GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

VÝZVA STAROSTŮ NA NAVÝŠENÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PRO ZŠ


I my jsme podepsali výzvu organizovanou Krajským úřadem Středočeského kraje a dodali jsme konkrétní důvody naší obce, proč má Ministerstvo financí ČR navýšit prostředky na naplnění jedné ze základních priorit této vlády: na podporu vzdělání.

Jaké to jsou?
Přečtete si naši podanou argumentaci zde:
Máme aktuálně 2 paralelní třídy 1. stupně (300 žáků), máme připravenou studii proveditelnosti na rozšíření 2. stupně – 2 paralelní třídy (rozšíření na 540 žáků).
Aktuálně soutěžíme projektovou dokumentaci pro stavební povolení – náklady jen na tuto fázi podle předběžných výsledků se mohou vyšplhat až na 20 mil. Kč. Už to je velká investice pro obec o velikosti cca 3.800 trvale registrovaných obyvatel.

Předpokládané náklady na stavbu 2. stupně ZŠ (v základním, úsporném standardu – dle studie) – cca 300 mil. Kč, náklady na nutné vybudování navazující infrastruktury - příjezdové komunikace a parkovacích stání cca 70 mil. Kč.

Základní problémy naší obce lze shrnout takto:

  • Až cca 1/3 obyvatel naší obce nemá v obci registrovaný trvalý pobyt, drží si trvalé pobyty v Praze – právě z důvodu potřeby zajištění místa pro děti ve škole a z důvodu parkování. Naše obec je z tohoto důvodu podfinancovaná – z rozpočtového určení daní nám z toho důvodu uniká cca 1/3 rozpočtu obce – konkrétně až 20 mil. Kč ročně jen za trvale bydlící, plus cca 3,5 mil. Kč ročně právě za umístění dětí ve škole. V Praze jsou tak zaevidovaní občané, kteří tam fakticky nebydlí – rozpočtově nicméně zatěžují naši malou obec. Dále, navazujícím problémem je s tím související navýšená doprava do Prahy související právě s přepravou žáků 2. stupně do ZŠ, které se Praha tak brání a kteří by jinak mohli zůstat v naší obci.
  • Naše obec nemá pro 2. stupeň zajištěnou žádnou spádovou školu. Oslovili jsme 14 škol v okolí, všechny nás odmítly. Z Krajského úřadu Středočeského kraje přišla jen nabídka na „metodickou pomoc“. Zátěž zajištění spádové školy v povinné docházce je tak přesunuta na rodiče dětí.
  • Stávající škola pro 1. stupeň nemá vlastní tělocvičnu, nemá žádné odborné učebny, vlastní prostory pro družinu, nic. Škola rovněž nemá téměř žádná parkovací místa. Vzhledem k omezené možnosti dopravy autobusem, rozlehlost obce a chybějící chodníky a přechody, jsou rodiče nuceni do školy děti dovážet autem. Při vystupování dětí se ale tvoří denně nebezpečné situace, v obci před školou se tvoří zácpy. Tuto nepřijatelnou situaci je potřeba řešit samo o sobě. Nová škola navíc umožní vybudovat společenský sál, který v obci také chybí (např. zastupitelstvo se musí pro absenci jiných prostor konat v sokolovně, na úkor cvičení, samozřejmě).
  • S ohledem na výše uvedené budeme kromě dotace na stavbu školy samotné potřebovat vhodný dotační titul na navazující dopravní infrastrukturu - měla by být zajištěna provazba dotačních titulů (MF, MMR, KUSK), u nichž by zároveň mělo být výrazně vyšší bodové ohodnocení z důvodu provazby na budování školy (příp. jiných staveb veřejného zájmu). Uvítali bychom, kdyby byl zajištěn 1 koordinátor pro všechny tyto tituly pro lepší orientaci obce.
  • S ohledem na situaci na trhu považujeme podle našich zjištění za potřebné, aby byla dotace na žáka navýšena nejméně na 1,2 mil Kč, ideálně na 1,4 mil Kč. Pokud by se jednalo o budování nízkoenergetických či pasivních staveb, měla by být dotace ještě vyšší.

SOUHLASÍTE? SDÍLEJTE!
PODPORTĚ NAŠI VÝZVU TAKÉ!


 

Datum a čas: 23.06.2022 14:13
Napsal:
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky