GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Komise rady

Komise rady obce pro kulturu, sport a volný čas

- zřízena byla s účinností od 11.11.2022 usnesením Rady obce Zdiby č. 4/1/2022 jako pěti členná

Předseda komise: Mgr. Jiří Pluháček
Tajemnice komise: Mgr. Magda Česneková
Členové komise: Jana Hyklová 
  Richard Mareš
  Tomáš Křemenák

Předmětem činnosti této komise je zejména:

 • organizování kulturních akcí v obci,
 • organizování sportovních akcí v obci,
 • organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež,
 • organizování besed a občanských setkávání.

Zápisy z jednání komise jsou zveřejněny zde.

 

Komise rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu

vznikla dne 18.1.2019  rozhodnutím Rady obce Zdiby č.usn. 13/3/2019 jako 9-ti členná

usnesením Rady obce Zdiby č. 214/40/2021 ze dne 26.3.2021 došlo ke snížení počtu členů na pět: 

Předsedkyně komise: Ing. Roman Šmíd
Tajemnice komise: Ing. Lenka Čápová
Členové komise: Eva Zemanová
  Šimon Matoušek
  Ing. Petra Míšková

 

Předmětem činnosti této komise je zejména:

 • poskytování připomínek při projednávání záměrů investorů v obci Zdiby v rámci posuzování vlivu záměru na životní prostředí a případného posuzování provádění investičních záměrů v souladu se schválenou dokumentací (EIA),
 • poskytování připomínek při vyjadřování se ke stavebním záměrům v územním a stavebním řízením v souladu s platným územním plánem obce a souvisejícími právními předpisy (stavební zákon),
 • spolupráce na programu rozvoje obce při maximálním možném zachování zdravého životního prostředí,
 • návrhy na realizaci vhodných dopravních opatření, včetně návrhů cyklostezek a cyklotras na území obce,
 • návrhy na realizaci vhodných opatření souvisejících se zadržováním vody v krajině,
 • návrhy na posílení prostupnosti krajiny, obnovení cest a pěšin,
 • návrhy na realizaci úprav souvisejících s posílením zeleně v obci a úpravami veřejných prostranství,
 • součinnost při přípravě investičních a jiných projektů obce.

Zápisy z jednání komise jsou zveřejněny zde.

 

Komise rady obce pro sociální a zdravotní otázky a péči o seniory

zřízena byla s účinností od 26.3.2021 usnesením Rady obce Zdiby č. 218/40/2021 jako pěti členná

Předsedkyně komise: Mgr. Magda Česneková
Tajemnice komise: Ing. Bc. Jitka Homolová, PhD.
Členky komise: Mgr. Petra Reiserová
  Bc. Marie Jirků
  Mgr. Lucie Wagnerová

Předmětem činnosti této komise je zejména:

 • zjišťování sociálních potřeb jednotlivců a rodin v obci,
 • zjišťování potřeb osob se zdravotním handicapem,
 • monitoring zlepšování kvality sociálních a zdravotních služeb občanům,
 • síťování v rámci pokrytí služeb pro zdravotně a sociálně znevýhodněné občany,
 • aktivizační programy pro seniory.

Zápisy z jednání komise jsou zveřejněny zde.

 

Komise rady obce pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty

 - zrušena byla s účinností k 26.3.2021usnesením Rady obce Zdiby č. 213/40/2021

- vznikla dne 18.1.2019 rozhodnutím Rady obce Zdiby č.usn. 14/3/2019 jako 9-ti č

Členy této komise byli:

Ing. Lucie Lišková

Mgr. Magdalena Česneková

Jana Hyklová

Richard Mareš

Mgr. Lucie Wagnerová

Pavlína Šimonová

Mgr. Jiří Pluháček

Mgr. Beata Sabolová

Předmětem činnosti této komise bylo zejména:

 • organizování kulturních a sportovních akcí v obci
 • organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež
 • organizování besed a občanských setkávání
 • příprava návrhů na zlepšení a zajištění sociálních a zdravotních služeb v obci

Zápisy z jednání komise jsou zveřejněny zde.

Patička stránky