GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Zajištění služby notáře pro občany

Jelikož se několik z Vás obrátilo na obec s požadavkem, zda by nebylo možné zajistit služby notáře u nás v obci (na úřadě, případně v místě Vašeho bydliště), rádi bychom se zeptali dalších, jestli nemají potřebu služeb notáře využít – obec by pak byla nápomocna při sjednání přítomnosti notáře na konkrétní den, který by občanům v dostatečném předstihu sdělila.

Služby notáře nezajišťuje sama obec, ale jedná se o službu poskytovanou přímo notářem s tím, že obec je připravena organizačně zajistit přítomnost notáře a potřebné prostory. 

Notář je připraven poskytnout zejm. tyto služby – sepis notářského zápisu – zejména např. sepis závěti a sepis dalších pořízení pro případ smrti, majetkové smlouvy manželů (rozdělení SJM), dohoda o splacení dluhu s přímou vykonatelností, zástavní smlouva atd.

Náklady na služby notáře si hradí každý občan z vlastních finančních prostředků.

Orientační ceník služeb notáře:

  1. Za sepsání notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění...  1 500 Kč.
  2. Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, kým mají být spravovány jeho záležitosti nebo o tom, kdo se má stát jeho opatrovníkem .......500 Kč.
  3. Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, jakým způsobem mají být spravovány jeho záležitosti ………….1 500 Kč.
  4. Za sepsání notářského zápisu o odvolání právních jednání uvedených v bodu 1 až 3 …….500 Kč.
  5. Za vydání notářského zápisu o závěti nebo o dovětku……500 Kč.
  6. Za sepsání notářského zápisu o plné moci, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu ……….1 000 Kč.

 

Jinak je odměna podle toho o co jde – podle tarifu – když se to týká věci, kterou jde ocenit tak se dá říct, že bude odměna – minimálně 2.000 Kč – pak 2% z ceny.

 

V případě Vašeho zájmu, zanechte na sebe kontakt u p. Uhlové tel. 284 890 760 (nebo jej zašlete emailem  podatelna@obeczdiby.cz, případně osobně v podatelně OÚ).

Datum a čas: 06.11.2019 09:41
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky