GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Nádoba na bioodpad

 

 

Jak podat žádost: na OÚ Zdiby písemně, elektronicky nebo telefonicky.

Do žádosti uveďte: jméno a příjmení žadatele

                               adresu žadatele

                               telefon žadatele

                               objem nádoby o kterou má žadatel zájem (240 nebo 120 litrů)

Další postup:

Poté, co budou objednané nádoby k dispozici, bude žadatel kontaktován OÚ Zdiby SMS zprávou.

Příslušnou částku za svoz bioodpadu žadatel zaplatí v pokladně obecního úřad hotově nebo kartouu, případně převodem na účet obce 2623201/0100. Částka za celou sezónu březen až listopad nádoba 120 litrů 540 Kč a nádoba 240 litrů 990 Kč.

 

 

Cena za svoz: nádoba o obsahu 240 litrů - 110 Kč/měsíc

                        nádoba o obsahu 120 litrů - 60 Kč/měsíc

Platba za jednotlivé nádoby bude pokrácena úměrně k době dodání zájemci.

 

Frekvence svozu: Svoz se koná jedenkrát za čtrnáct dní vždy ve středu, každá lichá středa - 1.svoz .3.3. 2021

Svoz bioodpadu v roce 2021 končí 24. listopadu.

 

Kromě indivuálních nádob na bioodpad je i nadále možné využívat bio kontejnery, které jsou po obci rozmísťovány celoročně.

 

 

Patička stránky