měsíc za nádobu o obsahu 240 litrů je 110,- Kč, cena za nádobu o obsahu 120 litrů je 60,- Kč. Poté, co budou objednané nádoby k dispozici, bude žadatel kontaktován OÚ Zdiby SMS zprávou. Příslušnou částku za svoz bioodpadu žadatel zaplatí v pokladně obecního úřadu, kde mu bude vydána nádoba na bioodpad.

Svoz bioodpadu v letošním roce končí 30. listopadu.

Patička stránky