GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Vyjadřujeme se do řízení EIA - posuzování vlivů na životní prostředí

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali o tom, že se stejně jako v kauze Goodman zabýváme dalšími projekty, které mohou mít dopady na život v naší obci.

V tuto chvíli je aktuální především záměr tramvajové trati Kobylisy - Zdiby, který bude, dle rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, posouzen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Jmenovaný úřad požaduje zejména zpracovat dopravní studii a podrobně zdůvodnit a prokázat účel a přínos předkládaného záměru. 

Dokumentaci naleznete zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1088

Dále se zabýváme dalším záměrem, kterým je rozšíření skládky Ďáblice. Tento záměr předpokládá odstranění stávající vegetace na vrcholku skládky, její znovuotevření a další navyšování, a to až do r. 2026. Znovuotevření mnoho let tlejícího odpadu může přinést zvýšenou koncentraci pachových a hnilobných látek do ovzduší a další negativní dopady do svého okolí. I k tomuto záměru se budeme vyjadřovat.

Dokumentaci naleznete zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1070

Lhůta na vyjádření končí 17.5.2019. Vyjádření může podat každý z vás, kdo se cítí být takovým záměrem dotčen.

DĚKUJEME.

Datum a čas: 24.04.2019 22:55
Napsal: starostka
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky