GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Výzva pro aktivní spoluobčany - členství v komisích

Vážení spoluobčané,

pokud byste se chtěli podílet na rozvoji komunitního života v obci, pomáhat při organizaci kulturních, sportovních a dalších aktivit nebo byste rádi přispěli k dalšímu rozvoji naší obce, který bude citlivý k našemu životnímu prostředí, můžete se stát členy některé z níže uvedených komisí.

O vzniku komisí a jejich podobě bude rozhodovat rada obce již tento pátek 18.1.2019. Budete-li mít zájem o práci v některé z uvedených komisí napiště na eva.slavikova@obeczdiby.cz.

DĚKUJEME.

Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty

  • organizování kulturních akcí v obci
  • organizování sportovních akcí v obci
  • organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež
  • organizování besed a občanských setkávání
  • příprava návrhů na zlepšení a zajištění sociálních a zdravotních služeb v obci

Komise pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu

  • projednávání záměrů investorů v obci Zdiby, včetně posuzování vlivu záměru na životní prostředí
  • vyjadřování se k územním a stavebním řízením
  • spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje obce
  • kontrola souladu prováděných investičních záměrů se schválenou dokumentací

 

 

Datum a čas: 13.01.2019 22:51
Napsal: starostka
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky