Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Obecně závazné vyhlášky

Název Typ
OZV č. 3/2017 o regulaci hlučných činností pdf pdf
OZV č. 2/2017, o nočním klidu pdf pdf
OZV č. 1/2017, kterou se ruší OZV č. 2/2006 a OZV č. 3/2006 pdf pdf
OZV č. 3/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Zdiby pdf pdf
OZV č. 2/2015 o míatním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf pdf
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zdiby pdf pdf
OZV č. 4/2013 o místních poplatcích pdf pdf
OZV č. 2/2013 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pdf pdf
OZV č. 1/2011 zásady označování budov pdf pdf
OZV č. 2/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2010 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci pdf pdf
OZV č. 1/2010 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci pdf pdf
OZV č. 1/2008 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpeční místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním doc doc
OZV č. 3/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2006 o zřízení obecní policie pdf pdf
OZV č. 5/2006 o zřízení obecní policie pdf pdf
OZV č. 3/2006, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace pdf pdf
OZV č. 2/2006 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace pdf pdf
OZV č. 5/2004 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Zdiby pdf pdf

Patička stránky