GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 2019

Na začátku tohoto roku jsme zorganizovali dotazníkové šetření, jehož výsledky zamýšlíme promítnout do Rozvojové koncepce obce Zdiby pro roky 2019-2025.

Většině dotázaných (70 %) se v obci žije dobře, pochvalují si klidný život, blízkost přírody (přes 60 %) a dopravní dostupnost (30 %). Nespokojenost byla vyjadřována v okrajových částech (Brnky, Holosmetky), kde jsou špatné komunikace, chybí vodovod, chodníky, osvětlení a kanalizace.  Nejvíce lidé postrádají lékaře a 2. stupeň základní školy. Minimum občanů vyjádřilo spokojenost s kulturním a společenským životem, sportovním vyžitím a vzhledem obce. Budeme se tím zabývat a diskutovat s Vámi, jak život v obci zlepšit.

Celkový rozbor dotazníkového šetření najdete na:

 https://www.obeczdiby.cz/formular/50_9_2019-usneseni-ro-dotaznikove-setreni-vyhodnoceni.pdf

Hodně z vás vyjádřilo ochotu pro naši obec něco konkrétního udělat. Nabízíte účast na brigádách, úklid obce, pomoc s výsadbou zeleně a zvelebování okolí, pomoc při sportovních a kulturních akcích, zajištění občerstvení na akcích, orchestr, organizování cvičení, kurzy jógy, seniorský klub, uměleckou galerie, případně finanční spoluúčast na konkrétních akcích.

Nabízíte výpomoc na obecním úřadě, administrativní práce, roznosy letáků, správu věcí veřejných, pomoc s financemi, revize pojištění obce, projekty – vytápění, projekty – veřejného osvětlení, stavební dozor, spolupráci na plánu rozvoje obce, výpomoc architekta, konzultanta k ochraně životního prostředí, výpomoc seniorům, odchyt zatoulaných pejsků, tisk se slevou, informační technologie, rychlý internet, IT – WEB, ekostavby – projekty.

Těchto nabídek si velmi vážíme A UVÍTÁME KAŽDÉHO JEDNOHO Z VÁS!

Neváhejte nás prosím kontaktovat na tel: 284 890 220 nebo e-mailem: beata.sabolova@obeczdiby.cz

Tešíme se!

 

Datum a čas: 07.06.2019 16:49
Napsal: starostka
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky