GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Komise rady

Dne 18.1.2019 vznikla rozhodnutím Rady obce Zdiby č.usn. 13/3/2019 9-ti členná

Komise rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu.

Členy této komise jsou:

Ing. Lenka Čápová

Mgr. Daniela Kozlíková

Ing. Petra Míšková

Eva Zemanová

Anatol Nepala

Ing. Miloš Krejcar

Jitka Janáčková

Šimon Matoušek

Vlastimil Štefl

 

Předmětem činnosti této komise je zejména:

  • projednávání záměrů investorů v obci Zdiby, včetně posuzování vlivu záměru na životní prostředí
  • vyjadřování se k územním a stavebním řízením
  • spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje obce
  • kontrola souladu prováděných investičních záměrů se schválenou dokumentací
  • návrhy na realizaci vhodných dopravních opatření

Zápisy z jednání komise jsou zveřejněny zde.

 

Dne 18.1.2019 vznikla rozhodnutím Rady obce Zdiby č.usn. 14/3/2019 9-ti členná

Komise rady obce pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty.

Členy této komise jsou:

Ing. Lucie Lišková

Mgr. Magdalena Česneková

Jana Hyklová

Richard Mareš

Mgr. Lucie Wagnerová

Pavlína Šimonová

Mgr. Jiří Pluháček

Mgr. Beata Sabolová

Předmětem činnosti této komise je zejména:

  • organizování kulturních a sportovních akcí v obci
  • organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež
  • organizování besed a občanských setkávání
  • příprava návrhů na zlepšení a zajištění sociálních a zdravotních služeb v obci

Zápisy z jednání komise jsou zveřejněny zde.

Patička stránky