GeoPortal Facebook obce Zdiby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

 

POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU ČI DOTACE Z ROZPOČTU OBCE ZDIBY

Obec Zdiby má zpracovaná pravidla pro přidělování finančních darů a dotací, která byla schválena jak Radou obce Zdiby, tak Zastupitelstvem obce Zdiby.  Pravidla stanovují podmínky, procesní postupy a sjednocující kritéria pro poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu obce Zdiby.

Cílem vytvoření těchto pravidel je nastavení jednotného rámce podmínek a pravidel pro žadatele o finanční dar či dotaci, kteří se podílejí na  volnočasových, společenských, sportovních kulturních a jiných obdobných společensky prospěšných akcí.

Jasná pravidla usnadní úpravu rozpočtu obce Zdiby na následující roky a podpoří pestrost občanské dobrovolné aktivity.

Přečtěte si níže přiložená pravidla. Budete-li dle pravidel oprávněným žadatelem, vyplňte přiloženou žádost.

Kdo o poskytnutí finančního daru či dotace rozhoduje:

Rada obce Zdiby:

  • finanční dar do 20.000,- Kč
  • dotace do 50.000,- Kč

Zastupitelstvo obce Zdiby:

  • finanční dar nad 20.000,- Kč
  • dotace nad 50.000,- Kč

 

Dotace a dary

Název Typ
Pravidla pro poskytování dotací. pdf pdf
Žádost vzor docx docx

Patička stránky