GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

KANALIZACE - PŘEHLEDNĚ

PROVOZOVATEL KANALIZACE

STAVOKOMPLET, spol. s.r.o. - provozovatel kanalizace ve Zdibech

► Vyjádření k projektovým dokumentacím: Kateřina Axmannová, Tel.: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, linka 34,

      e-mail: axmannova@stavokomplet.cz

Formulář žádosti o vyjádření je k dispozici ZDE.

► Havárie a poruchy: 724 311 153

► Zákaznické centrum: Renata Řípová, tel.: 702 094 522 nebo 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, l. 43, 

      e-mail:  ripova@stavokomplet.cz

► http://www.stredoceskavoda.cz/mesta/zdiby/

 

PROJEKTY

 • Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby - tzv. 1. etapa - více informací naleznete ZDE

 • Rozšíření kanalizace Zdiby - 2. část - tzv. 2. etapa - více informací naleznete ZDE

 • Rozšíření kanalizace Zdiby - 3. etapa - více informací naleznete ZDE

 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

 • 1. etapa kanalizace - „Rozšíření ČOV Zdiby“

► OZV č. 8/2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace – novelizovaná (tj. ve znění obecně závazné vyhlášky obce Zdiby č. 4/2020)

► usnesení zastupitelstva obce k OZV č. 8/2019 včetně důvodové zprávy

usnesení zastupitelstva obce k OZV č. 4/2020 včetně důvodové zprávy

Výklad k obecně závazné vyhlášce - Etapa 1

 

 • 2. etapa kanalizace - „Splašková kanalizace v obci Zdiby (SO 105 Zlatý kopec 2, SO 106 Napojení Brnek, SO 110 ČS3 Brnky, SO 112 kanalizace J. Kámena, PS 101 ČS 3 Brnky)" 

 OZV č. 2/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace – novelizovaná (tj. ve znění obecně závazné vyhlášky obce Zdiby č. 5/20201/2021 a 3/2021 )

► NOVELIZOVÁNA obecně závaznou vyhláškou č. 6/2021 - nabývá účinnosti k 1. 1. 2022, prodloužení termínu pro připojení nemovitosti na kanalizaci do 31. 3. 2022

► usnesení zastupitelstva obce k OZV č. 2/2020 včetně důvodové zprávy

usnesení zastupitelstva obce k OZV č. 5/2020 včetně důvodové zprávy

Výklad k obecně závazné vyhlášce - Etapa 2

 

 • 3. etapa kanalizace - Prodloužení stok splaškové kanalizace v celkové délce 363,3 m na pozemcích parc. č. 45/1 a 80/65 v k.ú. Brnky a na pozemcích parc. č. 413/2 a 392/87 k.ú. Zdiby

OZV č. 4/2021 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace - nabývá účinnosti 1.1. 2022

 

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Postup pro vybudování individuální kanalizační přípojky, kontakty na projektanty, zhotovitele přípojky a termíny připojení naleznete ZDE.

 

TERMÍNY PRO VYBUDOVÁNÍ PŘÍPOJKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY S PROVOZOVATELEM KANALIZACE

Etapa 1: 30. 4. 2021

Etapa 2: 31. 3. 2022 - zastupitelstvo obce dne 16. 12. 2021 schválilo prodloužení termínu z 31. 12. 2021 na 31. 3. 2022 - viz obecně závazná vyhláška obce Zdiby č. 6/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2020, 1/2021 a 3/2021

Etapa 3: 30. 6. 2022

 

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Jestliže jste připojeni na kanalizaci, ale smlouvu jste dosud neobdrželi, vyzvedněte si ji na obecním úřadě nebo si ji vytiskněte:

Text smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod naleznete ZDE.

Text dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod si můžete stáhnout ZDE.

Dva výtisky vyplněné a podepsané smlouvy a je-li to relevantní i dodatku ke smlouvě (je nutný v případě, že odvádíte odpadní vody výhradně z vodovodu pro veřejnou potřebu), zašlete firmě Stavokomplet nebo doneste na obecní úřad Zdiby a my ji firmě Stavokomplet předáme.

Poté dostanete poštou zpět jeden výtisk podepsaný zástupcem firmy Stavokomplet.

 

OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI

Jestliže se na vás vztahuje povinnost uhradit poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na obcí vybudovanou stavbu kanalizace (dle OZV č. 2/2020, resp. 8/2019), je postup následující:

 1. vyplňte formulář Oznámení poplatkové povinnosti (ve formátu MS Word je ke stažení v dokumentech níže) a doručte jej na obecní úřad Zdiby
 2. vyčkejte, než Vás budeme informovat, že je vypočtená částka poplatku správně
 3. uhraďte stanovenou výši poplatku - preferujeme úhradu převodem na účet obce:

číslo účtu: 2623201/0100,

do zprávy pro příjemce uveďte: adresu nemovitosti (např. Průběžná 11) a jméno a příjmení vlastníka nemovitosti (je-li vlastníků více, stačí uvedení jednoho jména).

 

Kdy se vás povinnost ohlášení a splnění poplatkové povinnosti týká:

 1. Máte-li na pozemku jakoukoliv stavbu a do

ETAPA 1: 30. 4. 2021

ETAPA 2: 31. 3. 2022

ETAPA 3: 30. 6. 2022

jste se nepřipojili na kanalizaci a neuzavřeli jste Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod se společností STAVOKOMPLET, spol. s r.o. (provozovatel kanalizace)

 1. Máte-li k jakékoliv stavbě dosud platné územní rozhodnutí a do

ETAPA 1: 30. 4. 2021

ETAPA 2: 31. 3. 2022

ETAPA 3:​ 30. 6. 2022

jste se nepřipojili na kanalizaci a neuzavřeli jste Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod se společností STAVOKOMPLET, spol. s r.o. (provozovatel kanalizace)

 1. Máte-li k jakékoliv stavbě dosud platné stavební povolení a do

ETAPA 1: 30. 4. 2021

ETAPA 2: 31. 3. 2022

ETAPA 3:​ 30. 6. 2022

jste se nepřipojili na kanalizaci a neuzavřeli jste Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod se společností STAVOKOMPLET, spol. s r.o. (provozovatel kanalizace)

 

V těchto 3 případech je potřeba splnit oznamovací povinnost a uhradit poplatek, obojí nejpozději do:

ETAPA 1: 15. 5. 2021

ETAPA 2: 15. 4. 2022

ETAPA 3:​ 15. 7. 2022

 

Kdy se vás povinnost ohlášení a splnění poplatkové povinnosti týká později, než 15.5.2021 (etapa 1), resp. 15.4.2022 (etapa 2) či 15.7.2022:

 1. Nemáte-li na pozemku žádnou stavbu ani nemáte žádné dosud platné územní rozhodnutí a získáte platné územní rozhodnutí v budoucnu, tedy kdykoliv po

OBLAST ETAPY 1: 30. 4. 2021.

OBLAST ETAPY 2: 31. 3. 2022

OBLAST ETAPY 3: 30. 6. 2022

V tomto případě je potřeba vždy splnit oznamovací povinnost a uhradit poplatek nejpozději do 3 měsíců od právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby.

 

Kdy se vás povinnost ohlášení a splnění poplatkové povinnosti netýká vůbec:

 1. Pokud jste svoji jakoukoliv stavbu připojili na kanalizaci a současně uzavřeli Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod nejpozději do

ETAPA 1: 30. 4. 2021

ETAPA 2: 31. 3. 2022

ETAPA 3:​ 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

Vložený dokument

Ohlášení poplatkové povinnosti - zhodnocení pozemku docx docx 22 kB

Patička stránky