GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Obecně závazné vyhlášky - platné

Název Typ
OZV 6/2021 novela vyhlášky o místním poplatku za zhodn. pozemku (Etapa 2) pdf pdf
OZV 5/2021 k místnímu poplatku za odpadové hospodářství pdf pdf
OZV 4/2021 o místním poplatku za zhodnocení pozemku (Etapa 3) pdf pdf
OZV 3/2021 - novela vyhlášky o místním poplatku za zhodn. pozemku (Etapa 2) pdf pdf
OZV 2/2021 kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území obce Zdiby pdf pdf
OZV 2/2020 - Vyhl. o místním pop. za zhodn. poz (Etapa 2) - NOVELIZOVANÁ ve znění 1/2021 pdf pdf
OZV 1/2021 - Vyhl. o místním pop. za zhodn. poz (Etapa 2) - NOVELIZAČNÍ k OZV 2/2020 ve znění 5/2020 pdf pdf
OZV 5/2020 - Vyhl. o místním pop. za zhodn. poz (Etapa 2) - NOVELIZAČNÍ k OZV 2/2020 pdf pdf
OZV 2/2020 - Vyhl. o místním pop. za zhodn. poz (Etapa 2) - NOVELIZOVANÁ pdf pdf
OZV 4/2020 - Vyhl. o místním pop. za zhodn. poz (Etapa 1) - NOVELIZAČNÍ k OZV 8_2019 pdf pdf
OZV 8/2019 - Vyhl. o místním pop. za zhodn. poz (Etapa 1) - NOVELIZOVANÁ pdf pdf
OZV 3/2020 - Vyhláška o zrušení OZV 3/2013 a 6/2019 pdf pdf
OZV 1/2020 - Volný pohyb psů pdf pdf
OZV 7/2019 - Systém shromažďování odpadů pdf pdf
OZV 5/2019 - Poplatky za užívání veřejného prostranství pdf pdf
OZV 4/2019 - Poplatky z pobytu pdf pdf
OZV 3/2019 - Poplatky za psa pdf pdf
OZV 3/2017 o regulaci hlučných činností pdf pdf
OZV 2/2017, o nočním klidu pdf pdf
OZV 1/2017, kterou se ruší OZV č. 2/2006 a OZV č. 3/2006 pdf pdf
OZV 2/2013 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pdf pdf
OZV 1/2011 zásady označování budov pdf pdf
OZV 1/2008 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpeční místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním pdf pdf
OZV 3/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2006 o zřízení obecní policie pdf pdf
OZV 5/2006 o zřízení obecní policie pdf pdf
OZV 5/2004 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Zdiby pdf pdf

Patička stránky