GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Nádoba na bioodpad

 

 

Jak podat žádost: na OÚ Zdiby písemně, elektronicky nebo telefonicky.

Do žádosti uveďte: jméno a příjmení žadatele

                               adresu žadatele

                               telefon žadatele

                               objem nádoby o kterou má žadatel zájem (240 nebo 120 litrů)

Další postup:

Poté, co budou objednané nádoby k dispozici, bude žadatel kontaktován OÚ Zdiby SMS zprávou.

Příslušnou částku za svoz bioodpadu žadatel zaplatí v pokladně obecního úřadu, kde mu bude vydána nádoba na bioodpad.

 

Cena za svoz: nádoba o obsahu 240 litrů - 110 Kč/měsíc

                        nádoba o obsahu 120 litrů - 60 Kč/měsíc

Platba za jednotlivé nádoby bude pokrácena úměrně k době dodání zájemci.

 

Frekvence svozu: Svoz se koná jedenkrát za čtrnáct dní vždy ve středu, každá lichá středa - 1.svoz 11. 3. 2020 

Svoz bioodpadu v roce 2020 končí 18. listopadu.

 

Kromě indivuálních nádob na bioodpad je i nadále možné využívat bio kontejnery, které jsou po obci rozmísťovány celoročně.

 

 

Patička stránky