GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA Z MAJETKU OBCE

Obec Zdiby tímto oznamuje možnost odkupu palivového dřeva z majetku obce.

Druh nyní nabízeného dřeva: tvrdé listnaté dřevo.

Původ dřeva: nahodilá těžba dle arboristického posudku na pozemcích č. 89/38, 89/1, 89/22 k.ú. Brnky, který je ve vlastnictví obce Zdiby.

Množství dřeva na jednoho žadatele: jeden žadatel může žádat max. o 2 prmr dřeva, a to vzhledem k omezenému množství vytěženého dřeva.

Kácení probíhá průběžně v období od 1.3.2023. O termínu odběru dřeva budeme úspěšné žadatele informovat individuálně.

 

Akceptovány budou pouze žádosti podané na formuláři „Žádost o odkup palivového dřeva z majetku obce“ a v souladu se stanoveným postupem  - viz web obce - sekce Jak si zařídit – Odkup palivového dřeva z majetku obce.  Příslušný formulář si také můžete vyzvednout na podatelně obecního úřadu.

Datum a čas: 02.03.2023 13:35
Napsal: OÚ Zdiby
Kategorie: Ostatní

Patička stránky