GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

JAK SPRÁVNĚ TOPIT

Od 1. září 2022 bude zakázáno topit v kotlích horších než 3. třídy.

Co to ale znamená? Jak se dozvím, jakou má můj kotel třídu? A jak správně v kotlích na pevná paliva topit? A proč? 

To jsou otázky, na které vám odpoví brožura z dílny Ministerstva životního prostředí. Po přečtení budete nejenom vědět, jak ušetřit finance správným vytápěním, ale také jak chránit své zdraví a zdraví vašeho nejbližšího okolí a čeho se vyvarovat, abyste se vyhnuli případným pokutám ze strany úřadů za nedodržení zákonných požadavků. Povinnosti související s vytápěním v kotlích na pevná paliva jsou zakotveny v zákoně o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.). Následující text se tyto zákonné povinnosti pokusí nejenom shrnout, ale také vysvětlit srozumitelnějším jazykem a upozornit na nejdůležitější povinnosti domácností, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva napojeným na ústřední topení.

 

DOTACE NA VÝMĚNU NEEKOLOGICKÝCH KOTLŮ (Kotlíkové dotace)

Středočeský kraj otevře od 1. června 2022 již 4. výzvu na na příjem žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva, které bude již od září tohoto roku zakázáno používat. Projekt opět bude plně financován z Operačního programu Životní prostředí.

POZOR - oprávněnými žadateli o KOTLÍKOVÉ DOTACE 4.výzvy, budou lidé v důchodu a s nízkými příjmy.

Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi žadatele zahrnuti také následující:

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,
Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

Alternativou pro všechny žadatele je dotační program Nová zelená úsporám, kterou administruje Státní fond životního prostředí. Lidem, kteří nestihnou výměnu kotle zrealizovat, hrozí dle Ministerstva životního prostředí finanční sankce. Výjimku však mají osoby, které do prvního září příštího roku alespoň o dotací zažádají, v takovém případě se postihnu obávat nemusí.

Žadatel o dotaci musí vyměnit původní kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (maximálně 1. nebo 2. emisní třídy, ne lepší) za ekologický zdroj vytápění – kotel na biomasu (ruční nebo automatické přikládání), tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. 

Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta v desítkách tisíc korun. 

 

Více informací naleznete v dokumentech: Informace ke kotlíkovým dotacím 2021+ a Otázky a odpovědi - kotlíkové dotace 2021+ a na webu https://kotlikovedotace-sk.cz/.

V případě nejasností se na nás můžete obrátit:

telefon: 257 280 991 (pondělí a středa 8:00 – 12:00)

email: kotliky@kr-s.cz

 

Jak správně topit

Název Typ
Jak správně topit a ušetřit pdf pdf
Informace ke kotlíkovým dotacím 2021+ pdf pdf
Otázky a odpovědi - kotlíkové dotace 2021+ pdf pdf

Patička stránky