GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Obecně závazné vyhlášky - platné

Název Typ
OZV 2_2021 kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území obce Zdiby pdf pdf
OZV 2_2020 - Vyhl. o místním pop. za zhodn. poz (Etapa 2) - NOVELIZOVANÁ ve znění 1/2021 pdf pdf
OZV 1_2021 - Vyhl. o místním pop. za zhodn. poz (Etapa 2) - NOVELIZAČNÍ k OZV 2_2020 ve znění 5_2020 pdf pdf
OZV 5_2020 - Vyhl. o místním pop. za zhodn. poz (Etapa 2) - NOVELIZAČNÍ k OZV 2_2020 pdf pdf
OZV 2_2020 - Vyhl. o místním pop. za zhodn. poz (Etapa 2) - NOVELIZOVANÁ pdf pdf
OZV 4_2020 - Vyhl. o místním pop. za zhodn. poz (Etapa 1) - NOVELIZAČNÍ k OZV 8_2019 pdf pdf
OZV 8_2019 - Vyhl. o místním pop. za zhodn. poz (Etapa 1) - NOVELIZOVANÁ pdf pdf
OZV 3_2020 - Vyhláška o zrušení OZV 3_2013 a 6_2019 pdf pdf
OZV 1_2020 - Volný pohyb psů pdf pdf
OZV 7_2019 - Systém shromažďování odpadů pdf pdf
OZV 5_2019 - Poplatky za užívání veřejného prostranství pdf pdf
OZV 4_2019 - Poplatky z pobytu pdf pdf
OZV 3_2019 - Poplatky za psa pdf pdf
OZV 2_2019 - Poplatky za odpady. pdf pdf
OZV 3_2017 o regulaci hlučných činností pdf pdf
OZV 2_2017, o nočním klidu pdf pdf
OZV 1_2017, kterou se ruší OZV č. 2/2006 a OZV č. 3/2006 pdf pdf
OZV 2_2013 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pdf pdf
OZV 1_2011 zásady označování budov pdf pdf
OZV 1_2008 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpeční místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním pdf pdf
OZV 3_2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2006 o zřízení obecní policie pdf pdf
OZV 5_2006 o zřízení obecní policie pdf pdf
OZV 5_2004 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Zdiby pdf pdf

Patička stránky