GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

KANALIZACE - PŘEHLEDNĚ

PROVOZOVATEL KANALIZACE

STAVOKOMPLET, spol. s.r.o. - provozovatel kanalizace ve Zdibech

► Vyjádření k projektovým dokumentacím: Miroslava Jelínková, Tel.: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, linka 37, e-mail: jelinkovam@stavokomplet.cz

Formulář žádosti o vyjádření je k dispozici ZDE.

► Havárie a poruchy: 724 311 153

► Zákaznické centrum: Renata Řípová, tel.: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, l. 43, e-mail: ripova@stavokomplet.cz

► http://www.stredoceskavoda.cz/mesta/zdiby/

 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

  • 1. etapa kanalizace - „Rozšíření ČOV Zdiby“

► OZV č. 8/2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace – novelizovaná (tj. ve znění obecně závazné vyhlášky obce Zdiby č. 4/2020)

► usnesení zastupitelstva obce k OZV č. 8/2019 včetně důvodové zprávy

usnesení zastupitelstva obce k OZV č. 4/2020 včetně důvodové zprávy

Výklad k obecně závazné vyhlášce - Etapa 1

 

  • 2. etapa kanalizace - „Splašková kanalizace v obci Zdiby (SO 105 Zlatý kopec 2, SO 106 Napojení Brnek, SO 110 ČS3 Brnky, SO 112 kanalizace J. Kámena, PS 101 ČS 3 Brnky)" 

► OZV č. 2/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace – novelizovaná (tj. ve znění obecně závazné vyhlášky obce Zdiby č. 5/2020)

► usnesení zastupitelstva obce k OZV č. 2/2020 včetně důvodové zprávy

usnesení zastupitelstva obce k OZV č. 5/2020 včetně důvodové zprávy

Výklad k obecně závazné vyhlášce - Etapa 2

 

OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI

Jestliže se na vás vztahuje povinnost uhradit poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na obcí vybudovanou stavbu kanalizace (dle OZV č. 2/2020, resp. 8/2019), je postup následující:

  1. vyplňte formulář Oznámení poplatkové povinnosti (ve formátu MS Word je ke stažení v dokumentech níže) a doručte jej na obecní úřad Zdiby
  2. vyčkejte, než Vás budeme informovat, že je vypočtená částka poplatku správně
  3. uhraďte stanovenou výši poplatku - preferujeme úhradu převodem na účet obce:

číslo účtu: 2623201/0100,

do zprávy pro příjemce uveďte: adresu nemovitosti (např. Průběžná 11) a jméno a příjmení vlastníka nemovitosti (je-li vlastníků více, stačí uvedení jednoho jména).

Kdy se vás povinnost ohlášení a splnění poplatkové povinnosti týká:

  1. Máte-li na pozemku jakoukoliv stavbu a nepřipojili jste se do 30.4.2021 na kanalizaci a neuzavřeli jste Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod se společností STAVOKOMPLET, spol. s r.o. (provozovatel kanalizace)
  2. Máte-li k jakékoliv stavbě dosud platné územní rozhodnutí a nepřipojili jste se do 30.4.2021 na kanalizaci a neuzavřeli jste Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod se společností STAVOKOMPLET, spol. s r.o. (provozovatel kanalizace)
  3. Máte-li k jakékoliv stavbě dosud platné stavební povolení a nepřipojili jste se do 30.4.2021 na kanalizaci a neuzavřeli jste Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod se společností STAVOKOMPLET, spol. s r.o. (provozovatel kanalizace)

 

V těchto 3 případech je potřeba splnit oznamovací povinnost a uhradit poplatek, obojí nejpozději do 15.5.2021.

 

Kdy se vás povinnost ohlášení a splnění poplatkové povinnosti týká později než do 15.5.2021:

  1. Nemáte-li na pozemku žádnou stavbu ani nemáte žádné dosud platné územní rozhodnutí a získáte platné územní rozhodnutí v budoucnu, tedy kdykoliv po 30.4.2021.

V tomto případě je potřeba vždy splnit oznamovací povinnost a uhradit poplatek nejpozději do 3. měsíců od právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby.

 

Kdy se vás povinnost ohlášení a splnění poplatkové povinnosti netýká vůbec:

  1. Pokud jste svoji jakoukoliv stavbu připojili na kanalizaci a současně uzavřeli Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod nejpozději do 30.4.2021.

 

 

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Postup pro vybudování individuální kanalizační přípojky, kontakty na projektanty, zhotovitele přípojky a termíny připojení naleznete ZDE.

 

TERMÍNY PRO VYBUDOVÁNÍ PŘÍPOJKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY S PROVOZOVATELEM KANALIZACE

Etapa 1: 30. 4. 2021

Etapa 2: 30. 6. 2021

 

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Text smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod naleznete ZDE.

Text dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod si můžete stáhnout ZDE.

Firma STAVOKOMPLET bude postupně oslovovat jednotlivé odběratele a vyzývat je k uzavření smlouvy.

 

 

 

Vložený dokument

Ohlášení poplatkové povinnosti - zhodnocení pozemku docx docx 22 kB

Patička stránky