GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

O OBCI

 

OBECNÉ INFORMACE

Obec Zdiby leží v nadmořské výšce 295 m n.m., přibližně 9 km severně od centra hlavního města Prahy. Leží tak již v okrese Praha-východ, ve Středočeském kraji. Těsně sousedí s pražskou městskou částí Dolní Chabry. Katastrální výměra obce Zdiby je dle posledních měřených údajů 9,68 km2.  Zeměpisné souřadnice této obce jsou 50°10′5″ s. š., 14°27′5″ v. d.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1266, místní kostel je doložen ve 14. století. V současnosti rozsáhlé území obce vzniklo spojením historických sídel Zdiby, Veltěž, Přemyšlení a Brnky a několika chatových oblastí, pozvolna se měnících v obytné čtvrti. Krajina úrodných polí se směrem k západu svažuje malebnými srázy až k vltavským břehům.

Mezi přírodní památky této obce můžeme zařadit Kaňon Vltavy u Sedlce (pod osadou Brnky) se skalou Špička, který je součástí rozsáhlejší stejnojmenné evropsky významné lokality. Mezi další přírodní krásy patří přírodní park Dolní Povltaví a údolí Přemyšlenského potoka (Šulkovna) s Černou skalou.

V obci a blízkém okolí je možnost řady pěkných procházek i tras pro jízdu na kole.

Centrem obce je část Veltěž, kde je umístěn obecní úřad, škola, budovy mateřské školky, hasičská zbrojnice, sokolovna i fotbalové hřiště.

Jedna z mála historických dominant, barokní kostel Povýšení sv. Kříže se nachází v katastrální části Zdiby a je nepřehlédnutelným prvkem při příjezdu do naší obce.

ŽIVOT V OBCI

Společenský život se ve Zdibech soustřeďuje hlavně kolem T. J. Sokol Veltěž. Vedle budovy sokolovny leží hřiště pro volejbal i oblíbené dětské hřiště. Nedaleko se pak nachází také fotbalové hřiště, které využívá především místní fotbalový klub. Na dalších několika místech v obci jsou další malá dětská hřiště s rozličnými herními prvky. 

Sokolovna však neslouží jen sportu, ale odehrávají se zde i pravidelné plesy, divadelní představení a prodejní akce. Nedávno byla také obnovena stará tradice ochotnického hnutí, a tak Sokol Veltěž má opět vlastní ochotnický soubor. Ochotníci Zdiby hrají divadlo, zpívají a koncertují, například při vánočních akcích. Rovněž se jim podařilo obnovit již dávno zaniklou tradici masopustních obchůzek a každoročně také připravují zdibské posvícení.  

Také krásný zdibský kostel Povýšení sv. Kříže je využíván ke kulturním akcím. Konají se zde častá vystoupení dětí z veltěžské školy při příležitosti oslav významných událostí i každoroční pravidelné setkávání občanů na Štědrý den.

Během roku pořádá spolek Kaštánek Zdiby, z.s. rozličné akce pro děti a jeho dětský dramatický kroužek má za sebou již tři úspěšné premiéry. V obci je dále činný Sbor dobrovolných hasičů, který vychovává po generace své nové členy již od dětských let. Působí zde dále i myslivecký a zahrádkářský svaz.

Obec Zdiby vydává čtvrtletní Zdibský zpravodaj, a to s přestávkami od 70. letch minulého století. Jeho kvalita má vzsetupnou tendenci. Tématem jednotlivých článků jsou zejména místní problémy a události.

 

DOPRAVA

Veřejnou hromadnou dopravu v obci zajišťuje Pražská integrovná doprava, tzn. že pro ni platí pravidla a jízdné pražské dopravy.

 

OBYVATELSTVO

K 31.12.2019 je dle Českého statistického úřadu v obci Zdiby evidováno 3 805 trvale žijících obyvatel v průměrném věku 36,6 let.

 

Další informace:

Patička stránky