GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2023 DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Prosím v případě žádosti o volbu do přenosné volební schránky volejte v době voleb číslo podle volebních okrsků:

 • Bydliště v části Zdiby nebo Veltěž - kontaktujte 284 890 219, nebo 605 415 197
 • Bydliště v části Přemyšlení či Brnky - kontaktujte 222 524 774, nebo 734 567 810

Pokud vám byla nařízena izolace či karanténa z důvodu nemoci COVID-19, platí pro vás zvláštní telefonní linka již před začátkem voleb

Telefonní číslo: 257 280 862 

Příjem telefonických žádostí:        

PO a St           8:00 – 17:00

Út a Čt            8:00 – 16:00 (Čt 12.1.2023 do 20:00 hod.- poslední den k přijímání žádostí)

Pá                   8:00 – 14:00

 

Důležité informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:

KDY: pátek 13.1. 2023 (8:00 – 22:00) a sobota 14. 1. 2023 (8:00 – 14:00)

V sobotu může krajský úřad dobu hlasování podle potřeby prodloužit až o 3 hodiny, tj. do 17:00 hodin

KDE: tam, kde volič pobývá

KDO může hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky: volič, který

 • právo volit prezidenta republiky,
 • kterému byla nařízena karanténa/izolace z důvodu onemocnění covid-19,
 • který nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště (drive-in) a
 • pobývá na území Středočeského kraje (nemusí zde však mít trvalý pobyt); komise pro hlasování se zásadně pohybuje pouze na území kraje, pro který byla řízena, tzn. nevyjíždí za voličem za hranice kraje.

Tato možnost hlasování se vztahuje i na voliče ve zdravotnickém, sociálním či obdobném zařízení, které není uzavřeno, pokud voliči byla nařízena karanténa/izolace z důvodu covid-19.

 

Postup při hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

 • před příjezdem bude volič telefonicky kontaktován a vyrozuměn o přibližném času příjezdu, aby se mohl připravit,
 • komise vyrozumí voliče, že je na místě a domluví s voličem, kde hlasování proběhne, pokud volič nereaguje na zazvonění, komise znovu telefonuje, čeká na voliče max. 10 minut
 • volič by měl mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu (vlastní) a použít dezinfekci na ruce (má k dispozici komise),
 • komise ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu (případně cestovního dokladu),
 • komise ověřuje, zda je volič v karanténě/izolaci z důvodu covid-19 – má potvrzení – např. rozhodnutí krajské hygienické stranice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování
 • po ztotožnění a ověření karantény/izolace z důvodu covid-19 komise voliči vydá úřední obálku, případně hlasovací lístky,
 • pokud byl voliči vydán voličský průkaz, má povinnost jej odevzdat komisi pro hlasování,
 • volič si vybere hlasovací lístek a vloží do úřední obálky,
 • voliči, který nemůže ze zdravotních důvodů sám vložit lístek do úřední obálky a následně do volební schránky, může asistovat jiná osoba, nikoli člen komise pro hlasování,
 • poté, co volič vložil hlasovací lístek do úřední obálky, vhodí ho do volební schránky 
 • nepoužité hlasovací lístky si volič ponechá

 

Na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje jsou průběžně zveřejňována stanoviska a informace k volbě prezidenta

www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-prezidenta-2023

Datum a čas: 10.01.2023 13:19
Napsal: OÚ Zdiby
Kategorie: Informace od vedení obce

Patička stránky