GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

POSTUP PRO VYBUDOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY  

 

1) Oslovte projektanta, který zpracuje projekt. Využít můžete jeden z níže uvedených kontaktů, ale samozřejmě i kohokoli jiného. 

• Ing. Marie Matějková (pouze etapa 1 a 2 kanalizace)
  e-mail: ingmatejkova@seznam.cz 
  tel.: 602 584 481 

 

• Ing. Petr Bujárek (etapa 1, 2 i 3 kanalizace)
  e-mail: bujarekpetr@gmail.com 
  tel.: 732 256 080 

 

2) Souhlas provozovatele kanalizace, firmy Stavokomplet spol. s r.o. k projektové dokumentaci

• Miroslava Jelínková 
  e-mail: jelinkovam@stavokomplet.cz 
  tel.: 326 905 698, linka 37 

Žádost o vyjádření 

3) Souhlas obce s připojením

2 vyhotovení projektové dokumentace včetně vyjádření provozovatele kanalizace doručte na obecní úřad Zdiby  

• 1 vyhotovení projektové dokumentace Vám potvrzené vrátíme a 1 budeme archivovat  


4) Ohlášení záměru na stavební úřad v Klecanech

• 2 vyhotovení projektové dokumentace (z toho 1 potvrzené obcí Zdiby - viz bod 3) předejte na stavební úřad v Klecanech.Nezapomeňte vyplnit formulář Oznámení záměru

•  stavební úřad v Klecanech Vám opět 1 vyhotovení dokumentace potvrdí a vrátí a 1 si nechá za účelem archivace  


5) Vyberte si zhotovitele, který stavbu přípojky provede v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

 

6) Uzavřete Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod s provozovatelem kanalizace 

• Renata Řípová
  e-mail: ripova@stavokomplet.cz
  tel.: 326 905 698, linka 43

• formulář smlouvy naleznete na webu obce ZDE - pod odkazem Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

•  na e-mail monika.seidlova@obeczdiby.cz (popř. na telefon 284 890 396) nahlásíte informaci o dokončení kanalizační přípojky a předání vyplněného formuláře smlouvy firmě Stavokomplet spol. s r. o.

 

 

Etapa 1 – termín pro splnění bodů 1-6 výše je 30/4/2021

Etapa 2 - termín pro splnění bodů 1-6 výše je 31/12/2021

Etapa 3 - termín pro splnění bodů 1-6 výše 30/6/2022

Patička stránky